Interne opleidingen

OPNIEUW ZOEKEN

Ook voor opleidingen die niet in deze opleidingscataloog vermeld staan, kunt u Woodwize contacteren!

code omschrijving
acties
 
Groep: De (eigen) werkzaamheden voorbereiden en plannen  
A39 WERKZAAMHEDEN voorbereiden Informatiebronnen
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
Werkopdracht analyseren
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, bouwplan, …)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De planning doornemen
(Technische) plannen/tekeningen maken (schetsen, (werk)tekening, …)
Werkopdracht/ productie voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (houtstaat, meetstaat, materiaalstaat)
   - Een zaagplan opstellen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De te gebruiken machines bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De vereiste techniek bepalen
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren (beschikbaarheid, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Tekorten signaleren
   - De voorraad op bij en vult aan
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht oveleggen
   - Efficiënt samenwerken met collega's
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Aanwijzingen aan collega’s en medewerkers geven in functie van het productieproces
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
   - Werkzaamheden zonodig afstemmen op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen ODB-1002007-001
A44  WERKZAAMHEDEN TRAPPEN voorbereiden
A45  RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN voorbereiden
A36 WERKVOORBEREIDING HOUT plannen en voorbereiden Werkopdracht/ productie voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, materiaalstaat)
   - Een zaagplan opstellen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De te gebruiken machines bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De vereiste techniek bepalen Teken software (CAD)
Gegevensanalyse
Planningsprogramma’s
Werkvoorbereidingsprogramma's
Kantoorsoftware
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
(Geautomatiseerd) productieproces
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Controle- en meetmethoden en -middelen
Etikettering en productidentificatie
Algemene principes EPB Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
Werkopdracht analyseren
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, bouwplan, lastenboek, …)
   - Haalbaarheid controleren
   - Bepalen wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
   - Te gebruiken materialen en toebehoren bepalen
   - Nagaan of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE, brandveiligheid, …)
   - Kwaliteit van de werkzaamheden controleren en lost eventuele problemen op
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De planning doornemen
   - De constuctiemethode bepalen
   - Materialen kiezen
   - Dimensionele berekeningen uitvoeren
(Technische) plannen/tekeningen maken (schetsen, technische tekening, uitvoeringstekening, (werk)tekening, …)
   - Nieuwe (werk)tekeningen maken of bestaande aanpassen (CAD, manueel)
Materiaal inkopen
   - Relevante informatie raadplegen en interpreteren
   - Aan te kopen hoeveelheden bepale,
   - Voorraad controleren en op peil houden
   - Bestellingen administratief voorbereiden
   - Mogelijke leveranciers bepalen
   - Offertes van leveranciers vergelijken
   - Prijs en leveringsafspraken maken
   - Bestellingen plaatsen
   - Inkoop- en leveringsprocessen beweken en eventuele problemen oplossen
   - Informatie beheren en archiveren
   - Relevante software gebruiken
Werkopdracht/ productie voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, materiaalstaat)
   - Een zaagplan opstellen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De te gebruiken machines bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Planning opstellen (materiaal, personeel)
   - Problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
   - Administratie beheren: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
   - Dossiers samenstellen en klasseren
   - Productiegegevens en -planning overdragen aan de productie
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren (beschikbaarheid, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Tekorten signaleren
   - De voorraad op bij en vult aan
   - Bestellingen plaatsen
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht oveleggen
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Efficiënt samenwerken met collega's
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Aanwijzingen aan collega’s en medewerkers geven in functie van het productieproces
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
   - Werkzaamheden zonodig afstemmen op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen ODB-1002007-004
A47  WERKVOORBEREIDING INDUSTRIE plannen en voorbereiden
A43 PLAATOPTIMALISATIE toepassen ICT (basis)
Planlezen
Genereren van CNC-programma’s
Relevante zaagoptimalisatiesoftware
Functionele rekenvaardigheden
Regels voor conversie van meeteenheden Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
Zaagschema's optimaliseren
   - Uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … afleiden
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma(structuur) lezen en begrijpen
   - Programmafuncties gebruiken
   - Importeert gegevens (Excell, …)
   - Programma's optimaliseren
   - Programmatiesoftware gebruiken
CNC gestuurde machines aansturen
   - Relevante informatie raadplegen en interpreteren
   - CNC programma’s genereren
   - CNC programma’s doorsturen naar de machine
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen ODB-1002007-006
A42  KOSTPRIJSCALCULATIE CNC-programmeertaal
Assen van de machine ( x-z-y-a-b-c)
Genereren van CNC-programma’s
Machinesturingen Met oog voor kwaliteit werken ODB-1002007-007
A48  (TECHNISCH) MATERIAAL aankopen
A68  WERKZAAMHEDEN BOSBOUW voorbereiden
A46  WERKVOORBEREIDING BOSBOUW plannen en organiseren
A34 OPMETEN De noodzakelijke afmetingen nemen (…)
   - Controleert de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, nutsvoorzieningen, verankeringspunten, …)
   - Opmeten (interieurinrichting, binnenschrijnwerk, buitenschrijnwerk, trappen, obstakels, nutsvoorzieningen, …)
   - Mallen maken
   - Maakt, indien nodig, schetsen
   - Markeringen op de locatie aanbrengen (nummering deuren, draairichting, , ...)
   - … Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Controle- en meetmethoden en -middelen De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen (plan, bouwplan)
De noodzakelijke afmetingen nemen (…)
   - Controleert de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, nutsvoorzieningen, verankeringspunten, …)
      - Controleert en beoordeelt de ruwbouw (vloeren, muren, plafonds)
      - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen
      - Situeert en registreert obstakels
      - Traceert en controleert verankeringspunten
   - Opmeten (interieurinrichting, binnenschrijnwerk, buitenschrijnwerk, trappen, obstakels, nutsvoorzieningen, …)
      - Interieurinrichting opmeten (kamerhoogte, muren, …)
      - Binnenschrijnwerk opmeten ( breedte/hoogte/dikte (binnen)muren, oppervlakte, uitbekleding, …)
      - Trappen opmeten (vrije hoogte, doorloophoogte, brutto val, trapgat, dikt verdiepingsvloer, …)
      - Buitenschrijnwerk opmeten (dagmaten, slag, …)
      - Plaats van obstakels opmeten (ramen, deuren, …)
      - Plaats van de nutsvoorzieningen opmeten
         - sanitair (afvoer, aansluiting)
         - elekctriciteit (schakelaars, lichtpunten, contactdozen)
   - Mallen maken
   - Maakt, indien nodig, schetsen
   - Markeringen op de locatie aanbrengen (nummering deuren, draairichting, , ...)
   - …
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
   - Maten noteren
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001735-001
A49  DAKEN OPMETEN/MODELSPANT MAKEN
A40 CAD-tekenen ICT (basis)
Teken software (CAD)
Informatiebronnen
Planlezen
Tekennormen
Functionele rekenvaardigheden
Driehoeksmeetkunde (basis)
Regels voor conversie van meeteenheden Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
(Technische) plannen/tekeningen maken (CAD)
   - (Werk)tekeningen, plannen en lastenboeken lezen en begrijpen
   - Relevante informatie raadplegen en interpreteren
   - Plannen/tekeningen uitwerken
   - Nieuwe (werk)tekeningen maken of bestaande aanpassen
      - Standaardcommando's aanmaken en aanpassen (snap, grid, object snap (tracking))
      - Tekencommando's toepassen (punt, lijn, cirkel, boog, rechthoek, tekst, constructielijn, …)
      - Bewerkingscommando's gebruiken (selecteren, kopiëren, wissen, verplaatsen, knippen, plakken, …)
      - Tekenhulpmiddelen gebruiken (magnetische punten, referentielijnen)
      - Eigenschappen van objecten bewerken (lagen , lijntype, kleur, lijndikte, …)
      - Objecten tekenen
         - Cirkels en bogen tekenen
         - Tekst(attributen)plaatsen
         - Raaklijnen en bogen tekenen
         - …
      - Objecten bewerken
         - Transformeren en trimmen
         - Afronden en afschuinen
         - Doorbrekingen en arceringen plaatsen
         - …
      - Symbolen en bibliotheken gebruiken
      - In lagen tekenen
      - Bematingen instellen en plaatsen
         - Variabelen gebruiken
         - Stijl aanpassen
      - Importeren en exporteren (data, beelden, …)
      - Navigatie gebruiken (zoomen, slepen, roteren, …)
      - Bibliotheken aanmaken
      - Printen en plotten
   - Tekeningen in 2D maken
   - Tekeningen in 3D maken
      - Met dynamische werkvlakken werken
      - 2D tekeningen generen
      - Inkleuren
      - Renderfuncties gebruiken
      - Fotorealistische weergave maken
   - Constructiemethode bepalen
   - (Project)gegevens naar (productie)tekeningen vertalen
   - (Tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering controleren en eventuele problemen oplossen
   - Plannen en tekeningen archiveren
   - Bij onduidelijkheden of tekortkomingen met betrokken overleggen
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
   - Werkzaamheden zonodig afstemmen op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen ODB-1001736-001
A50  CAD-tekenen (vervolmaking)
M15 CNC-programmeren De CNC programmeren
   - Gereedschapconfiguraties aanmaken
   - Tekeningen integreren
   - Tekeningen omzetten (cad-cam)
   - Programma aanmaken
   - Programma simuleren en uittestenICT (basis)
De gebruikte software
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
CNC-programmeertaal
Assen van de machine ( x-z-y-a-b-c)
Machinesturingen
Functionele rekenvaardigheden
Regels voor conversie van meeteenheden Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
Bewerkingsprogramma opstellen
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … afleiden
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma(structuur) lezen en begrijpen
   - Programmafuncties gebruiken
   - Tekeningen importeren (DXF, IGES, …)
   - CNC-programma schrijven (machine-specifiek, dialoogsturing, ISO-sturing, …)
      - Basisfuncties uitvoeren
         - Invoegen
         - Lijnen verwijderen
         - Kopieëren/plakken
         - Slaat op
         - …
      - G-en M-codes gebruiken
      - Coördinatensysteem toepassen
      - Met absolute en incrementele maten programmeren
      - In verschillende interpolatie-/werkstukvlakken programmeren
      - Horizontale en verticale boringen programmeren
      - Rechtlijnige bewegingen programmeren
      - Groeven programmeren
      - Circulaire bewegingen programmeren
      - Schuine en afgeronde hoeken programmeren
      - Met veriabelen en parameters programmeren
      - Met onderprogramma's programmeren
      - Met kameringen en macro's programmeren
      - Met verschalen, herhalingen, rotaties en spiegelingen programmeren
      - Geometrische functies gebruiken
      - Gereedschapscompensaties uitvoeren
      - Werkstuknulpunt verschuivingen integreren
      - Voorgeprogrammeerde modules integreren
   - Bestaand CNC-programma aanpassen
   - Programmeerfouten controleren en herstellen
   - Programmatiesoftware gebruiken
CNC gestuurde machines aansturen
   - Relevante informatie raadplegen en interpreteren
   - CNC programma’s genereren
   - CNC programma’s simuleren
   - CNC programma controleren (gereedschapsbaan, verspanningscondities, …)
   - Indien nodig bijsturen
   - CNC programma’s doorsturen naar de machine
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen ODB-1001737-001
M47  CNC-programmeren (vervolmaking)
A41 CAM-programmeren 2D ICT (basis)
Teken software (CAD)
Planlezen
CAM (Computer-aided manufacturing)
CNC-sturing (basis)
CNC-programmeertaal (basis)
Assen van de machine ( x-z-y-a-b-c)
Genereren van CNC-programma’s
Functionele rekenvaardigheden
Driehoeksmeetkunde (basis)
Regels voor conversie van meeteenheden Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
Bewerkingsprogramma opstellen
   - Uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … afleiden
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma(structuur) lezen en begrijpen
   - Programmafuncties gebruiken
   - Tekeningen importeren (DXF, IGES, …)
   - Zet tekeningen om in bewerkingen (CAD-CAM)
      - Overgangen en aanpassingen aan tekening controleren (in- en uitloop, voor- en nabewerkingen)
      - Contouren aanmaken
      - Gereedschappen oproepen en correcties invoeren
         - De eigenschappen van het gereedschap onderscheiden
      - Freesbaan definiëren
      - Gereedschap afsluiten
      - Programma's aanpassen
   - Met bibliotheken werken
   - Programma's optimaliseren
   - Programmeerfouten controleren en herstellen
CNC gestuurde machines aansturen
   - CNC programma’s genereren
   - CNC programma’s simuleren
   - CNC programma’s doorsturen naar de machine
   - Gebruikt Computer-Aided Manufacturing (CAM)
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
   - Werkzaamheden zonodig afstemmen op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen ODB-1001738-001
A51  CAM-programmeren 3D
Groep: Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden  
H10 DROOGINSTALLATIE instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (afmetingen, vochtigheid, houtsoort)
Hout drogen
De installatie instellen
Hout verwerken (drogen)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenOpbouw van de installatie
Droogsystemen
Droogcycli
Droogprocessen
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Werking van de installatie
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM'sZijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Droogschema bepalen (opwarming, drogen, conditionering)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (afmetingen, vochtigheid, houtsoort)
   - Houtvochtgehalte controleren
Hout drogen (kunstmatig (drooginstallatie))
   - Zich aan de voorgeschreven droogprocedure houden
   - Hout oplatten en stapelen
   - Meetsondes plaatsen
   - Het voorgeschreven droogschema toepassen
De installatie instellen
   - Programma selecteren
   - Programma controleren
Hout verwerken (drogen)
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - Droogproces opvolgen (houtvochtgehalte, relatieve luchtvochtigheid, visueel controle (droogfouten), …)
      - Parameters opvolgen
   - Gegevens interpreteren en passend reageren
   - Een efficiënt procesverloop organiseren
   - De installatie ontladen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De grondstoffen (tussen)opslaan
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Droogkwaliteit controleren
      - Houtvochtgehalte controleren (plank, lot)
      - Droogspanning controleren
      - Controleren op verkleuring en ontkleuring
      - Controleren op barsten en scheuren
      - Controleren op vervorming
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (installatie)
   - Opvolgdocumenten invullen (drooggevens)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerdklimaatdrogen, geforceerd luchtdrogen, condensatiedrogen, …ODB-1001828
H11 IMPREGNEERINSTALLATIE bedienen Producten voorbereiden
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
De installatie instellen (afhankelijk van de installatie/methode)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Het hout behandelen tegen schimmels en/of insecten (impregneren, drenken/dompelen)
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenOpbouw van de installatie
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Grondstoffen
Verduurzamingsproducten en -technieken
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Etikettering en productidentificatieZijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
   - De vereiste techniek bepalen
Producten voorbereiden (conform gebruiksklasse van het hout)
      - Correcte mengverhouding afmeten (volume - gewicht)
      - De aangemaakte producten controleren en bijsturen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (gebreken, vochtigheid, …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
De installatie instellen (afhankelijk van de installatie/methode)
   - Productieorder en de technische fiche strikt uitvoeren
   - Impregneervloeistof toevoegen
   - Receptuur selecteren
   - Programma selecteren
   - Parameters en coördinaten instellen
      - Persdruk instellen
      - Vacuümpomp instellen
      - Temperatuur instellen en controleren
      - …
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Het hout behandelen tegen schimmels en/of insecten (impregneren, drenken/dompelen)
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - Het (productie)verloop opvolgen
      - Parameters opvolgen
   - De installatie ontladen
De grondstoffen (tussen)opslaan (beschermen tegen weer en wind)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Diffusie-fixatie respecteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (installatie)
   - De installatie reinigen
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Om informatie vragen in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Problemen aan de verantwoordelijke melden
   - Instructies indienststelling machine(s) nalevendompelen, drenken, vacuüm/druk methode, …ODB-1001747-001
H31  HOUT CONSERVEREN/VERDUURZAMEN
H09 HOUT KEUREN OP STERKTE Op sterkte sorteren (visueel)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Sorteerregels voor structuurhout ((visuele) sterktesortering, …)
Sorteer- en weerstandsklassen
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Op sterkte sorteren (visueel)
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (structuurhout)
   - Meten van onvolkomenheden en gebreken
   - Sorteren op basis van structuur
      - Sorteerklasse op basis van kwasten bepalen (grootte, vorm, aard, vergroeiing, groepering)
         - Kwasten projecteren
         - KAR methode toepassen
      - Sorteerklasse op basis van vezelverloop bepalen
         - Vezelverloop bepalen
      - Sorteerklasse op basis van jaarringbreedte bepalen
         - Gemiddelde jaarringbreedte berekenen
      - Sorteerklasse op basis van wankanten bepalen
      - Sorteerklasse op basis van barsten bepalen
         - Droogscheuren herkennen (ringscheur, valbreuk, vorstscheur, hartscheur, …)
         - Doorgaande van niet doorgaande barst onderscheiden
         - Lengte van de barst opmeten
      - Sorteerklasse op basis van harsgallen en tussenschors bepalen
         - Doorgaande van niet doorgaande harsgallen en tussenschors onderscheiden
      - Sorteerklasse op basis van drukgroei bepalen
         - Grootte van de drukgroei bepalen
   - Sorteren op basis van vervorming
      - Sorteerklasse op basis van vervormingen bepalen
         - Soort vervoming bepalen (BOW, SRING, CUP, TWIST)
         - Vervoming opmeten
   - Sorteren op basis van aantasting door insecten en schimmels (wormgaten, boorgangen, houtrot, …)
      - Sorteerklasse op basis van aantasting bepalen
   - Sorteren op basis van mechanische beschadiging
      - Sorteerklasse op basis van mechanische beschadiging bepalen
   - Sorteerklasse omzetten naar weerstandsklasse
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering)
   - Commercieel begeleidend document opmaken
   - Naspeurbaarheid registreren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001748-001
H12 HOUT KEUREN OP ASPECT Op aspect sorteren (visueel)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Sorteerregels
Kwaliteitsklasses
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Op aspect sorteren (visueel)
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Meten van onvolkomenheden en gebreken
   - Sorteren op basis van structuur
      - Sorteerklasse op basis van kwasten bepalen (grootte, vorm, aard, vergroeiing, groepering)
      - Sorteerklasse op basis van vezelverloop bepalen (rechte, scheve, kruis, warrige, golvende draad)
      - Sorteerklasse op basis van jaarringbreedte bepalen
      - Sorteerklasse op basis van wankanten bepalen
      - Sorteerklasse op basis van barsten bepalen
         - Droogscheuren herkennen (ringscheur, valbreuk, vorstscheur, hartscheur, …)
      - Sorteerklasse op basis van spint- en kernhout bepalen
      - Sorteerklasse op basis van harsgallen en tussenschors bepalen
         - Doorgaande van niet doorgaande harsgallen en tussenschors onderscheiden
   - Sorteren op basis van zaagwijze
      - Sorteerklasse op basis van zaagwijze bepalen
         - Kwartier, half kwartier en dosse onderscheiden
         - Door het hart en met ingesloten hart onderscheiden
   - Sorteren op basis van vervorming
      - Sorteerklasse op basis van vervormingen bepalen
         - Soort vervoming bepalen (BOW, SRING, CUP, TWIST)
   - Sorteren op basis van aantasting door insecten en schimmels (wormgaten, boorgangen, houtrot, …)
      - Sorteerklasse op basis van aantasting bepalen
   - Sorteren op basis van kleur (zwarte strepen, merg, andere verkleuring)
   - Kwaliteitsklasse bepalen
   - Merktekens aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Naspeurbaarheid registreren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001748-002
H14 STERKTESORTEERINGSINSTALLATIE bedienen De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal verwerken
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - De installatie beladen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Regels CE-markering toepassen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering)Opbouw van de installatie
Sorteerregels voor structuurhout ((visuele) sterktesortering, …)
Sorteer- en weerstandsklassen
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (structuurhout)
   - Meten van onvolkomenheden en gebreken
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal verwerken (sterktesorteren)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - De installatie beladen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen)
   - Afwijking of nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Productie stil leggen indien nodig
   - Proactief anticiperen op afwijkingen en storingen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Regels CE-markering toepassen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering)
   - Commercieel begeleidend document opmaken
   - Naspeurbaarheid registreren
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001748-003
A26 MASSIEF HOUT uitsmetten/debiteren De onderdelen verzamelen en controleren
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout, op bool, gekantrecht, …)
   - Grondstoffen selecteren in functie van de werkopdracht (dikte, lengte, breedte)
   - Sorteren naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
Hout uitsmetten
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden
   - Uit te zagen onderdelen op het hout of plaatmateriaal uittekenen
   - Onderdelen op de juiste afmeting volgens borderel of zaagplan uitzagen
   - Merktekens aanbrengen Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Zaagwijzes voor boomstammen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid)
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout, op bool, gekantrecht, …)
   - Grondstoffen selecteren in functie van de werkopdracht (dikte, lengte, breedte)
   - Sorteren naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
Hout uitsmetten
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken, …)
   - Uit te zagen onderdelen op het hout of plaatmateriaal uittekenen
   - Onderdelen op de juiste afmeting volgens borderel of zaagplan uitzagen
   - Merktekens aanbrengen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001728
H13 FINEER sorteren Op aspect sorteren (visueel)
   - Fineer herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Sorteren op basis van afmetingen
   - Sorteren op basis van structuur (gebreken, drukgroei, vezelverloop, …)
   - Sorteren op basis van zaagwijze
   - Sorteren op basis van kleur (zwarte strepen, merg, andere verkleuring)
   - Kwaliteitsklasse bepalen
   - Merktekens aanbrengen (labels, identificatie, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Sorteerregels
Kwaliteitsklasses
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Op aspect sorteren (visueel)
   - Fineer herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Sorteren op basis van afmetingen
   - Sorteren op basis van structuur (gebreken, drukgroei, vezelverloop, …)
   - Sorteren op basis van zaagwijze
      - Sorteerklasse op basis van zaagwijze bepalen
         - Kwartier, half kwartier en dosse onderscheiden
   - Sorteren op basis van kleur (zwarte strepen, merg, andere verkleuring)
   - Kwaliteitsklasse bepalen
   - Zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde stapelen
   - Merktekens aanbrengen (labels, identificatie, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001749-001
M45  FINEREN ODB-1001749-002
M48  HOUT buigen
Groep: Verwerkinghandelingen in de eerste houtverwerking uitvoeren  
H32  UITRIJCOMBINATIE (FORWARDER) bedienen/besturen (bosbouw)
H21  HOUTOOGSTMACHINE (HARVESTER) besturen De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Bosbouwmachine operationeel maken
Beveiliging en bescherming controleren/activeren
Bosbouwmachine naar de exploitatieplaats, opslagplaats,… verplaatsen (bos)
Bomen kappen/vellen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, …)
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren Opbouw van het transportmiddel
Kap-en veltechnieken
Wettelijke voorschriften voor het veilig werken in de bosbouw
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Reglementering voor (uitzonderlijk) wegtransport 
Wegcode Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplek organiseren rekening houdend met andere activiteiten
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten en kaarten lezen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - Plaats van de interventie bepalen
   - Bomen identificeren
   - Werktuigen en materieel voorzien voor de uitvoering van de opdracht
   - Materieel aanpassen en controleren voor het gebruik
   - Locatie en traject voor de werkzaamheden voorbereiden
      - Omgeving en de ondergrond inschatten
      - Topografische omstandigheden inschatten
   - Een zaagplan opstellen
Transportmiddel besturen (houtoogstmachine)
   - Het transportmiddel controleren
      - Visueel de onderdelen controleren op vloeistoflekken en materiële schade
      - Remmen, lichten en geluidsignalen controleren
      - Meters, controlelichten en errorcodes controleren
   - Het tranportmiddel starten
   - Rijden en manouvreren op de weg en het bedrijfsterrein
   - Rijden en manouvreren in het bos
   - Het transportmiddel stationeren
      - Het transportmiddel van de benodigde energie voorzien (tanken)
Bosbouwmachine operationeel maken
   - Werktuigen aankoppelen
   - Machines en werktuigen afstellen
Beveiliging en bescherming controleren/activeren
   - Werking van de machines, werktuigen, gereedschappen en apparaten controleren
   - Het voertuig afstemmen op het aan te hangen bosbouwwerktuig
   - De aanhechting en de beveiliging van de bosbouwmachine controleren
   - Zich aan de richtlijnen voor veiligheid houden
   - (Persoonlijke) veiligheidsvoorzieningen controleren en gebruiken
Bosbouwmachine naar de exploitatieplaats, opslagplaats,… verplaatsen (bos)
   - Route uistippelen naargelang het voertuig, de lading en de planning
   - Voertuigen, machines en werktuigen naar de exploitatieplaats, opslagplaats,... rijden
   - Navigatiemateriaal gebruiken (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, …)
   - Rijgedrag aanpassen aan andere weggebruikers
   - De (interne) wegcode respecteren
Bomen kappen/vellen
   - Het vellen of snoeien bepalen op basis van de valbaan van de bomen, de omgeving en de weersomstandigheden
      - Schade aan gebouwen of andere inrichtingen voorkomen door het inschatten van de valrichting
   - Gemarkeerde bomen vellen volgens de gewenste valbaan
      - Takken verwijderen
      - Stam en boomstronken verzagen
      - De boom ontschorsen
   - Gevaren en risico's inschatten
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
(Eigen) administratie beheren
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Defecten herkennen
   - Technische fiches en voorschriften raadplegen
   - Problemen aan de technicus of de verantwoordelijke rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Er op toezien dat de regels voor het bos worden gerespecteerd
   - De regels exploitatie naleven ODB-1002044-001
H20  SLEEPTRAKTOR (SKIDDER) besturen De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Bosbouwmachine operationeel maken
Beveiliging en bescherming controleren/activeren
Bosbouwmachine naar de exploitatieplaats, opslagplaats,… verplaatsen (bos)
Boomstammen uitslepen
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren Opbouw van het transportmiddel
Wettelijke voorschriften voor het veilig werken in de bosbouw
Verankeringstechnieken voor bomen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Reglementering voor (uitzonderlijk) wegtransport 
Wegcode Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplek organiseren rekening houdend met andere activiteiten
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten en kaarten lezen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - Werktuigen en materieel voorzien voor de uitvoering van de opdracht
   - Materieel aanpassen en controleren voor het gebruik
   - Locatie en traject voor de werkzaamheden voorbereiden
      - Omgeving en de ondergrond inschatten
      - Topografische omstandigheden inschatten
   - Te volgen route bepalen rekening houdend met de topografie en exploitatieregels van het bos
Transportmiddel besturen (sleeptraktor)
   - Het transportmiddel controleren
      - Visueel de onderdelen controleren op vloeistoflekken en materiële schade
      - Remmen, lichten en geluidsignalen controleren
      - Meters, controlelichten en errorcodes controleren
   - Het tranportmiddel starten
   - Rijden en manouvreren op de weg en het bedrijfsterrein
   - Rijden en manouvreren in het bos
   - Het transportmiddel stationeren
      - Het transportmiddel van de benodigde energie voorzien (tanken)
Bosbouwmachine operationeel maken
   - Werktuigen aankoppelen
   - Machines en werktuigen afstellen
Beveiliging en bescherming controleren/activeren
   - Werking van de machines, werktuigen, gereedschappen en apparaten controleren
   - Het voertuig afstemmen op het aan te hangen bosbouwwerktuig
   - De aanhechting en de beveiliging van de bosbouwmachine controleren
   - Zich aan de richtlijnen voor veiligheid houden
   - (Persoonlijke) veiligheidsvoorzieningen controleren en gebruiken
Bosbouwmachine naar de exploitatieplaats, opslagplaats,… verplaatsen (bos)
   - Route uistippelen naargelang het voertuig, de lading en de planning
   - Voertuigen, machines en werktuigen naar de exploitatieplaats, opslagplaats,... rijden
   - Navigatiemateriaal gebruiken (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, …)
   - Rijgedrag aanpassen aan andere weggebruikers
   - De (interne) wegcode respecteren
Boomstammen uitslepen
   - Boomstammen beoordelen
   - Verankeringssystemen aan de boom of takken plaatsen (kabel, staaldraadtakel, riemen, katrollen, …)
   - Riscovolle boomstammen samenbinden
   - Boomstammen slepen
   - Boomstammen stapelen
   - Gevaren en risico's inschatten
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen
(Eigen) administratie beheren
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Defecten herkennen
   - Technische fiches en voorschriften raadplegen
   - Problemen aan de technicus of de verantwoordelijke rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Er op toezien dat de regels voor het bos worden gerespecteerd
   - De regels exploitatie naleven ODB-1002044-002
S05 GRIJPKRAAN besturen (houtpark) algemene kennis van het productieproces
situering werkpost binnen het productieproces
basiskennis houtsoorten
organisatie houtpark
stockopname houtpark
bediening van de kraan
   - lossen vrachtwagens rondhout
   - laden van de band(en)
elementaire kennis onderhoud kraan
kwaliteitscontrole
   - algemene begrippen
   - optimale menging houtsoorten
controleverslagen opmaken
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies voor werken met de kraan
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid algemene kennis van het productieproces
situering werkpost binnen het productieproces
basiskennis houtsoorten
organisatie houtpark
stockopname houtpark
bediening van de kraan
   - lossen vrachtwagens rondhout
   - laden van de band(en)
elementaire kennis onderhoud kraan
kwaliteitscontrole
   - algemene begrippen
   - optimale menging houtsoorten
controleverslagen opmaken
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies voor werken met de kraan
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid ODB-1001734
H17 KETTINGZAAG onderhouden en bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagketting)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Afkorten
   - Bomen vellen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Afkorttechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
   - Merktekens aanbrengen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagketting)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Afkorten
   - Bomen vellen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001852-001
H19 BOMEN vellen (diameter <40cm) De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Bomen kappen/vellen Kap-en veltechnieken
Wettelijke voorschriften voor het veilig werken in de bosbouw
Verankeringstechnieken voor bomen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplek organiseren rekening houdend met andere activiteiten
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Werkdocumenten en kaarten lezen
   - Controleren of de klant over de nodige vergunningen beschikt
   - Plaats van de interventie bepalen
   - De werkplek afbakenen en signalisatie aanbrengen (kegels, veiligheidslint, …)
   - Bomen identificeren
   - Te vellen bomen inventariseren
      - Markeringen aanbrengen
   - Een zaagplan opstellen
Bomen kappen/vellen
   - Het vellen of snoeien bepalen op basis van de valbaan van de bomen, de omgeving en de weersomstandigheden
      - Schade aan gebouwen of andere inrichtingen voorkomen door het inschatten van de valrichting
      - Markeren waar de boom moet neerkomen
   - Verankeringssystemen aan de boom of takken plaatsen (kabel, staaldraadtakel, riemen, katrollen, …)
      - Handlier aanbrengen als stuurlijn of als treklijn
      - Afvangsystemen aanbrengen om de te verwijderen tak tegen vallen te beveiligen
   - Gemarkeerde bomen vellen volgens de gewenste valbaan
      - Valkerf/richtingkerf inzagen aan de kant van de valrichting
      - Velsnede inzagen
      - Wig of rolkoevoet inkloppen totdat de boom valt
      - Veilige afstand respecteren bij het kappen/vellen
   - Takken afzagen en boomstammen doorzagen 
      - Snoeigereedschap gebruiken (snoeischaar, kettingzaag, …)
      - De aanwezigheid van torsies in de boom analyseren
      - Volgorde voor het verwijderen van de takken bepalen
      - Tak tegen vallen beveiligen
      - Takken verwijderen
      - Boomkruinen afzagen
      - Stam en boomstronken verzagen
   - Klimmers begeleiden
      - Het loopvrij klimtouw en materiaal aan een klimmer aanreiken
      - Aanwijzingen aan de klimmer geven indien deze zich in een gevaarlijke situatie bevindt
(Eigen) administratie beheren (plaats, duur, kaptype, …)
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren
   - Volumes inschatten
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Er op toezien dat de regels voor het bos worden gerespecteerd
   - De regels exploitatie naleven
   - De eerste hulp bij ongevallen toepassen ODB-1001852-002
H25  BOMEN vellen (diameter >40cm)
H26  BESCHADIGDE EN WINDGEVALLEN BOMEN vellen
H05 BOOMPARK besturen/opvolgen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, zaagketting, …)
Het machinepark in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenOpbouw van het machinepark
De gebruikte software
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine
Onderhoudstechnieken en -procedures
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM'sZijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - De verschillende machine(s) binnen het productieproces situeren (zagen, ontschorsen, merken, frezen, …)
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (opdelen)
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (i.f.v. van de werkopdracht)
      - Beschadiging door het vellen/kappen herkennen
      - Beschadiging door wild herkennen
      - Afwijkingen in de structuur herkennen
      - Aantasting door schimmels en insecten herkennen
   - Stamhout optimaal opdelen
      - Gebreken lokaliseren
      - Zaagsnede bepalen
   - Merktekens aanbrengen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, zaagketting, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
Het machinepark in- en omstellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Zaagoptimalisatieprogramma controleren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Hulpstukken en beveiligingen (de)monteren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Het machinepark starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Stamhout afkorten
   - Ontschorsen
   - Materiaal voor detectie van vreemde elementen gebruiken (metaal, …)
   - Schulpen
   - Kantrechten en op breedte zagen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, via beeldschermen)
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
   - Basisonderhoud registreren
   - Gegevens bijhouden over het productieverloop
   - Gegevens bijhouden over het gebruik van grondstoffen en materiaal
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperkenODB-1001746-001
H28  BOOMPARK instellen/beheren
H07 CANTER-QUAD bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, zaaglint, schraper)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenOpbouw van de machine(straat)
De gebruikte software
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine
Onderhoudstechnieken en -procedures
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (i.f.v. van de werkopdracht)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, zaaglint, schraper)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
      - Zaagspanning instellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine(straat) in- en omstellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Hulpstukken en beveiligingen (de)monteren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (spouwmes)
   - Informatie opvolgen, (ter plaatse, via beeldschermen)
   - Beschermingssystemen ver- en ontgrendelen
Hout machinaal bewerken
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - De machine(straat) starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Blokdelen schrappen
   - Kantrechten en op breedte zagen
   - Herzagen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, via beeldschermen)
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
   - Basisonderhoud registreren
   - Productielijsten afdrukken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001746-003
H29  CANTER-QUAD in- en omstellen
H02 BOOMZAAG besturen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaaglint)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine(straat)
De gebruikte software
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Zaagwijzes voor boomstammen
Werking van de machine
Onderhoudstechnieken en -procedures
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Stamhout optimaal opdelen (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaaglint)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine(straat) in- en omstellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Zaagoptimalisatieprogramma controleren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Hulpstukken en beveiligingen (de)monteren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Informatie opvolgen, (ter plaatse, via beeldschermen)
Hout machinaal bewerken
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Manipuleren i.f.v. de zaagswijze
   - Eerste schaaldeel zagen
   - Op bool zagen
   - Opdelen
   - …
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
   - Basisonderhoud registreren
   - Gegevens bijhouden over het gebruik van grondstoffen en materiaal
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001746-005
H30  BOOMZAAG in- en omstellen
H06 KANTRECHTBANK instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Zaagwijzes voor boomstammen
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Hulpstukken en beveiligingen (de)monteren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Manipuleren i.f.v. de zaagswijze
   - Kantrechten en op breedte zagen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
   - Basisonderhoud registreren
   - Gegevens bijhouden over het gebruik van grondstoffen en materiaal
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001746-007
H08 STAPELAAR instellen/bedienen Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
Hout machinaal verwerken
   - De machine beladen
   - Stapelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Stapeltechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen (rollerbaan, afstapelbaan, …)
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Aandrukvoet (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
      - Aantallen en onderlinge afstand stapellatten instellen
      - Afstandsregelaar planken instellen
Hout machinaal verwerken
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Stapelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - (Tussen)opslaan
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001827
Groep: Machine(s) in-, omstellen en bedienen  
M46 ELEKTRISCH OF PNEUMATISCH (HAND)GEREEDSCHAP instellen/bedienen Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Snijgereedschappen
Bewerkingsmethodes Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken
   - Machines en gereedschappen efficiënt gebruiken
   - Lawaai beperken
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap in
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken (schroef/boormachine, decoupeer-/wipzaag, handcirkelzaag, bovenfrees, vlakschuurmachine, nagelpistool, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, stopt en bedient de machines
   - Voert verspannende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, …)
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Maakt mallen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Gebruikt meet- en controlegereedschap
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Reinigt manueel en pneumatisch handgereedschap
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001731
M16 VLAK- EN VANDIKTESCHAAFMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (schaven)Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schaafbeitel)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Langsgeleider afstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Spaanafname instellen
      - Afvoertafel afstellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, parallelbeveiliging)
Onderdelen machinaal bewerken (schaven)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Vlak schaven
   - Haaks schaven
   - Van dikte/breedte schaven
   - Schuin schaven
   - Sponningen schaven
   - Mal gebruiken (indien nodig)
      - Mal maken
      - Werken met een mal
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001750-001
A03 VIERZIJDIGE SCHAAF- EN FREESMACHINE bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schaafbeitel, (profiel)beitel)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (schaven)Opbouw van de machine
Werkdocumenten en tekeningen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schaafbeitel, (profiel)beitel)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Verspaningssets samenstellen (snijgereedschapsbussen)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren (hydraylisch , a.d.h. van conische ringen , zelfcentrerende klembussen)
   - Asinstelgegevens converteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Aandrukvoet (de)monteren en instellen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Persdruk instellen
         - Doorvoerwals
      - Bladrollen instellen
      - Spaanafname instellen
      - Walsen en drukschoenen afstellen
      - Hoogte instellen
      - Breedte instellen
      - Aanvoersnelheid instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Proefstuk maken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schaven)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Vlak schaven
   - Haaks schaven
   - Van dikte/breedte schaven
   - Langsprofileren
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001750-002
A61  VIERZIJDIGE SCHAAF- EN FREESMACHINE instellen
M22 LANGSZAAGMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, aftekenen, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, aftekenen, …)
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken, …)
   - Merktekens aanbrengen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Langsgeleider afstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Aanslag afstellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Laser (plaatsbepaling)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, spouwmes)
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Werkstukken positioneren
   - Schulpen
   - Kantrechten en op breedte zagen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001751-001
M21 MEERBLADZAAG instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - Verspaningssets samenstellen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - De machine beladen
   - Schulpen
   - Kantrechten en op breedte zagen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Verspaningssets samenstellen
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Schulpen
   - Kantrechten en op breedte zagen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001751-002
M23 LINT-/BANDZAAGMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, aftekenen, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaaglint)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Zaagwijzes voor boomstammen
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, aftekenen, …)
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaaglint)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
      - Zaagwiel instellen
      - Span- en kantelmechanisme instellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Zaaglintgeleiding
      - Langsgeleider afstellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Aanvoerapparaat
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, beveiligingsscherm)
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Schulpen
   - Complexe bewerkingen uitvoeren (gebogen vormen, figuren, cirkels, …)
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Hulpmiddelen gebruiken indien nodig (duwhout)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001751-003
M20 AFKORTZAAG instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)Opbouw van de machine
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Aanslag afstellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, spouwmes)
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Afkorten (haaks, op lengte)
   - Verstek en schuin zagen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001751-004
M19 PANEELZAAGMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, voorrits)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)Opbouw van de machine
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Een zaagplan opstellen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, opdelen, aftekenen, …)
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool hout gehaald kunnen worden
   - Plaatmateriaal optimaal indelen (tekening, beschadiging, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, voorrits)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - (Haaks)geleider instellen
      - Langsgeleider afstellen
      - Hulpgeleider (verstek, schuin, …)
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Zaag instellen (hoogte, hoek)
      - Voorritszaag afstellen
      - Aanslag afstellen
      - Toerental instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, spouwmes)
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Kantrechten en op breedte zagen
   - Afkorten (haaks, op lengte)
   - Verstek en schuin zagen
   - Opdelen (aanzagen, lengte, breedte, verstek, schuin)
   - Complexe bewerkingen uitvoeren (spie, pen, …, korte, dunne werkstukken)
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Hulpmiddelen gebruiken indien nodig (duwhout)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001751-005
A02 OPDEELZAAGMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, voorrits)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)Opbouw van de machine
De gebruikte software
Werkdocumenten en tekeningen
Plaatmaterialen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Een zaagplan opstellen
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen (automatisch platenmagazijn, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (opdelen)
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Plaatmateriaal optimaal indelen (tekening, beschadiging, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, voorrits)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan (zaagoptimalisatie)
   - Zaagoptimalisatieprogramma controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen ((semi)gestuurd)
      - Zaag instellen (hoogte, hoek)
      - Voorritszaag afstellen
      - Toerental instellen
      - Drukbalk instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Laser (plaatsbepaling)
      - Barcodescanner (scannen, printen)
      - Zijaandrukker
      - Beladingsunit voor dunne panelen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap)
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (manueel, automatisch platenmagazijn, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Opdelen (aanzagen, lengte, breedte, verstek, schuin)
   - Merktekens aanbrengen (labels)
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldscherm)
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001751-006
M17 LANGGATBOORMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Werkstukopspanning instellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Hoogte instellen
      - Breedte instellen
      - Diepte instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Proefstuk maken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (boren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstuk opspannen
   - Gaten boren
      - (Niet) doorgaand gat maken
   - Complexe bewerkingen uitvoeren (schuine gaten, slotplaat, kruk- en sleutelgat, …)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001752-001
M02 MEERSPILLIGE BOORMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)Opbouw van de machine
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
32 mm systeem
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren (links of rechtsdraaiend)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren (boorblok)
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Werkstukopspanning instellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Diepte instellen
      - Aanslag afstellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (boren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstuk opspannen
      - (Niet) doorgaand gat maken
   - Rijboringen uitvoeren
   - Uitsparingen voorzien voor beslag, …
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001752-002
M11 BOOR- EN DREVELMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, boor)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)Opbouw van de machine
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, boor)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Werkstukopspanning instellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Hoogte instellen
      - Diepte instellen
      - Aanslag afstellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Proefstuk maken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (boren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstuk opspannen
   - Afkorten (haaks, op lengte)
   - Gaten boren
      - (Niet) doorgaand gat maken
   - Uitsparingen voorzien voor beslag, …
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001752-003
M04 BOORSTRAAT bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)Opbouw van de machine
De gebruikte software
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
32 mm systeem
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen (labels, markering, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen ((semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Werkstukopspanning instellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan (boorschema)
   - Programma controleren (snijgereedschapbaan, verspaningscondities, …)
   - Programma simuleren en uittesten
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Parameters en coördinaten instellen
      - De machine ijken
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Barcodescanner (scannen, printen)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
      - (Niet) doorgaand gat maken
   - Rijboringen uitvoeren
   - Uitsparingen voorzien voor beslag, …
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001752-004
M49  BOORSTRAAT instellen
M13 KANTENLIJMMACHINE bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, borstel, wegwerpmesjes)
De machine in- en omstellen
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (fineer, hpl, melamine, massief hout, metaalfolie, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten
Grondstoffen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, borstel, wegwerpmesjes)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Kantenbandtoevoer controleren en kantenband positioneren
      - Drukrollen instellen
   - Lijmagregaat controleren aanvullen (granulaten, patronen, P.V.A.c - lijm (Poly-Vinyl-Acetaat), P.U. - lijm (PolyUrethaan), ...)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
      - Voorfrees in-/afstellen
      - Verlijmaggregaat in-/afstellen
      - Kapzaag in-/afstellen
      - Bruutfrees in-/afstellen
      - Fijnfrees in-/afstellen
      - Radiusschraper in-/afstellen
      - Lijmschrapper in-/afstellen
      - Poetsaggregaat in-/afstellen
      - …
   - Programma selecteren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Temperatuur instellen en controleren (invoergeleiding , lijm)
      - Spaanafname instellen
      - Randafwerking afstellen
      - Kantdikte instellen
      - Werkstukdikte instellen
      - Aanvoersnelheid instellen
      - …
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Barcodescanner (scannen, printen)
      - Kantenmagazijn
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Proefstuk maken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (fineer, hpl, melamine, massief hout, metaalfolie, …)
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (manueel, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Plaatmateriaal afkanten
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldscherm)
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001753-001
M50  KANTENLIJMMACHINE instellen
W01 PENNENBANK instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, (profiel)beitel, slisschijf)
De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Houtverbindingen
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen (paringstekens)
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, (profiel)beitel, slisschijf)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Verspaningssets samenstellen (snijgereedschapsbussen, raamfrezen, ...)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - (Haaks)geleider instellen
      - Meetlint afstellen
      - Contramal bevestigen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Zaag instellen (hoogte, hoek)
      - Hoogte instellen
      - Diepte instellen
      - Aanslag afstellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Proefstuk maken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap)
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, frezen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Kops-/eindprofileringen maken
   - Pennen slaan
      - Kepen slissen
      - Enkele pennen slaan
      - Dubbele pennen slaan
      - Schuine pennen slaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001829
M14 VERTICALE FREESMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen ((profiel)beitel, frees)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (frezen)Opbouw van de machine
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen ((profiel)beitel, frees)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Verspaningssets samenstellen (raamfrezen, ...)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Langsgeleider afstellen
      - Mallen maken, opspannen, …
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Hoogte instellen
      - Diepte instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken (aanvoerapparaat)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Proefstuk maken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, linealen)
Onderdelen machinaal bewerken (frezen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Merktekens aanbrengen
   - Langsprofileren
   - Invalfreeswerk uitvoeren
   - Bossing frezen
   - Complexe profieleringen uitvoeren (gebogen, …)
   - Mal gebruiken (indien nodig)
      - Mal bevestigen
      - Werken met een mal
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001754-001
M18 KETTINGFREESMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (freesketting)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Bewerkingsmethodes
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (freesketting)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Aanslagen/klossen plaatsen
      - spaanbreker
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Lengte instellen
      - Breedte instellen
      - Diepte instellen
      - Hoek instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Proefstuk maken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap)
Onderdelen machinaal bewerken (frezen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstuk opspannen
   - Gaten frezen
      - (Niet) doorgaand gat maken
   - Complexe bewerkingen uitvoeren (schuine gaten)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001754-002
M10 KOPIEERFREESMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (frees, …)
De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (frezen, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
De gebruikte software
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (frees, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Werkstukopspanning instellen
      - Mallen maken, opspannen, …
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Mal inlezen
   - Programma genereren
   - Programma controleren
   - Programma simuleren en uittesten
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (frezen, …)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Proefstuk maken
   - Onderdelen maken/kopiëren
   - Mal gebruiken
   - Het (productie)verloop opvolgen
      - Parameters opvolgen
   - Gegevens interpreteren en passend reageren
   - Ontladen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001754-003
A04 LANGEBANDSCHUURMACHINE instellen/bedienen (Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Schuurmaterialen en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
(Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
   - Schuurgereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Materiaal en gereedschap verzamelen en de conformiteit ervan beoordelen
   - Schuurband opleggen
      - spanrol instellen
De machine in- en omstellen
      - Schuurtafel afstellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap)
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Werkstukken positioneren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001755-001
A05 BREEDBANDSCHUURMACHINE instellen/bedienen (Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
   - Schuurgereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Schuurband opleggen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Kwaliteit en maatvoering controleren Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Schuurmaterialen en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
(Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
   - Schuurgereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Materiaal en gereedschap verzamelen en de conformiteit ervan beoordelen
   - Schuurband opleggen
      - spanrol instellen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Walsen en drukschoenen afstellen
      - Aanvoersnelheid instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001755-002
M27 BORSTELSCHUURMACHINE instellen/bedienen (Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (borstel)
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen controleren
Onderdelen machinaal bewerken (borstelen)
   - Borstellen tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Kwaliteit en maatvoering controleren Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Borstelmaterialen en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
(Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (borstel)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Borstel (de)monteren
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Aanvoersnelheid instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen controleren
Onderdelen machinaal bewerken (borstelen)
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Borstellen tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001755-003
M28 KANTEN(PROFIEL)SCHUURMACHINE instellen/bedienen (Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
   - Schuurgereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Schuurband opleggen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Kwaliteit en maatvoering controleren Opbouw van de machine
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Schuurmaterialen en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
(Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
   - Schuurgereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Schuurband opleggen
      - spanrol instellen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Schuurtafel afstellen
      - Aanslag afstellen
      - Profiel instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001755-004
M52  SCHIJFSCHUURMACHINE instellen/bedienen
M53  LASERSNIJMACHINE instellen/bedienen
M54  WATERJET instellen/bedienen
M05 FINEERSNIJMACHINE instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (beitel)
De machine in- en omstellen
   - De juiste aanvoersnelheid en toerental instellen
   - Parameters en coördinaten instellen
Fineer bewerken
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Fineer opdelen
   - Fineer afrolen
   - Fineer op vel snijden
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde (open boek, afgeschoven, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (beitel)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
De machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - De juiste aanvoersnelheid en toerental instellen
   - Parameters en coördinaten instellen
      - Dikte instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
Fineer bewerken
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Fineer opdelen
   - Fineer afrolen
   - Fineer op vel snijden
   - Merktekens aanbrengen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde (open boek, afgeschoven, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001756-001
M06 FINEERVOEGMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De machine in- en omstellen
   - Lijmagregaat controleren aanvullen (lijmdraad, voegband)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Fineer bewerken (open boek, afschuiven)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Fineer samenvoegen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (fineer)
   - Sorteren naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit (fineer)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
De machine in- en omstellen
   - Lijmagregaat controleren aanvullen (lijmdraad, voegband)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
      - Verlijmaggregaat in-/afstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Temperatuur instellen en controleren (lijm)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
Fineer bewerken (open boek, afschuiven)
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - Fineer samenvoegen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001756-002
M03 CNC BEWERKINGSCENTRUM (< 3,5 assig) bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen, …)Opbouw van de machine
De gebruikte software
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Randapparatuur, snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Opspansystemen en -technieken
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's, ergonomische hef- en tiltechniekenZijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - Stofemissie beperken
   - De eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen (labels)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen in de gereedschapshouder monteren ((K)SK kolf, hydro-opspanhouder, …)
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - Gereedschapsmagazijn beheren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Meet- en controle-instrumenten kalibreren
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Opspanningsysteem bepalen en instellen (vlakke tafel met losse cups, rastertafel, m.b.v. mal, pneumatisch, …)
   - Ijkt de machine
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren (snijgereedschapbaan, verspaningscondities, …)
   - Programma simuleren en uittesten
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Laser (plaatsbepaling)
      - Barcodescanner (scannen, printen)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen, …)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen (mechanisch, pneumatisch)
   - Gaten boren, uitsparingen voorzien voor beslag, … 
   - Profileringen aanbrengen, nesten
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldscherm)
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperkenODB-1001757-001
M55  CNC BEWERKINGSCENTRUM (< 3,5 assig) in- en omstellen
M24 CNC BEWERKINGSCENTRUM (> 3 assig) bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, schuren, boren, frezen, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenOpbouw van de machine, de gebruikte software
Werkdocumenten en tekeningen, grondstoffen en halffabrikaten 
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Randapparatuur, snijgereedschappen
Besturingssystemen van de machine(straat)
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Opspansystemen en -technieken
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Etikettering en productidentificatieZijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - Stofemissie beperken
   - De eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen (labels)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen in de gereedschapshouder monteren ((K)SK kolf, hydro-opspanhouder, …)
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - Gereedschapsmagazijn beheren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Meet- en controle-instrumenten kalibreren
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Opspanningsysteem bepalen en instellen (vlakke tafel met losse cups, rastertafel, m.b.v. mal, pneumatisch, …)
   - Ijkt de machine
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren (snijgereedschapbaan, verspaningscondities, …)
   - Programma simuleren en uittesten
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Laser (plaatsbepaling)
      - Barcodescanner (scannen, printen)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen, …)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen (mechanisch, pneumatisch)
   - Zagen
   - Plaatmateriaal afkanten
   - Gaten boren
   - Profileringen aanbrengen
   - ...
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldscherm)
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperkenODB-1001757-003
M56  CNC BEWERKINGSCENTRUM (> 3 assig) in- en omstellen
W02 CNC RAAMHOEK bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, (profiel)beitel, frees, …)
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
De gebruikte software
Productieproces van buitenschrijnwerk
Werkdocumenten en tekeningen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Houtverbindingen
Opspansystemen en -technieken
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - Stofemissie beperken
   - De eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen (paringstekens, labels)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, (profiel)beitel, frees, slisschijf, boor, …)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Verspaningssets samenstellen (snijgereedschapsbussen, raamfrezen, ...)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - Asinstelgegevens converteren
   - Assen instellen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Meet- en controle-instrumenten kalibreren
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Ijkt de machine
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - …
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Barcodescanner (scannen, printen)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Werkstuk opspannen
   - Afkorten
   - Langsprofileren
   - Kops-/eindprofileringen maken
   - Pennen slaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001757-005
W22  CNC RAAMHOEK in en omstellen
B03 CNC BEWERKINGSCENTRUM HOUTBOUW bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenOpbouw van de machine, de gebruikte software
Sorteerregels voor structuurhout ((visuele) sterktesortering, …)
Productieproces van hout(skelet)bouw, werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Randapparatuur, snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken; werking van de machine, houtverbindingen
Opspansystemen en -technieken
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties, veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's, ergonomische hef- en tiltechniekenZijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten, stofemissie beperken  
   - De eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Houtvochtgehalte controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen (labels)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen in de gereedschapshouder monteren ((K)SK kolf, hydro-opspanhouder, …)
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten; (snij)gereedschappen (de)monteren 
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - Gereedschapsmagazijn beheren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen; meet- en controle-instrumenten kalibreren
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Ijkt de machine
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan; programma controleren (snijgereedschapbaan, …)
   - Programma simuleren en uittesten
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen, zagen, gaten boren
   - Profileringen aanbrengen, ontladen  
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde (i.f.v. opbouw tijdens plaatsing)
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen, via controlepanelen, …)
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperkenODB-1001757-007
B14  CNC BEWERKINGSCENTRUM HOUTBOUW in- en omstellen
B06 CNC ZAAGCENTRUM HOUTBOUW bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Sorteerregels voor structuurhout ((visuele) sterktesortering, …)
Produtieproces van (geďndustrialiseerde) spanten
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - Stofemissie beperken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Houtvochtgehalte controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Werkstuk opspannen
   - Zagen
   - Het (productie)verloop opvolgen
   - Gegevens interpreteren en passend reageren
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde (i.f.v. opbouw tijdens plaatsing)
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001757-009
B15  CNC ZAAGCENTRUM HOUTBOUW instellen
M30 VERSTEKKAPMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen
Onderdelen machinaal bewerken
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Kappen
   - Afkorten
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Snijgereedschappen
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
   - (Snij)gereedschappen controleren
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De machine in- en omstellen
   - Agregaten, maten en/of parameters instellen
      - Hoek instellen
      - Aanslag afstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
   - Beveiligingen instellen (beveiligingsscherm)
Onderdelen machinaal bewerken (afkorten, kappen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine bedienen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Kappen
   - Afkorten (verstek)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001830
M25 HOUTDRAAIBANK instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschap selecteren en controleren (beitel, guts, …)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (houtdraaien, schuren)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten en tekeningen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Materialen en gereedschappen
Randapparatuur
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Merktekens aanbrengen (diagonalen op de kopse kanten)
(Snij)gereedschap selecteren en controleren (beitel, guts, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren
De machine in- en omstellen
   - De juiste aanvoersnelheid en toerental instellen
   - Opspanningsysteem bepalen en instellen (meeneemcenter/ -plaat, klauwspaan, …)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Leunspaan instellen
      - Ondersteuningsgeleider instellen/monteren
      - Meeneemcenter/-plaat instellen/monteren
      - Meeloopcenter instellen/monteren
      - Klauwplaat instellen/monteren
      - Langscopieerapparaat instellen
      - Dwarcopieerapparaat instellen (kruisslede)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, …)
Onderdelen machinaal bewerken (houtdraaien, schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Hout draaien (langs , dwars , steken, profiel , conus )
   - Onderdelen maken/kopiëren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Mal gebruiken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap reinigen
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001758-001
M26 CNC HOUTDRAAIBANK bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (beitel, schuurband, borstel, …)
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (houtdraaien, schuren)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten en tekeningen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Materialen en gereedschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (beitel, schuurband, borstel, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in de gereedschapshouder monteren
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - Borstel (de)monteren
   - Schuurband opleggen
   - Gereedschapsmagazijn beheren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
   - De juiste aanvoersnelheid en toerental instellen
   - Opspanningsysteem bepalen en instellen (meeneemcenter/ -plaat, klauwspaan, …)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
      - Ondersteuningsgeleider instellen/monteren
      - Meeneemcenter/-plaat instellen/monteren
      - Meeloopcenter instellen/monteren
      - Klauwplaat instellen/monteren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, …)
Onderdelen machinaal bewerken (houtdraaien, schuren, borstelen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Hout draaien (langs , dwars , steken, profiel , conus )
   - Onderdelen maken/kopiëren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001758-002
M57  CNC HOUTDRAAIBANK in- en omstellen
M44 KOPIEERDRAAIBANK instellen/bedienen De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Afkitten (glas, in- of opbouwtoestel)
   - Ondergrond voorbehandelen (reinigen, ontvetten, ontstoffen, …)
   - Kit aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controlerenOpbouw van de machine
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (beitel, …)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Werkstukopspanning instellen
      - Mallen maken, opspannen, …
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (houtdraaien)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Proefstuk maken
   - Onderdelen maken/kopiëren
   - Mal gebruiken
   - Het (productie)verloop opvolgen
   - Ontladen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001758-004
M12 VLAKPERS instellen/bedienen De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Opspansystemen en -technieken
Lijmsoorten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
      - Mallen maken, opspannen, …
   - Parameters instellen
      - Persdruk instellen
      - Perstemperatuur instellen
      - Perstijd instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (machinaal)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001759-001
A27 OPSLUITBANK instellen/bedienen De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Opspansystemen en -technieken
Lijmsoorten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
      - Drukcylinders afstellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (machinaal)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen
   - Lijmresten verwijderen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001759-002
M31 CORPUSPERS instellen/bedienen De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Plaatmaterialen
Opspansystemen en -technieken
Lijmsoorten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Persdruk instellen
      - Drukcylinders afstellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (machinaal)
   - Lijmresten verwijderen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001759-003
M32 MEMBRAANPERS instellen/bedienen De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
Opspansystemen en -technieken
Lijmsoorten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
      - Membraan aanbrengen/controleren
      - Mallen maken, opspannen, …
   - Parameters instellen
      - Vacuümpomp instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen (machinaal)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001759-004
B07 SPANTENPERS instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal verwerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de installatie
Produtieproces van (geďndustrialiseerde) spanten
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
Werking van de machine
Mechanische verbindingen
Montagetechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Aanslagen/klossen plaatsen
   - Programma selecteren
   - Programma controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Persdruk instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Laser (plaatsbepaling)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
Onderdelen machinaal verwerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001759-005
H18 PELLETS- / BRIKETTENPERS instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De installatie instellen
   - Parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie sturen
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (hout)
   - Parameters afstellen
   - Installatie stoppen
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de installatie
Productieproces van briketten
Grondstoffen
Werking van de installatie
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (vreemde elementen verwijderen)
De installatie instellen ((semi)gestuurd)
   - Parameters instellen
      - Persdruk instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie sturen
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (hout)
   - Informatie opvolgen
   - Gegevens interpreteren en gepast reageren
   - Parameters afstellen
   - Geproduceerde goederen afvoeren
   - Installatie stoppen
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Informatie opvolgen
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Parameters bijregelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling installatie naleven ODB-1001759-006
Groep: Machine(straat), -lijn of installatie in-, omstellen, opvolgen en bedienen  
I02 AUTOMATISCHE NAGEL- EN NIETMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal verwerken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de installatie
De gebruikte software
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Werking van de machine
Mechanische verbindingen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Nagels, nieten kiezen in functie van de toepassing
   - Nagel-/nietpistool laden/instellen
   - Programma selecteren
   - Programma controleren
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
Onderdelen machinaal verwerken
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Mal gebruiken (indien nodig)
      - Mal bevestigen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001760-001
S07 MACHINE(STRAAT), -LIJN bedienen/opvolgen Werkopdracht analyseren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De machine(straat), -lijn starten, bedienen en stoppen
(Geautomatiseerde) productieproces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Verloop van het (productie)proces registreren en rapporteren (Geautomatiseerd) productieproces
Procedures om de machine-(straat), -lijn te bedienen
Specifieke mechanisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Machinesturingen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine(straat), -lijn
Procedures voor productcontrole
Meet- en regeltechnieken
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine(straat), -lijn binnen het productieproces situeren
Werkopdracht analyseren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Informatie opvolgen
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
   - De voorraad op bij en vult aan
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Informatie opvolgen, (ter plaatse, via beeldschermen, via controlepanelen)
De machine(straat), -lijn starten, bedienen en stoppen (volgens de instructies)
   - Machine(straat), -lijn opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (grondstoffen, hulpproducten )
   - Machine(straat), -lijn bedienen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldschermen, controlepanelen)
   - Gegevens interpreteren en gepast reageren
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop realiseren
   - Machine(straat), -lijn stoppen
   - Informaticatoepassingen voor de opvolging gebruiken
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
(Geautomatiseerde) productieproces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Machineonderdelen bijregelen volgens de analyse
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
   - Nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn opmerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
Verloop van het (productie)proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Procedure registreren
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001760-002
S06 MACHINE(STRAAT), -LIJN instellen Werkopdracht analyseren
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine(straat) in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De machine(straat), -lijn starten, bedienen en stoppen
Machine-(straat), -lijn omstellen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van een machine-(straat), -lijn
(Geautomatiseerd) productieproces
Opstartprocedures
Specifieke mechanisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Machinesturingen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine(straat), -lijn
Meet- en regeltechnieken
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Verzamelen en kennis nemen van de productiefiches en -voorschriften
   - De machine(straat), -lijn binnen het productieproces situeren
Werkopdracht analyseren
   - Uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen,… afleiden
   - De productieplanning raadplegen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd)
   - Materiaal en gereedschap verzamelen en de conformiteit ervan beoordelen
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
   - Parameters instellen (manueel, computergestuurd)
   - Meet- en controle-instrumenten kalibreren
De machine(straat) in- en omstellen (manueel, computergestuurd)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Coördinaten uit een werktekening/plan omzetten
   - Programma selecteren
   - Interventies in het programma/receptuur uitvoeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De machine(straat), -lijn starten, bedienen en stoppen (volgens de instructies)
   - Machine(straat), -lijn opstarten
   - Proefdraaien en (al dan niet) vrij geven voor productie
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - Machine(straat), -lijn stoppen
   - Processturingen gebruiken
   - Controles/controlerondes uitvoeren
Machine-(straat), -lijn omstellen
   - Machineonderdelen manueel of computergestuurd omstellen
   - Parameters manueel of computergestuurd instellen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
Registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001760-003
M07 FREES- en PROFILEERSTRAAT (alleskunner) bedienen/opvolgen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, (profiel)beitel, frees, …)
De machine(straat) in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine(straat)
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Besturingssystemen van de machine(straat)
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - Stofemissie beperken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen ((profiel)beitel, frees, …)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Verspaningssets samenstellen (snijgereedschapsbussen)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De machine(straat) in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma selecteren
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Barcodescanner (scannen, printen)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schaven, frezen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Langsprofileren
   - …
   - Het (productie)verloop opvolgen
      - Parameters opvolgen
   - Gegevens interpreteren en passend reageren
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001760-004
M51  FREES- en PROFILEERSTRAAT (alleskunner) instellen
B04 VINGERLASMACHINE(STRAAT) bedienen/opvolgen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (frees)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (lijmen, frezen, persen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
(Geautomatiseerd) productieproces
Werkdocumenten en tekeningen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Randapparatuur
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine
Lijmsoorten
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De geschikte lijm selecteren
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Houtvochtgehalte controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (frees)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De machine in- en omstellen
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
      - Verlijmaggregaat in-/afstellen
         - Lijmspuitnaald aanpassen i.f.v. de lijm
         - Hoeveelheid lijm instellen
         - Lijminjectie controleren
   - Parameters en coördinaten instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Houtsectie instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Aanvoerapparaat
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (lijmen, frezen, persen)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Verbindingen maken (vingerlas)
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Opspantechnieken toepassen (machinaal)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Hechting van de lijm controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken ODB-1001760-006
B16  VINGERLASMACHINE(STRAAT) instellen
A12 VERPAKKINGSMACHINE(STRAAT) bedienen/opvolgen De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal verwerken (verpakken)
Verpakken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten
Materialen en gereedschappen
Werking van de machine
Verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, gebreken)
   - Materialen / gereedschappen selecteren, controleren en hanteren
   - Actie ondernemen bij afwijkingen
   - Beschadigde producten en defect materiaal oplijsten
   - Onregelmatigheden aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Agregaten, en parameters instellen
      - Bindspanning afregelen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal verwerken (verpakken)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
Verpakken
   - Verpakken met het vereiste verpakkingsmateriaal ((plastiek)folie, golfkarton, …)
      - Beschermhoeken aanbrengen
      - Karton aanbrengen
      - Inwikkelen met folie
      - …
   - Verpakte goederen voorzien van een identificatie (etiket, barcode)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001760-008
A62  VERPAKKINGSMACHINE(STRAAT) instellen
S03 DROOGINSTALLATIE (spaanders/vezels) instellen/opstarten De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de installatie
Productieproces van plaatmateriaal
Grondstoffen
Procedures om de procesinstallatie te bedienen
Droogcyclussen van (hout)spaanders
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Meet- en regeltechnieken
Storingsanalyse (basis)
Kwaliteitszorgsytemen
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden van de vorige ploeg overnemen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht/ productie voorbereiden
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, tekorten, …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Controle-instrumenten gebruiken en de controlegegevens interpreteren
De installatie instellen
   - Agregaten, en parameters instellen
      - Temperatuur instellen en controleren
      - Aanvoersnelheid instellen
      - Branders afregelen/sturen
      - Drogers afregelen/sturen
      - Zeefinstallatie afregelen
      - Breekmolen instellen
      - Magneten afstellen
      - …
   - Informatie opvolgen (vanuit de controlekamer)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
   - Veiligheidscontroles/controlerondes uitvoeren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Werkzaamheden stil leggen indien nodig
   - Problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke melden
(Proces)installatie sturen
   - Opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen organiseren en zorgen voor onderlinge afstemming (branders, drogers, scheiden van spaanders, …)
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (brandstof , vezels, spaanders, ...)
   - Informatie opvolgen (vanuit de controlekamer, …)
   - Parameters afstellen
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - De uitvoer van grondstoffen verzorgen
   - Installatie stoppen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
   - Drogen
      - Zich aan de voorgeschreven droogprocedure houden
      - Het voorgeschreven droogschema toepassen
      - Droogproces opvolgen (houtvochtgehalte, relatieve luchtvochtigheid, visueel controle (droogfouten), …)
   - Spaanfracties scheiden
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren (curves, temperaturen, …)
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Droogkwaliteit controleren
      - Houtvochtgehalte controleren
   - Stalen nemen en labellen
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De installatie reinigen (branderkamers, toe- en afvoerleidingen, …)
   - Hulp en advies verlenen aan onderhoudstechnici
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen (productieverloop, drooggevens, …)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven spaanplaat, vezelplaatODB-1001761-001
S10  DROOGINSTALLATIE (spaanders/vezels) opvolgen/bedienen
S04 VERSPANINGSINSTALLATIE instellen/opstarten (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de installatie
Productieproces van plaatmateriaal
Grondstoffen
Procedures om de procesinstallatie te bedienen
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Storingsanalyse (basis)
Kwaliteitszorgsytemen
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden van de vorige ploeg overnemen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht/ productie voorbereiden
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, tekorten, …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Controle-instrumenten gebruiken en de controlegegevens interpreteren
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
   - Verspaningssets samenstellen
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
De installatie instellen
   - Parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
   - Veiligheidscontroles/controlerondes uitvoeren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Werkzaamheden stil leggen indien nodig
   - Problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke melden
(Proces)installatie sturen
   - Opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen organiseren en zorgen voor onderlinge afstemming
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (rondhout, houtafval, ...)
      - De schacht correct vullen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldschermen, …)
   - Parameters afstellen
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - De uitvoer van grondstoffen verzorgen
   - Installatie stoppen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
   - Verspanen
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren (afmetingen, …)
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (spaandikte, …)
   - Stalen nemen en labellen
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De installatie reinigen
   - Hulp en advies verlenen aan onderhoudstechnici
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen (productieverloop, …)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven ODB-1001761-003
S11  VERSPANINGSINSTALLATIE opvolgen/bedienen
S01 CONTINUPERS instellen/opstarten Werkopdracht/ productie voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Installatie omstellen
Kwaliteitscontroles uitvoeren, (Preventief) basisonderhoud uitvoerenOpbouw van de installatie
Productieproces van plaatmateriaal
Grondstoffen
Procestechnieken
Procedures om de procesinstallatie te bedienen
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Meet- en regeltechnieken
Storingsanalyse (basis)
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
Kwaliteitszorgsytemen
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden van de vorige ploeg overnemen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht/ productie voorbereiden
   - Producten aanmaken/mengen (lijm)
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, tekorten, …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
   - Controle-instrumenten gebruiken en de controlegegevens interpreteren
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
De installatie instellen
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
      - Verlijmaggregaat in-/afstellen
         - Hoeveelheid lijm instellen
         - Lijminjectie controleren
      - Strooistation in-/afstellen
   - Parameters instellen
      - Persdruk instellen
      - Temperatuur instellen en controleren (lijm)
      - Perstemperatuur instellen
      - Zaag instellen (hoogte, hoek)
      - Dikte instellen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, via controlepanelen, vanuit de controlekamer)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
   - Veiligheidscontroles/controlerondes uitvoeren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Werkzaamheden stil leggen indien nodig
   - Problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke melden
(Proces)installatie sturen
   - Opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen organiseren en zorgen voor onderlinge afstemming
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (spaanders, lijm, ...)
   - Proefdraaien en (al dan niet) vrij geven voor productie
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit de controlekamer, beeldschermen, …)
   - Parameters afstellen
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - Afvoer van geproduceerde goederen regelen
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Installatie stoppen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
   - Persen
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren (curves, temperaturen, …)
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
Installatie omstellen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren (schuifmaat, …)
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De installatie reinigen
   - Hulp en advies verlenen aan onderhoudstechnici
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen (productieverloop, …)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven spaanplaat, vezelplaatODB-1001761-005
S12  CONTINUPERS opvolgen/bedienen
S08 PROCESINSTALLATIE instellen/opstarten Werkopdracht analyseren
De installatie instellen
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Receptuur selecteren
   - Programma selecteren
   - Interventies in het programma/receptuur uitvoeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
   - Procesinstallatie opstarten
   - Proefdraaien en (al dan niet) vrij geven voor productie
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - De procesinstallatie stoppen
(Proces)installatie omstellen
   - (Proces)installatieonderdelen manueel of computergestuurd omstellen
   - Parameters manueel of computergestuurd instellen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van een procesinstallatie
(Geautomatiseerd) productieproces
Opstartprocedures
Specifieke mechanisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Specifieke chemisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de (proces)installatie
Meet- en regeltechnieken
Storingsanalyse (basis)
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Verzamelen en kennis nemen van de productiefiches en -voorschriften
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht analyseren
   - Uit de aangereikte werkdocumenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, … afleiden
   - De productieplanning raadplegen
De installatie instellen (manueel, computergestuurd)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Receptuur selecteren
   - Programma selecteren
   - Interventies in het programma/receptuur uitvoeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen (volgens de instructies)
   - Procesinstallatie opstarten
   - Proefdraaien en (al dan niet) vrij geven voor productie
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - De procesinstallatie stoppen
   - Processturingen gebruiken
   - Controles/controlerondes uitvoeren
(Proces)installatie omstellen
   - (Proces)installatieonderdelen manueel of computergestuurd omstellen
   - Parameters manueel of computergestuurd instellen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven ODB-1001761-007
S09 PROCESINSTALLATIE opvolgen/bedienen Werkopdracht analyseren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren (Geautomatiseerd) productieproces
Procedures om de procesinstallatie te bedienen
Specifieke mechanisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Specifieke chemisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de (proces)installatie
Procedures voor productcontrole
Meet- en regeltechnieken
Storingsanalyse (basis)
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden van de vorige ploeg overnemen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht analyseren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit controlekamer)
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
   - De voorraad op bij en vult aan
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Informatie opvolgen, (ter plaatse, via beeldschermen, via controlepanelen, vanuit de controlekamer)
   - Veiligheidscontroles/controlerondes uitvoeren
   - Risicoanalyses uitvoeren
(Proces)installatie sturen (volgens de instructies)
   - Procesinstallatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (grondstoffen, hulpproducten )
   - Intallatie bedienen/sturen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit de controlekamer, beeldschermen, controlepanelen)
   - Gegevens interpreteren en gepast reageren
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - De procesinstallatie stoppen
   - Informaticatoepassingen voor de opvolging gebruiken
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - De procesinstallatie bijregelen volgens de analyse
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
   - Nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn opmerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Procedure registreren
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001761-008
H16 WARMTE-KRACHT-INSTALLATIE o.b.v. HOUT instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (beschikbaarheid, tekorten, vochtigheid)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen (volgens de instructies)
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Verloop van het proces registreren en rapporteren Opbouw van de installatie
De gebruikte software
Bedrijfsorganisatie en afdelingen
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
Houtverbrandingsinstallaties
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen
Flux De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
   - (Interne)transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is gebruiken (handelingstoestellen)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (beschikbaarheid, tekorten, vochtigheid)
   - Aanvoer brandstoffen organiseren (hout, schors, pellets, …)
   - De voorraad op bij en vult aan
De installatie instellen (geautomatiseerd)
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Iconen en menu's lezen en begrijpen
   - Programma controleren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
(Proces)installatie sturen (volgens de instructies)
   - Opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen organiseren en zorgen voor onderlinge afstemming (verbrandingskamer, warmtewisselaar, stoomgenerator, branders, …)
   - Procesinstallatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (brandstof , water, lucht, ...)
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit de controlekamer)
   - Gegevens interpreteren en gepast reageren
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop realiseren
   - De afvoer van restproducten regelen (warme lucht, olie, stoom, as, …)
   - De procesinstallatie stoppen
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen, via controlepanelen)
   - Afwijking of nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - (Proces)installatie bijregelen
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Proactief anticiperen op afwijkingen en storingen
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Gegevens bijhouden over het gebruik van grondstoffen en materiaal
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven
   - De nodige maatregelen nemen bij brand ODB-1001761-009
Groep: Stoffeermachines in-, omstellen en bedienen  
Z17 KUSSEN VULMACHINE instellen/bedienen De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken
   - Kussens opvullen
De kwaliteit van het werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Materialen
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
De machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Parameters en coördinaten instellen
      - Persdruk instellen
      - Klemmen instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Kussens opvullen (machinaal)
      - Vulmateriaal positioneren
      - Machines voor het vullen van kussens gebruiken
      - Bekleding over de te stofferen onderdelen leggen/trekken
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit van het werk controleren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001762-001
Z18 STOFFEERPERS instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
Onderdelen bewerken (persen, nieten)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De kwaliteit van het werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Materialen
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Aandrukvoet (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
      - Persdruk instellen
Onderdelen bewerken (persen, nieten)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Bekleding vastzetten
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken (nietpistool)
De kwaliteit van het werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001762-002
Z19 SCHALMMACHINE instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schalmen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Materialen
Snijgereedschappen
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schaafmes)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
De machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Langsgeleider afstellen
      - Aandrukvoet (de)monteren en instellen
      - Dikte instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schalmen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - (Kunst)leer schalmen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001762-003
Z20 TAPE EDGE MACHINE instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (stikken)
De kwaliteit van het werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Materialen
Naaitechnieken (basis)
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (naald)
De machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Garen plaatsen
      - Spoel op spoelwinder plaasten
      - Garen inrijgen
      - Onderdraad ophalen
   - Boordlint plaatsen
   - Agregaten, maten en/of parameters instellen (geleiders, naald , draad, …)
      - Hoogte instellen (tafel)
      - Hoek instellen (naald)
      - Aanvoersnelheid instellen (rechte lijn , hoek)
      - Patroonprogramma/stiksteek instellen
      - De spanning regelen (onderdraad, bovendraad)
      - Steeklengte instellen
      - Rotatiesnelheid en aantal steken instellen
      - Persvoet (de)monteren en instellen
      - …
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (stikken)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Werkstukken positioneren
   - (Zit)meubelstoffen stikken (meubelstof)
      - Lint opstikken
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit van het werk controleren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
      - Draadgrijper reinigen
      - Steek- en bovenplaat reinigen
      - Smeren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven matrasODB-1001762-004
Z21 CNC SNIJMACHINE bedienen/instellen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (snijden)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
Materialen
Snijgereedschappen
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Tekeningen lezen en begrijpen (snijplan, patronen, …)
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, (kunst)leer)
      - Fouten in stoffen herkennen (kleurschakeringen, weeffouten, patroonverloop)
      - Fouten in leder herkennen (kleurschakeringen, wonden)
      - Fouten aftekenen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma(structuur) lezen en begrijpen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren
   - Programma simuleren en uittesten
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - De machine ijken
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Barcodescanner (scannen, printen)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (snijden)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen (pneumatisch)
   - Uitsnijdingen voorzien
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001762-005
Groep: Onderdelen vergaren  
I01 PALETTEN en KRATTEN vergaren/samenstellen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren (paletten, kratten)
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van paletten en kratten
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (paletten, kratten)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, …)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001764-001
I04 PALETTEN en KRATTEN herstellen De herstelling voorbereiden
   - Controleren of ze geschikt zijn voor herstelling
   - Bepalen welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
   - Verbindingen losmaken
   - Beschadigde en/of aangetaste onderdelen verwijderen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, schaven)
Onderdelen vergaren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van paletten en kratten
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De herstelling voorbereiden
   - Controleren of ze geschikt zijn voor herstelling
   - Bepalen welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
   - Verbindingen losmaken
   - Beschadigde en/of aangetaste onderdelen verwijderen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Ruw hout afkorten en/of kantrechten
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, schaven)
   - Onderdelen maken/kopiëren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, …)
   - Nieuwe onderdelen monteren
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001764-002
I05 INDUSTRIËLE VERPAKKING vergaren/samenstellen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren (bodems, zijwanden, deksel, paletten)
Onderdelen voor transport inkisten
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van industriële verpakkingen
Planlezen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (bodems, zijwanden, deksel, paletten)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, …)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Onderdelen voor transport inkisten (over land, over water, via de lucht)
   - Volgens order, selecteren en controleren of alle in te pakken onderdelen aanwezig zijn
   - Volgens een logische volgorde de onderdelen op de bodemplaat (palet) plaatsen
   - Luchtdichte en vochtwerende bescherming rond de goederen aanbrengen
   - Goederen stutten en ondersteunen
   - Holtes in kisten opvullen
   - De industriële verpakking afsluiten
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
Beslag, ... monteren en (af)regelen (scharnieren, sloten, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag bevestigen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken palet, kist, …ODB-1001764-003
I06  FLIGHTCASE vervaardigen/samenstellen
B02 WANDEN VOOR HOUTBOUW vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren ((niet) dragende binnenwand, buitenwand, woningscheidende wand)
De voorzieningen, muur- en gevelvulllende elementen aanbrengen
Isolatiematerialen plaatsen
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van hout(skelet)bouw
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Constructie- en verbindingstechnieken
Mechanische verbindingen
Montagetechnieken
PBM's en CBM's
Algemene principes EPB Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen machinaal verwerken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren ((niet) dragende binnenwand, buitenwand, woningscheidende wand)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Inkepingen, doorboringen aanbrengen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Verstevigingen plaatsen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, schroeven, …)
   - Merktekens aanbrengen
De voorzieningen, muur- en gevelvulllende elementen aanbrengen
   - Inkepingen, gaten, doorboringen of uitsparingen maken
   - Dozen en leidingen voor elektriciteitsvoorzieningen monteren
   - Bekleding aanbrengen (gipsplaten, vezelplaten, spaanderplaten, …)
   - Tijdelijke voorzieningen bevestigen (hijsvoorzieningen, klossen op de onderregels, …)
Isolatiematerialen plaatsen
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
   - Het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Luchtdichte aansluitingen tussen de stroken en met andere delen van het gebouw maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken houtskeletbouw, hout massiefbouw, stapelbouw, …ODB-1001772-001
B01 VLOERELEMENTEN VOOR HOUTBOUW vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren (balklaag, roostering)
Isolatiematerialen plaatsen
Vochtscherm plaatsen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van hout(skelet)bouw
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Constructie- en verbindingstechnieken
Mechanische verbindingen
Montagetechnieken
PBM's en CBM's
Algemene principes EPB Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen machinaal verwerken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (balklaag, roostering)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Inkepingen, doorboringen aanbrengen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Verstevigingen plaatsen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, schroeven, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Bekleding aanbrengen (spaanderplaten, …)
   - Tijdelijke voorzieningen bevestigen (hijsvoorzieningen, …)
Isolatiematerialen plaatsen
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Voorzieningen tegen het uitvallen van de isolatie aanbrengen
Vochtscherm plaatsen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken houtskeletbouw, hout massiefbouw, stapelbouw, …ODB-1001772-002
B08 GEĎNDUSTRIALISEERDE SPANTEN samenstellen/vergaren De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren (nagelen, persen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Produtieproces van (geďndustrialiseerde) spanten
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Constructie- en verbindingstechnieken
Mechanische verbindingen
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Materialen kiezen ((metalen) verbindingsplaten)
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (sterkte)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen vergaren (nagelen, persen)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Persmachines gebruiken (nagelplatenpers)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, …)
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Verticaal opslaan
      - Steunblokken plaatsen
   - Horizontaal opslaan
      - Rustbalken plaatsen
      - Ventilatielatten plaatsen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001773-001
B17  COMPLEX DAK met spanten samenstellen/vergaren
W03 RAMEN EN DEUREN IN HOUT vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, luiken, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (buitenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van buitenschrijnwerk
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, luiken, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (opsluitbank)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Raam- en deurvleugels omfrezen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (sloten, raambeslag, (lucht)dichtingen, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
   - Dichtingen lassen
   - Dichtingen plaatsen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (buitenschrijnwerk)
   - Dichtingen plaatsen
   - Andere materialen integereren (glas)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken raam , (buiten)deur, luik, …ODB-1001774-001
W07 RAMEN EN DEUREN IN KUNSTSTOF vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, luiken, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (buitenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van buitenschrijnwerk
Planlezen
Kunststofmateriaal en zijn eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (kunststofbewerkings)machines
Kunststofverbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, luiken, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Te lassen kunststofprofielen reinigen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Verbindingen toepassen bij kunststof (lassen, lijmen)
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (opsluitbank)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen
   - Lasnaden afwerken
   - Opvul- en oplegelementen, lijsten, … op maat zagen
   - Vakvulling aanbrengen (isolatie, planchetten, plaatmateriaal, …)
   - Oplegelementen, lijsten, dichtingen, … aanbrengen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (sloten, raambeslag, (lucht)dichtingen, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
   - Dichtingen lassen
   - Dichtingen plaatsen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (buitenschrijnwerk)
   - Dichtingen plaatsen
   - Andere materialen integereren (glas)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken poort, raam , (buiten)deur, luik, …ODB-1001774-002
W08 RAMEN EN DEUREN METAAL/ALUMINIUM vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (buitenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van buitenschrijnwerk
Planlezen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (metaalbewerkings)machines
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (opsluitbank)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen
   - Opvul- en oplegelementen, lijsten, … op maat zagen
   - Vakvulling aanbrengen (isolatie, planchetten, plaatmateriaal, …)
   - Oplegelementen, lijsten, dichtingen, … aanbrengen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (sloten, raambeslag, (lucht)dichtingen, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
   - Dichtingen lassen
   - Dichtingen plaatsen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (buitenschrijnwerk)
   - Dichtingen plaatsen
   - Andere materialen integereren (glas, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken poort, raam , (buiten)deur, luik, …ODB-1001774-003
W40  POORTEN IN HOUT vergaren/samenstellen
W23  POORTEN IN KUNSTSTOF vergaren/samenstellen
W24  POORTEN IN METAAL/ALUMINIUM vergaren/samenstellen
W25  TUINBERGING/-ELEMENTEN IN HOUT vergaren/samenstellen
W06 VERANDA/TUINKAMER IN HOUT vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, schuiframen, luiken, poorten, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen (geleidingssystemen)
Afwerken (buitenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controlerenProductieproces van buitenschrijnwerk
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, sluit- en schuifmechanismen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, schuiframen, luiken, poorten, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (opsluitbank)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Raam- en deurvleugels omfrezen
   - Opvul- en oplegelementen, lijsten, … op maat zagen
   - Vakvulling aanbrengen (isolatie, planchetten, plaatmateriaal, …)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (sloten, raambeslag, geleidingssystemen, (lucht)dichtingen, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - (Schuif)beslag afkorten tot gewenste lengte
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
   - Dichtingen lassen
   - Dichtingen plaatsen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (buitenschrijnwerk)
   - Dichtingen plaatsen
   - Andere materialen integereren ((brandvertragend) glas, smeedwerk, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken poort, veranda, brand- en inbraakwerend buitenschrijnwerk, buitenschrijnwerk met gebogen onderdelen, …ODB-1001774-008
W26  VERANDA/TUINKAMER IN KUNSTSTOF vergaren/samenstellen
W27  VERANDA/TUINKAMER IN METAAL/ALUMINIUM vergaren/samenstellen
W09 BINNENSCHRIJNWERK (andere) vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (rolluik- en gordijnkasten, binnenluiken, radiatorkasten, omkasting , …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (binnenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van binnenschrijnwerk
Planlezen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (rolluik- en gordijnkasten, binnenluiken, radiatorkasten, omkasting , …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Kwaliteit, haaksheid en maatvoering controleren
   - Demontabel maken voor transport
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, handvatten, ventilatiesroosters, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - (Schuif)beslag afkorten tot gewenste lengte
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (binnenschrijnwerk)
   - Andere materialen integereren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden binnenafwerking buitenschrijnwerk, omkasting, gordijnkast, wand, …ODB-1001775-001
W10 MASSIEVE BINNENDEUR vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren ((massieve) deurbladen, (ingekaste) binnendeuren, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (binnendeuren)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van binnendeuren
Planlezen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren ((massieve) deurbladen, (ingekaste) binnendeuren, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Opvul- en oplegelementen, lijsten, … op maat zagen
   - Vakvulling aanbrengen
   - Oplegelementen, lijsten, dichtingen, … aanbrengen
   - Kwaliteit, haaksheid en maatvoering controleren
   - Demontabel maken voor transport
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, handvatten, ventilatiesroosters, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (binnendeuren)
   - Andere materialen integereren (glas, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden schilderdeur, stijldeur, …ODB-1001775-003
W28  BINNENDEUR inkasten
W21  WRONG- EN KUIPSTUKKEN vervaardigen
W11 RECHTE TRAP vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (trapbomen, treden en stootborden , trappalen, leuning, …)
Afwerken (trappen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van trappen
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (trapbomen, treden en stootborden , trappalen, leuning, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Stelt traptreden samen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (opsluitbank, paneelpers)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen
   - Lijmresten verwijderen
   - Kwaliteit, haaksheid en maatvoering controleren
   - Demontabel maken voor transport
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (trappen)
   - Andere materialen integereren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden rechte steektrap, bordestrap, …ODB-1001776-002
W12 (DUBBELE) KWARTDRAAITRAP vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (trapbomen, treden en stootborden , wrong en kuipstukken, trappalen, leuning, …)
Afwerken (trappen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van trappen
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven (fuikverdrijfmethode, kwartcircelverdrijfmethode, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (trapbomen, treden en stootborden , wrong en kuipstukken, trappalen, leuning, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Stelt traptreden samen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (opsluitbank, paneelpers)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen
   - Lijmresten verwijderen
   - Demontabel maken voor transport
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (trappen)
   - Andere materialen integereren (metalen leuning, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden scheluwe trap, kwartdraaitrap, spiltrap, wenteltrap, Z-trap, …ODB-1001776-003
W29  COMPLEXE TRAP vergaren/samenstellen
M58  PLAATMEUBEL vergaren/samenstellen
M08 MASSIEF MEUBEL vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, tafelblad, tafelonderstel, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (meubels)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van meubelen
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, sluit- en schuifmechanismen
32 mm systeem
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
   - Panelen samenstellen
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, tafelblad, tafelonderstel, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (corpuspers, paneelpers)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, handvatten, schuifbeslag, glijsystemen, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (meubels)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden kast, koffer, bed, tafel, …ODB-1001777-002
M36 ZIT- en LIGMEUBEL (karkassen) vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren ((zetel)karkas, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (zetels)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van zetels
Planlezen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, sluit- en schuifmechanismen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren ((zetel)karkas, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (scharnieren, glijsystemen, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (zetels)
   - Andere materialen integereren (elektrische toestellen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden ODB-1001777-003
M35 COMPLEX MEUBEL vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Fineren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, tafelblad, tafelonderstel, stoelen, (zetel)karkas, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (meubels)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van meubelen
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, sluit- en schuifmechanismen
32 mm systeem
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
   - Panelen samenstellen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Fineren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, tafelblad, tafelonderstel, stoelen, (zetel)karkas, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (corpuspers, paneelpers)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Opvul- en oplegelementen, lijsten, … op maat zagen
   - Oplegelementen, lijsten, dichtingen, … aanbrengen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, handvatten, schuifbeslag, glijsystemen, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (meubels)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden kast, tafel, stoel, zetel (karkas), meubel met gebogen onderdelen, …ODB-1001777-004
M39 (ANTIEK) MEUBEL herstellen De restauratie voorbereiden
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, schuren, schaven, boren, frezen)
Onderdelen vergaren
Herstellingen uitvoeren (inlegwerk, …)
Oppervlakken behandelen (verduurzamen, beitsen, politoeren, patineren, lakken/vernissen, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Opbouw van meubelen
Informatiebronnen
Meubelstijlen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
Mechanische verbindingen
Lijmsoorten
Restauratie- en conservatietechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (zit)meubelen controleren
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De restauratie voorbereiden
   - Reiningen en waar nodig verstevigen
   - Verbindingen losmaken
   - Andere materialen dan hout demonteren (glas , spiegels, …)
   - Beschadigde en/of aangetaste onderdelen verwijderen
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, schuren, schaven, boren, frezen)
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - Onderdelen maken/kopiëren
   - Verbindingen maken
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Mal gebruiken (indien nodig)
Onderdelen vergaren
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen
Herstellingen uitvoeren (inlegwerk, …)
Oppervlakken behandelen (verduurzamen, beitsen, politoeren, patineren, lakken/vernissen, …)
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - Oude afwerklaag verwijderen (decaperen, …)
   - Producten voorbereiden
      - Kleuren aanmaken
   - Diverse ondergronden voorbereiden (opvullen, schuren, ontstoffen, ontvetten, …)
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen (manueel, (semi)machinaal)
   - Kleine herstellingen en retouches uitvoeren
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, …)
Afwerken
   - Nagelgaten opstoppen
   - Andere materialen integereren (glas, siernagels, siersmeedwerk, spiegels, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden kast, koffer, bed, tafel, stoel, zetel (karkas), …ODB-1001777-005
M09 MODEL MAKEN (meubel) Werkopdracht analyseren
Tekeningen maken (schetsen, (werk)tekening)
Prototype voorbereiden
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Prototype maken
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken
De kwaliteit van het werk controleren
Vastleggen van de definitieve specificaties Opbouw van een model
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Productieprocedures
Informatiebronnen
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen (basis)
Beslag, sluit- en schuifmechanismen
Snijgereedschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Verspaningstechnologie en -technieken
Constructie- en verbindingstechnieken
Afwerkingsproducten en -technieken
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Werkopdracht analyseren
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
      - Schetsen maken
      - Maten controleren
      - Verhoudingen controleren
      - Werkvolgorde bepalen
      - Geschiktheid van materialen controleren
(Technische) plannen/tekeningen maken (schetsen, (werk)tekening)
   - Nieuwe (werk)tekeningen maken of bestaande aanpassen (CAD, manueel)
Prototype voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (meetstaat, materiaalstaat, …)
   - Contstructiemethode bepalen
   - Beslag bepalen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
(Hand)gereedschap gebruiken
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, opdelen, aftekenen, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
De (CNC) machine in- en omstellen
Prototype maken
   - Verspanen
   - Verschillende lagen van het paneel samenstellen
   - Verlijmen
   - Persen
   - Afwerken
   - Diverse ondergronden voorbereiden
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen
   - (CNC) houtbewerkingsmachines gebruiken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (schrijnwerk, meubels, …)
   - Andere materialen bevestigen
   - Onvolkomenheden bijwerken
De kwaliteit van het werk controleren
   - Controles op prototype uitvoeren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Vastleggen van de definitieve specificaties
   - Redementsanalyse maken
   - Maten bepalen
   - Materialen bepalen
   - Kwaliteitseisen bepalen (hout, beslag, afwerking, duurzaamheid)
   - Toleranties vastleggen
   - Constructiemethode
   - Poductiemethode bepalen
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, werkschema, …)
Proefserie maken
Vrijgeven voor productie
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Verloop van het proces registreren en rapporteren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken ODB-1001777-006
X01 DECORS EN STANDEN vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van decors en standen
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Kunststofmateriaal en zijn eigenschappen
Materialen en gereedschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
(CNC) (kunststofbewerkings)machines
Constructie- en verbindingstechnieken
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De planning doornemen
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern, …)
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteits(afwijkingen), …)
   - De te hergebruiken en te verwerken grondstoffen, materialen en elementen controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen bij metalen profielen
   - Demontabel maken voor transport
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken decor, (beurs)stand, podium, tentoonstelling, …ODB-1001831
M33 INTERIEURELEMENT vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (hpl, melamine, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (interieurelementen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van interieurelementen
Planlezen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
32 mm systeem
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (hpl, melamine, …)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (corpuspers, …)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Kwaliteit, haaksheid en maatvoering controleren
   - Beschermen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, handvatten, sloten, glijsystemen, ventilatiesroosters, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (interieurelementen)
   - Andere materialen integereren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden onderkast, hangkast, kolomkast, ladekast, bed, …ODB-1001778-001
M34 INTERIEURINRICHTING vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (fineer, hpl, melamine, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen (accesiores, kastindeling)
Afwerken (interieurelementen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Productieproces van interieurelementen
Planlezen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, sluit- en schuifmechanismen
32 mm systeem
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (fineer, hpl, melamine, …)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (kasten, interieurs, werkbladen, interieurelementen, …)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (corpuspers, …)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (schroeven, …)
   - Lijmresten verwijderen
   - Kwaliteit, haaksheid en maatvoering controleren
   - Demontabel maken voor transport
   - Beschermen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, handvatten, schuifbeslag, glijsystemen, accesiores, kastindeling, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - (Schuif)beslag afkorten tot gewenste lengte
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (interieurelementen)
   - Andere materialen integereren (glas, elektrische toestellen, sanitair, accesiores, kastindeling, …)
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden projectmeubilair, toonbank, interieurelement met gebogen onderdelen, …ODB-1001778-002
M59  PROJECT en WINKELINRICHTING vergaren/samenstellen
M37 COMPOSIETMATERIAAL bewerken De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen, kleur)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (opdelen, aftekenen, paren, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (verlijmen, samenvoegen, opspannen)
Oppervlakken behandelen (schuren)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
(CNC) (kunststofbewerkings)machines
Verspaningstechnologie en -technieken
Schuurmaterialen en -technieken
Bewerkingsmethodes
Kunststofverbindingen
Opspansystemen en -technieken
Lijmsoorten
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (materiaalstaat, …)
   - Een zaagplan opstellen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen, kleur)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (opdelen, aftekenen, paren, …)
   - Plaatmateriaal optimaal indelen
   - Merktekens aanbrengen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken
   - Opdelen
   - Uitsnijdingen voorzien (gootsteen, …)
   - Profileringen aanbrengen (koud tegen elkaar, tand en groef, verstek, …)
      - Breedteverbindingen
      - Dikteverbindingen
      - Lengteverbindingen
      - Hoekverbindingen
      - T-verbindingen
      - …
   - …
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (verlijmen, samenvoegen, opspannen)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
      - Naden polijsten
   - Te verlijmen vlakken reinigen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Andere objecten integreren (gootsteen, …)
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Lijmresten verwijderen
   - Voegen verstevigen (indien nodig)
Herstellingen uitvoeren
Oppervlakken behandelen (schuren)
   - (Visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakte controleren
   - Kleine herstellingen en retouches uitvoeren
De grondstoffen (tussen)opslaan
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001778-004
M38 COMPOSIETMATERIAAL thermoformeren De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen, kleur)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (thermoformeren, persen, …)
   - Mal gebruiken
   - Werkstukken verwarmen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken
   - Werkstukken laten afkoelen
   - Polijsten tot de gewenste afwerkingsgraad
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
Kunststofmateriaal en zijn eigenschappen
Buigtechnieken
Opspansystemen en -technieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen, kleur)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Merktekens aanbrengen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (thermoformeren, persen, …)
   - Inkepingen aanbrengen (buigen)
   - Mal gebruiken
      - Mal maken
      - Mal bevestigen
      - Werken met een mal
      - Mal opbergen
   - Werkstukken verwarmen (temperatuur, tijd)
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (paneelpers, membraanpers, …)
   - Werkstukken laten afkoelen
   - Polijsten tot de gewenste afwerkingsgraad
De grondstoffen (tussen)opslaan
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001778-005
V01 VORMENBOUW Algemene kennis van het productieproces
Bedienen en instellen van houtbewerkingmachines
Kennis van onderhoud en veiligheidsvoorschriften van houtbewerkingmachines
Kennis van snijgereedschappen
Kennis van de gebruikte materialen
Beheersen van de noodzakelijke manuele handtechnieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in eenvoudige tekeningen
   - ruimtelijk inzicht: basis
   - planlezen en interpreteren
Inzicht in hoofdprincipes “vormenbouw”
   - krimp
   - lossingen
   - bewerkingstoeslag
   - eenvoudige vormen, mallen en modellen
   - kerndozen en kernprenten
   - eenvoudige toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een “model natuur” aan de hand van een eenvoudige tekening. “Model natuur” is model zonder kerndozen
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een model met kerndozen aan de hand van een eenvoudige tekening.
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: algemene begrippen en eindbeoordeling
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid Algemene kennis van het productieproces
Bedienen en instellen van houtbewerkingmachines
Kennis van onderhoud en veiligheidsvoorschriften van houtbewerkingmachines
Kennis van snijgereedschappen
Kennis van de gebruikte materialen
Beheersen van de noodzakelijke manuele handtechnieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in eenvoudige tekeningen
   - ruimtelijk inzicht: basis
   - planlezen en interpreteren
Inzicht in hoofdprincipes “vormenbouw”
   - krimp
   - lossingen
   - bewerkingstoeslag
   - eenvoudige vormen, mallen en modellen
   - kerndozen en kernprenten
   - eenvoudige toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een “model natuur” aan de hand van een eenvoudige tekening. “Model natuur” is model zonder kerndozen
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een model met kerndozen aan de hand van een eenvoudige tekening.
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: algemene begrippen en eindbeoordeling
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid ODB-1001779-001
V02 VORMENBOUW COMPLEXE MODELLEN Algemene kennis van het productieproces
Bedienen en instellen van alle gebruikte houtbewerkingmachines
Kennis van onderhoud en veiligheidsvoorschriften van deze houtbewerkingmachines
Kennis van snijgereedschappen
Kennis van alle gebruikte materialen
Beheersen van alle noodzakelijke technieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in ingewikkelde tekeningen
   - ruimtelijk inzicht
   - planlezen en interpreteren
Inzicht in principes “vormenbouw”
   - ingewikkelde vormen, mallen en modellen
   - kerndozen en kernprenten
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een “model natuur” aan de hand van een ingewikkelde tekening. “Model natuur” is model zonder kerndozen
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een model met kerndozen aan de hand van een ingewikkelde tekening.
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: eindbeoordeling per klant
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid Algemene kennis van het productieproces
Bedienen en instellen van alle gebruikte houtbewerkingmachines
Kennis van onderhoud en veiligheidsvoorschriften van deze houtbewerkingmachines
Kennis van snijgereedschappen
Kennis van alle gebruikte materialen
Beheersen van alle noodzakelijke technieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in ingewikkelde tekeningen
   - ruimtelijk inzicht
   - planlezen en interpreteren
Inzicht in principes “vormenbouw”
   - ingewikkelde vormen, mallen en modellen
   - kerndozen en kernprenten
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een “model natuur” aan de hand van een ingewikkelde tekening. “Model natuur” is model zonder kerndozen
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een model met kerndozen aan de hand van een ingewikkelde tekening.
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: eindbeoordeling per klant
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid ODB-1001779-002
V03 VORMENBOUW herstellen Beheersen van alle noodzakelijke technieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in complexe 3D-tekeningen
   - ruimtelijk inzicht (3D)
   - planlezen en interpreteren (3D)
Inzicht in “vormenbouw”
   - zeer complexe vormen, mallen en samengestelde modellen
   - complexe kerndozen en kernprenten
   - toepassingen
Aan de hand van tekeningen: zelfstandig een uitslag (tracé) maken
   - toepassingen
Aan de hand van een uitslag: zelfstandig de vereiste kalibers aanmaken
   - toepassingen
Extra’s aan modelgereedschap:
   - drukrandjes
   - vuilbakjes
   - ontluchtingspennen
   - gietkanalen
   - koppelen van gietplaten
   - toepassingen
Gebruik van negatieven
   - opgieten van negatieven in kunststof
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: kennis van de kwaliteitseisen per klant
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid Beheersen van alle noodzakelijke technieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in complexe 3D-tekeningen
   - ruimtelijk inzicht (3D)
   - planlezen en interpreteren (3D)
Inzicht in “vormenbouw”
   - zeer complexe vormen, mallen en samengestelde modellen
   - complexe kerndozen en kernprenten
   - toepassingen
Aan de hand van tekeningen: zelfstandig een uitslag (tracé) maken
   - toepassingen
Aan de hand van een uitslag: zelfstandig de vereiste kalibers aanmaken
   - toepassingen
Extra’s aan modelgereedschap:
   - drukrandjes
   - vuilbakjes
   - ontluchtingspennen
   - gietkanalen
   - koppelen van gietplaten
   - toepassingen
Gebruik van negatieven
   - opgieten van negatieven in kunststof
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: kennis van de kwaliteitseisen per klant
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid ODB-1001779-003
Groep: Oppervlakken behandelen  
A22 (FIJN)SCHUREN De onderdelen verzamelen en controleren
(Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband, pads, borstel)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Oppervlakken behandelen (schuren, polieren)
   - Diverse ondergronden voorbereiden (schuren, ontstoffen, …)
   - Polieren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Speciale toepassingen uitvoeren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Onvolkomenheden herstellen Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Schuurmaterialen en -technieken
Afwerkingsproducten en -technieken
Polierpasta's en pads
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De onderdelen verzamelen en controleren
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband, pads, borstel)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Oppervlakken behandelen (schuren, polieren)
   - Diverse ondergronden voorbereiden (schuren, ontstoffen, …)
      - (Tussen)schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Polieren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Speciale toepassingen uitvoeren
      - Borstellen tot de gewenste afwerkingsgraad
      - Kunstmatig verouderen
      - …
   - (Visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakte controleren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Onvolkomenheden herstellen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken ODB-1001781-001
A67  POLIEREN
X02 MANUEEL OPPERVLAKKEN behandelen Producten voorbereiden
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), aantallen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Oppervlakken behandelen (schuren, kleuren, afwerken)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Gereedschap reinigen Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Grondstoffen
Schuurmaterialen en -technieken
Afwerkingsproducten en -technieken
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Hygrothermische omgevingscondities controleren (binnenklimaat)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De vereiste techniek bepalen
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), aantallen, …)
   - Onderdelen beschermen (afdekken, afplakken)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Oppervlakken behandelen (schuren, kleuren, afwerken)
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - Producten voorbereiden (verduurzaming, bescherming, afwerking)
      - Kleuren aanmaken
   - Diverse ondergronden voorbereiden
      - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
      - Oppervlak herstellen (opstoppen, plamuren, …)
      - (Tussen)schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
      - Oppervlak ontvetten/ontstoffen
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen (borstel, vod, spons, kwast, roller, …)
      - Primer/grondlaag aanbrengen
      - Kleur/beits aanbrengen
      - Vernis/lak aanbrengen
      - Verf aanbrengen
      - …
   - Speciale toepassingen uitvoeren
      - Kunstmatig verouderen
      - Speciale technieken toepassen
      - Decoratieve afwerktechnieken toepassen
      - …
   - (Visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakte controleren
   - Afgewerkte werkstukken opslaan en beschermen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Onvolkomenheden herstellen
Gereedschap reinigen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden ODB-1001781-003
A28 KLEUREN mengen/aanmaken Werkopdracht analyseren
Producten voorbereiden (aanmaken, mengen)
Onderdelen machinaal verwerken (mengen)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Stalen nemen en labellen
Gereedschap reinigen
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Kleurcodes
Grondstoffen
Mengtechnieken voor afwerkingsproducten
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Functionele rekenvaardigheden
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Werkopdracht analyseren
   - Kleurtonen volgens staal- of kleurkaart zoeken en samenstellen
   - Mengformules lezen en begrijpen
   - Mengformules opzoeken
   - Mengformules bepalen
Producten voorbereiden (aanmaken, mengen)
   - Benodigde producten selecteren
   - Benodigde hoeveelheid bepalen
   - Producten aanmaken/mengen
      - Filteren door te zeven
      - Correcte mengverhouding zoeken
      - Correcte mengverhouding afmeten (volume - gewicht)
      - De geschikte mengtechniek(en) toepassen
      - De aangemaakte producten controleren en bijsturen (viscositeit, …)
Onderdelen machinaal verwerken (mengen)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen (mengbank)
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Stalen nemen en labellen
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Controlegegevens interpreteren en analyseren
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap reinigen
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Formules noteren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Om informatie vragen in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001781-004
A06 PISTOOLSPUITEN Producten voorbereiden
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), aantallen, …)
De installatie instellen
Oppervlakken behandelen (spuiten)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (installatie)Opbouw van de installatie
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
(Geautomatiseerd) productieproces
Schuurmaterialen en -technieken
Afwerkingsproducten en -technieken
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De spuitstand inrichten
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Hygrothermische omgevingscondities controleren (binnenklimaat)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De vereiste techniek bepalen
Producten voorbereiden
   - Benodigde producten selecteren
   - Benodigde hoeveelheid bepalen
   - Producten aanmaken/mengen
      - De viscositeit controleren en bijsturen
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), aantallen, …)
   - Onderdelen beschermen (afdekken, afplakken)
De installatie instellen
   - Producttoevoer voorzien en controleren (onderbeker, bovenbeker, drukvat)
   - Product-/luchtdruk aansluiten/instellen (pomp, compressor)
   - Spuitmond (nozzle) selecteren/vervangen/afstellen
   - Pistool afstellen
      - Productdruk/-debiet instellen
      - Luchtdruk/-debiet instellen
      - Spuitpatroon afstellen
Oppervlakken behandelen (spuiten)
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - Diverse ondergronden voorbereiden
      - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
      - Oppervlak herstellen
      - (Tussen)schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
      - Oppervlak ontvetten/ontstoffen
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen ((semi)machinaal)
      - Primer/grondlaag aanbrengen
      - Kleur/beits aanbrengen
      - Vernis/lak aanbrengen
   - Speciale toepassingen uitvoeren
      - Speciale technieken toepassen
      - Patineren
      - …
   - (Visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakte controleren
      - Gebruikt meet- en controle-instrumenten en interpreteert de resultaten
   - Afgewerkte werkstukken opslaan en beschermen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (installatie)
   - De installatie reinigen
   - Het spuitpistool reinigen
   - Eigen werkzaamheden registreren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven pneumatisch , airless, gemengd pneumatisch-airless, elektrostatischODB-1001781-005
A07 PISTOOLSPUITEN vervolmaking kennis van verschillende kleurtechnieken
kennis van stijlen
kennis van esthetische aspecten in meubelstijlen
kennis van speciale laktechnieken
mengen van producten
patineren
kwaliteitscontrole
uitvoeren van herstelwerk
inrichten van de werkpost
rapportering
kennis van codering en werkorganisatie
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
instructie veiligheid en gezondheidkennis van verschillende kleurtechnieken
kennis van stijlen
kennis van esthetische aspecten in meubelstijlen
kennis van speciale laktechnieken
mengen van producten
patineren
kwaliteitscontrole
uitvoeren van herstelwerk
inrichten van de werkpost
rapportering
kennis van codering en werkorganisatie
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
instructie veiligheid en gezondheidODB-1001781-006
A20 SPUITROBOT bedienen/opvolgen Producten voorbereiden
De onderdelen verzamelen en controleren
De installatie instellen
De robot programmeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Oppervlakken behandelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de robot
De gebruikte software
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Werking van de installatie
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
Producten voorbereiden
   - Benodigde producten selecteren
   - Producten aanmaken/mengen
De onderdelen verzamelen en controleren
De installatie instellen
   - Robot klaarmaken en instellen
De robot programmeren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma(structuur) lezen en begrijpen
   - Programma selecteren
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma aanmaken
   - Programma simuleren en uittesten
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Nulpunt instellen
      - Pomp instellen
   - Producttoevoer voorzien en controleren
   - Product-/luchtdruk aansluiten/instellen (pomp, compressor)
   - Pistool afstellen
      - Productdruk/-debiet instellen
      - Luchtdruk/-debiet instellen
      - Spuitpatroon afstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
Oppervlakken behandelen
   - De robot starten, bedienen en stoppen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (robot)
   - De installatie reinigen
   - Het spuitpistool reinigen
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven ODB-1001781-007
A64  SPUITROBOT instellen
M01 AFWERKINGSSTRAAT bedienen/opvolgen Producten voorbereiden
De onderdelen verzamelen en controleren (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, dosering , mengeling, conformiteit, …)
De afwerkingsstraat in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Oppervlakken behandelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenOpbouw van de machine
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Werking van de installatie
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Hygrothermische omgevingscondities controleren (binnenklimaat)
Producten voorbereiden
   - Benodigde producten selecteren
   - Producten aanmaken/mengen
De onderdelen verzamelen en controleren (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, dosering , mengeling, conformiteit, …)
De afwerkingsstraat in- en omstellen
   - Receptuur selecteren
   - Programma selecteren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
Onderdelen machinaal bewerken (walsen, spuiten, gieten, drogen, …)
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Proefdraaien
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen, via controlepanelen)
   - Parameters/coördinaten bijregelen
Oppervlakken behandelen
   - Diverse ondergronden voorbereiden (ontstoffen, …)
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De installatie reinigen
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven spuiten, gieten, walsen, drogenODB-1001781-009
M63  AFWERKINGSSTRAAT in- en omstellen
Groep: Onderdelen plaatsen  
B09 HOUTSKELETBOUWELEMENTEN plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Hout(skelet)bouwelementen plaatsen
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van een hout(skelet)bouw
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Schoringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's
Algemene principes EPB Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De werf beoordelen, de grondplaat controleren, … in functie van de eigen werkzaamheden
   - Nutsvoorzieningen, … traceren en controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren
   - Bouwwerken uitzetten
   - Grote aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving signaleren aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Signalisatie aanbrengen
Op hoogte werken
Hout(skelet)bouwelementen plaatsen (grondregels, binnenwand, buitenwand, roostering/vloeren, spanten/gordingen)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (nutsvoorzieningen, vloerplaat, …)
   - Grondregels plaatsen
   - Waterkerende laag plaatsen
   - Houten structuren en structuurelementen bevestigen aan de grondregels, bestaande gebouwen en/of aan elkaar
   - Wanden monteren
   - Houten en metalen kolommen en liggers monteren en verankeren
   - Verdiepingsvloeren monteren
   - Dakelementen monteren
   - Hout(skelet)bouwelementen, tijdens de opbouw, tegen wisselende weersomstandigheden verankeren en beschermen
   - Sluitstukken maken/plaatsen
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
   - Het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Doorbrekingen en integratie van elementen luchtdicht uitvoeren (ramen, installatiekanalen, …)
   - Luchtdichte aansluitingen tussen de stroken en met andere delen van het gebouw maken
Afwerken
   - Beplanking op de roostering plaatsen
   - Onvolkomenheden bijwerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB) resprecteren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken houtskeletbouw, hout massiefbouw, stapelbouw, …ODB-1001782-001
B18  HOUTSTAPELBOUWELEMENTEN plaatsen
B19  MASSIEVE MEERLAAGSE HOUTPLATENBOUW plaatsen
B20  PAAL/BALKENBOUW plaatsen
B12  REPETITIEVE SPANTEN plaatsen
B13  TRADITIONELE DAK plaatsen
B21  COMPLEX DAK plaatsen
B22  DAKRENOVATIE/ -HERSTELLING
W19 ENKELVOUDIG BUITENSCHRIJNWERK plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Buitenschrijnwerk plaatsen
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van buitenschrijnwerk
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's
Algemene principes EPB Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De ruwbouw beoordelen, de vloeren, muren, plafonds controleren
      - Dag- en buitenmaten controleren
      - Vloer/dorpel controleren
      - Muren controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren (muurblokken, …)
   - Oude elementen verwijderen
   - Signalisatie aanbrengen
Op hoogte werken
Buitenschrijnwerk plaatsen
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (openingen, …)
   - Plaatsing voorbereiden
      - Raam- of deurankers plaatsen
   - Buitenschrijnwerk aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen
      - In de opening plaatsen
      - Waterpas en het lood zetten
      - Definitief verankeren
   - Gevelbekleding aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen
      - Draagstructuur bevestigen
      - Gevelbekleding plaatsen
   - Sluitstukken maken/plaatsen
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
   - Koudebruggen en lekken voorkomen in het lucht- en dampscherm
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Afwerken
   - Nagelgaten opstoppen
   - Andere materialen bevestigen (smeedwerk, handvat/deurkruk, …)
   - Beslag afregelen
   - Onvolkomenheden bijwerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB) resprecteren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken poort, raam , (buiten)deur, veranda, gevelbekleding, …ODB-1001784-001
W30  VERANDA/TUINKAMER plaatsen
W31  TUINBERGING/-ELEMENTEN plaatsen
W32  GEVELBEKLEDING plaatsen
W05 (BUITEN)SCHRIJNWERK afkitten Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Isolatiematerialen plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Afwerken (buitenschrijnwerk)
Afkitten (glas, open voegen)
   - Ondergrond voorbehandelen
   - Kit aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Producten
Werkdocumenten
Bewerkingsmethodes
Afkittechnieken
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De geschikte producten bepalen
   - De vereiste techniek bepalen
   - Benodigde hoeveelheid bepalen
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Op hoogte werken
Isolatiematerialen plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Afkitten (glas, open voegen)
   - Ondergrond voorbehandelen
   - Kit aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken buitenschrijnwerk, binnenschrijnwerk, …ODB-1001784-005
W14 GLAS plaatsen (buitenschrijnwerk) De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Glas plaatsen
   - De sponning drogen, reinigen en ontvetten
   - Cellulaire band aanbrengen (sponning, glaslat)
   - Steunblokjes plaatsen
   - Glas positioneren
   - Stelblokjes plaatsen (opspieën)
   - Glaslatten bevestigen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern, op de werf)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Glas plaatsen
   - De sponning drogen, reinigen en ontvetten
   - Cellulaire band aanbrengen (sponning, glaslat)
   - Steunblokjes plaatsen
   - Glas positioneren
   - Stelblokjes plaatsen (opspieën)
   - Glaslatten bevestigen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001784-006
W17 WAND plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Wanden en plafonds plaatsen
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van wanden
Opbouw van plafonds
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De ruwbouw beoordelen, de vloeren, muren, plafonds controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Nutsvoorzieningen, … traceren en controleren
   - Grote aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving signaleren aan leidinggevende/verantwoordelijke
Op hoogte werken
Wanden en plafonds plaatsen
   - Uitlijnen en uitzetten (plafondhoogte, wanden)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (nutsvoorzieningen, …)
   - Draagstructuur binnenwand aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen (hout , metaal)
      - Lichte binnenwand plaatsen
   - Draagstructuur verlaagd plafond aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen (hout, metaal)
      - Enkel regelwerk plaatsen
      - Dubbel regelwerk plaatsen
      - Opgehangen plafond plaatsen
      - …
   - Versterkingen aanbrengen (deur, raam , nutsvoorzieningen, …)
   - Bekabeling plaatsen
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (stopcontacten, spots, …)
   - Muur- en plafondbekleding aanbrengen (gipsplaten, planchetten, plaatmateriaal, …)
   - Specifieke wanden plaatsen (modulaire systeemwand, voorzetwand, …)
   - Specifieke plafonds plaatsen (spanplafond, cleanroomplafond, …)
   - Koudebruggen en lekken voorkomen in het lucht- en dampscherm
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
   - De vereiste lucht- en/of dampdichte lagen selecteren
   - Het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Doorbrekingen en integratie van elementen luchtdicht uitvoeren (ramen, installatiekanalen, …)
   - Luchtdichte aansluitingen tussen de stroken en met andere delen van het gebouw maken
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
Afwerken
   - Randafwerking plaatsen (plinten, plafondlijsten, …)
   - Onvolkomenheden bijwerken
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Overleggen en problemen bespreken
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Signalisatie aanbrengen ODB-1001786-001
W33  PLAFOND plaatsen
W34  DROGE BINNENBEPLEISTERING plaatsen
W35  VLOER egaliseren
W18 HOUTEN VLOERBEDEKKING plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Houten vloerelementen plaatsen
Vloerelementen behandelen (schuren, beitsen, kleuren, boenen, lakken/vernissen)
Afwerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van houten vloerbekleding
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Schuurmaterialen en -technieken
Montagetechnieken
Egalisatie en voorstrijkmiddelen
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Afwerkingsproducten en -technieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De locatie beoordelen, inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Oude elementen verwijderen
Houten vloerelementen plaatsen
   - De ondergrond voorbereiden (egaliseren, voorstrijken)
   - Onderlaag plaatsen (houten ondervloer, akoestische onderlaag, …)
   - Uitlijnen en uitzetten (legpatroon)
   - Vloerbedekking op basis van hout op de ondergrond bevestigen (gelijmd, genageld, zwevend)
Vloerelementen behandelen (schuren, beitsen, kleuren, boenen, lakken/vernissen, …)
   - Producten voorbereiden
   - Houten vloerbedekking voorbereiden (evalueren, opvullen, schuren)
      - Nagelgaten opstoppen
      - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
      - (Tussen)schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
      - Oppervlak ontvetten/ontstoffen
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen (manueel, borstel, vod, roller, …)
      - Primer/grondlaag aanbrengen
      - Kleur/beits aanbrengen
      - Vernis/lak aanbrengen
      - (Boen)was aanbrengen
      - …
Afwerken
   - Randafwerking plaatsen (plinten, profielen, eind- en tussendorpels, rozetten, …)
   - Kit aanbrengen (indien nodig)
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken massief parket, samengesteld parket, laminaat, …ODB-1001788-002
W36  LEGKLARE AFGEWERKTE HOUTEN VLOERBEDEKKING plaatsen
W37  HOUTEN VLOERBEDEKKING afwerken
W38  HOUTEN VLOERBEDEKKING herstellen
W15 RECHTE TRAP plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Binnenschrijnwerk plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van trappen
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De locatie beoordelen, inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren
   - Signalisatie aanbrengen
Op hoogte werken
Binnenschrijnwerk plaatsen (trappen)
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (openingen, …)
   - Trap plaatsen
      - Trap samenstellen
      - Trap in trapgat (op)stellen
      - Trap verankeren (mechanische verbindingen, schuim)
      - Welstuk plaatsen
      - …
   - Sluitstukken maken/plaatsen (traplatten, leiwang, …)
   - Leuning plaatsen
      - Leuning aanpassen
      - Leuning bevestigen (lijmen, schroeven, nagelen)
   - Hijstoestellen gebruiken
Afwerken
   - Nagelgaten opstoppen
   - Andere materialen bevestigen (metalen leuning, smeedwerk, …)
   - Onderdelen beschermen (afdekken, afplakken)
   - Onvolkomenheden bijwerken
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken rechte steektrap, kwartdraaitrap, spiltrap, Z-trap, …ODB-1001789-001
W39  COMPLEXE TRAP plaatsen
W20  BINNENSCHRIJNWERK (andere) plaatsen
W16 BINNENDEUR plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Binnenschrijnwerk plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van binnendeuren
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De ruwbouw beoordelen, de vloeren, muren, plafonds controleren
      - Vloer/dorpel controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren (muurblokken, …)
Binnenschrijnwerk plaatsen (binnendeuren)
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (deuropeningen, …)
   - Plaatsing voorbereiden
   - Binnendeur aan de ruwbouw bevestigen
      - Kassement/dagstukken opspieën
      - Kassement/dagstukken vastzetten (nagelen, schroeven, opschuimen (PU montageschuim))
   - Omlijsting plaatsen
      - Op maat zagen
      - Omlijsting bevestigen (nagelen)
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
Afwerken
   - Nagelgaten opstoppen
   - Andere materialen bevestigen (glas, handvat/deurkruk, …)
   - Beslag afregelen
   - Onvolkomenheden bijwerken
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken schilderdeur, stijldeur, …ODB-1001790-002
W13 TECHNISCHE BINNENDEUR plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Binnenschrijnwerk plaatsen (brandwerende deuren)
Afwerken
Kwaliteitscontroles uitvoeren
(Eigen) administratie beheren Opbouw van brandwerende binnendeuren
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Technische voorschriften voor het plaatsen van brandwerende deuren
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Basisbegrippen van brand en brandveiligheid Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering controleren op de conformiteit met de betreffende goedkeuring (Benor/ATG)
   - De ruwbouw beoordelen, de vloeren, muren, plafonds controleren
      - Vloer/dorpel controleren
         - Vlakheid/vloerpas controleren
         - Aard van de vloer controleren
         - Holtes onder de vloer controleren
      - Opbouw van de muur controleren
      - Latei controleren (hout, beton, …)
   - Verankeringspunten traceren en controleren (muurblokken, …)
Binnenschrijnwerk plaatsen (brandwerende deuren)
   - Plaatsing voorbereiden
   - Binnendeur aan de ruwbouw bevestigen
      - Kassement/dagstukken opspieën
      - Kassement/dagstukken vastzetten (nagelen, schroeven, …)
   - Speling tussen muur en het kassement opvullen (brandwerend PU-schuim, rotswol, …)
   - Omlijsting plaatsen
      - Op maat zagen
      - Omlijsting bevestigen
Afwerken
   - Andere materialen integereren ((brandvertragend) glas, brandwerende roosters)
   - Hang- en sluitwerk aanbrengen
   - Label aanbrengen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Tolerantiegrenzen naleven (max. toegelaten speling)
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering, plaatsingsattest)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken ODB-1001790-003
X05 DECOR en STAND op- en afbouwen Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Decors en standen opbouwen
Afwerken
Decors en standen afbouwen
De kwaliteit van het (eigen) werk controlerenOp- en afbouw van decors, stands, …
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Materialen en gereedschappen
Sanitair (basis)
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Constructie- en verbindingstechnieken
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
   - Op de plaats van bestemming transporteren (beurzen, tentoonstelling)
   - (Interne)transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is gebruiken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - Kennis nemen van de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de locatie
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De locatie beoordelen, inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds controleren
   - Nutsvoorzieningen, … traceren en controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren
   - Signalisatie aanbrengen
Op hoogte werken
   - Bekabeling plaatsen
Decors en standen opbouwen
   - Onderdelen volgens een logische werkvolgorde aan elkaar bevestigen
   - (Systeem)vloeren plaatsen
   - Soepele en houten vloerbekleding plaatsen
   - Wanden en plafonds monteren
   - Systeemwanden monteren
   - Doeken in een frame bevestigen
   - Hijstoestellen gebruiken
Afwerken
   - Randafwerking plaatsen
   - Andere materialen bevestigen
   - Andere materialen integereren (sanitair, …)
   - Decors en standen inrichten (tafels, stoelen, toonbank, kaders, …)
   - Beslag afregelen
   - Onvolkomenheden bijwerken
Decors en standen afbouwen
   - Standen en decors volgens een logische volgorde demonteren
   - Oordelen of onderdelen hergebruikt kunnen/moeten worden
   - Voor transport beschermen en verpakken (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
   - Tussentijdse opslag organiseren rekening houdend met de omstandigheden op de locatie
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken decor, (beurs)stand, podium, tentoonstelling, …ODB-1001835-001
X03 (AUDIOVISUELE) RANDAPPARATUUR installeren De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
(Audiovisuele) randapparatuur plaatsen
(Audiovisuele) randapparatuur installeren
   - Bekabeling aanbrengen
   - (Data)verbindigen maken
   - (Audiovisuele) randapparatuur aansluiten
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van de installatie
ICT
De gebruikte software
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen) (basis)
Randapparatuur
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen (plan, elektrische schema's, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Op hoogte werken
(Audiovisuele) randapparatuur plaatsen
(Audiovisuele) randapparatuur installeren
   - Montage-instructies lezen en begrijpen
   - Bekabeling aanbrengen
   - (Data)verbindigen maken
   - (Audiovisuele) randapparatuur aansluiten
   - (Audiovisuele) randapparatuur opstarten
      - Testcase opzetten
   - Storingen lokaliseren en oplossen
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven projector, projectiescherm, beeldscherm, audio, …ODB-1001835-002
M40 INTERIEURELEMENTEN plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Interieurelementen plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van interieurinrichtingen
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Sanitair (basis)
Residentiële elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen) (basis)
Beslag, hang- en sluitwerk
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Afkittechnieken
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De locatie beoordelen, inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Nutsvoorzieningen, … traceren en controleren
   - Oude elementen verwijderen
   - Grote aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving signaleren aan leidinggevende/verantwoordelijke
Interieurelementen plaatsen
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (nutsvoorzieningen, dampafvoer, …)
   - Interieurelementen aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen
      - Kasten (op)stellen
      - Gaten voor sanitaire en elektrische aansluitingen voorzien
      - Kasten aan elkaar verbinden
      - Kasten aan de muur verankeren
   - Sluitstukken maken/plaatsen (plinten, toesteek plafond, passtukken, …)
   - Lichtlijst plaatsen
   - Kroonlijst plaatsen
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (gootsteen, stopcontacten, spots, …)
   - Werkblad plaatsen (plaatmateriaal, graniet, solid surface, …)
   - Koudebruggen en lekken voorkomen in het lucht- en dampscherm
   - Hijstoestellen gebruiken
   - …
Afwerken (interieurelementen)
   - Andere materialen integereren (glas, handvat/deurkruk, elektrische toestellen, sanitair, …)
   - Beslag afregelen
   - Onvolkomenheden bijwerken
Afkitten
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Overleggen en problemen bespreken
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Signalisatie aanbrengen keuken, badkamer, …, winkel, banken, kantoor, …, …ODB-1001791-001
M64  PROJECT en WINKELINRICHTING plaatsen
M41 SANITAIRE en ELEKTRISCHE TOESTEL installeren ( i.f.v. interieurbouw) De onderdelen verzamelen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Sanitaire toestellen plaatsen ((meng)kraan, gootsteen, boiler, …)
Elektrische toestellen aansluiten (kookplaat, spot, lichtarmatuur, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Elektrische symbolen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Kleurcodes
Materialen en gereedschappen
Sanitair (basis)
Residentiële elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen) (basis)
Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, elektrische schema's, …)
De onderdelen verzamelen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Onveilige situaties aan de verantwoordelijke melden
Sanitaire toestellen plaatsen ((meng)kraan, gootsteen, boiler, …)
   - Aanvoerleidingen monteren en verbinden (pers- en klemkoppelingen)
   - (Kunststof)afvoerleidingen monteren en verlijmen
   - Uitsparingen voor te integreren onderdelen voorzien
   - Sanitair monteren
   - Aanvoerleiding sanitaire toestellen aansluiten
   - Afvoerleiding sanitare toestellen monteren en aansluiten (sifon, …)
Elektrische toestellen aansluiten (kookplaat, spot, lichtarmatuur, …)
   - Eenvoudige elektrische verbindingen uitvoeren
   - Uitsparingen voor te integreren onderdelen voorzien
   - Elektrische toestellen monteren
   - Elektrische toestellen aansluiten
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren (universele meter)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden interieurinrichting, keuken, badkamer, …ODB-1001791-003
B23  ISOLATIE/bouwfolie plaatsen
Groep: (Zit)meubelen stofferen  
Z16 PATRONEN maken Werkopdracht analyseren
De noodzakelijke afmetingen nemen
Tekeningen maken (patronen)
   - Patronen maken en aanpassen (CAD, manueel)
   - Merktekens aanbrengen (labels, …)
   - Tekeningen omzetten (cad-cam)
Mallen maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Opbouw van (zit)meubelstoffering
De gebruikte software
Handelsafmetingen
Teken software (CAD)
Ergonomie van het zitmeubel
Patroontekenen
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
CAM (Computer-aided manufacturing)
Functionele rekenvaardigheden
Regels voor conversie van meeteenheden
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Etikettering en productidentificatie De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
Werkopdracht analyseren
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen (ontwerpen, patronen, …)
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
      - Maten controleren
      - Verhoudingen controleren
      - Werkvolgorde bepalen
De noodzakelijke afmetingen nemen
      - Meubelstoffering opmeten
   - De nodige patronen bepalen
   - Matenlijst opstellen
      - Afmetingen berekenen
(Technische) plannen/tekeningen maken (patronen)
   - Patronen maken en aanpassen (CAD, manueel)
      - Patroon uitzetten
      - Vormgeving controleren en indien nodig bijsturen
   - Merktekens aanbrengen (labels, …)
   - Tekeningen omzetten (cad-cam)
Mallen maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Maten noteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken ODB-1001763-001
Z05 (ZIT)MEUBELBEKLEDING snijden De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht (meubelstof )
   - Merktekens aanbrengen
Meubelstoffering uitvoeren (snijden)
   - Materiaal op maat maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Snijtechnieken
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen (patronen, …)
   - Zich informeren over de eigenschappen van de materialen (plantaardige vezelstoffen (katoen, jute, vlas, linnen, ...), synthetische vezelfstoffen, …)
   - Een snijplan opstellen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, …)
      - Fouten in stoffen herkennen (kleurschakeringen, weeffouten, patroonverloop)
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht (meubelstof )
   - Merktekens aanbrengen
(Hand)gereedschap gebruiken (potlood, kleermakerskrijt of radeerkrijt, (stoffeer)schaar, breekmes, snijlat, …)
Meubelstoffering uitvoeren (snijden)
   - Materiaal op maat maken
      - Snijplan lezen
      - Patronen lezen en begrijpen
      - Patronen uitleggen
      - Patronen aftekenen
      - Op maat brengen met de daartoe voorziene apparatuur/gereedschap (snijden, knippen)
      - Indien nodig, mallen gebruiken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd bed, stoel, matras, (los) kussen, projectstofferen, …ODB-1001763-002
Z06 (ZIT)MEUBELBEKLEDING VOOR COMPLEXE MODELLEN snijden De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Meubelstoffering uitvoeren (snijden)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Snijtechnieken
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen (patronen, …)
   - Zich informeren over de eigenschappen van de materialen (plantaardige vezelstoffen (katoen, jute, vlas, linnen, ...), synthetische vezelfstoffen, (kunst)leder, gesplit leder, …)
   - Een snijplan opstellen
      - Optimaal redement behalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, (kunst)leer, …)
      - Fouten in stoffen herkennen (kleurschakeringen, weeffouten, patroonverloop)
      - Fouten in leder herkennen (kleurschakeringen, wonden)
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht (meubelstof , (kunst)leer)
   - Merktekens aanbrengen
(Hand)gereedschap gebruiken (potlood, kleermakerskrijt of radeerkrijt, (stoffeer)schaar, breekmes, snijlat, …)
Meubelstoffering uitvoeren (snijden)
   - Materiaal op maat maken ((kunst)leer)
      - Snijplan lezen
      - Patronen lezen en begrijpen
      - Patronen selecteren
      - Patronen uitleggen
      - Patronen aftekenen
      - Op maat brengen met de daartoe voorziene apparatuur/gereedschap (snijden, knippen)
      - Indien nodig, mallen gebruiken
      - Mallen maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd zetel (karkas), projectstofferen, herstofferen, …ODB-1001763-003
Z01 (ZIT)MEUBELSTOF stikken De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (naald)
De machine in- en omstellen ((industriële) naaimachine, lockmachine)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (locken, stikken, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen Opbouw van de machine
Werkdocumenten en tekeningen
Materialen en gereedschappen
Naaitechnieken
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
   - Zich informeren over de eigenschappen van de materialen (plantaardige vezelstoffen (katoen, jute, vlas, linnen, ...), dierlijke vezelstoffen (mohair, wol, paardenhaar, ...), synthetische vezelfstoffen)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, …)
   - Merktekens aanbrengen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (naald)
De machine in- en omstellen ((industriële) naaimachine, lockmachine)
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Garen plaatsen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Agregaten, maten en/of parameters instellen (geleiders, naald , draad, …)
      - Patroonprogramma/stiksteek instellen
      - De spanning regelen (onderdraad, bovendraad)
      - Rotatiesnelheid en aantal steken instellen
      - Persvoet (de)monteren en instellen
      - …
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (locken, stikken, …)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Proefstuk maken
   - (Zit)meubelstoffen stikken (meubelstof)
      - Enkelvoudig stikken
      - Gecombineerd stikken
      - Verschillende afstanden en richtingen stikken
      - Onderdelen instikken
      - …
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
      - Draadgrijper reinigen
      - Steek- en bovenplaat reinigen
      - Smeren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd bed, stoel, matras, (los) kussen, …ODB-1001763-004
Z23  LEDER stikken
Z02 (ZIT)MEUBELSTOF EN LEDER VOOR COMPLEXE MODELLEN stikken De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (naald)
De machine in- en omstellen ((industriële) naaimachine, lockmachine)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (locken, stikken, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen Opbouw van de machine
Werkdocumenten en tekeningen
Materialen en gereedschappen
Naaitechnieken
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, …)
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
   - Zich informeren over de eigenschappen van de materialen (plantaardige vezelstoffen (katoen, jute, vlas, linnen, ...), dierlijke vezelstoffen (mohair, wol, paardenhaar, ...), synthetische vezelfstoffen, (kunst)leder, gesplit leder, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, (kunst)leer, …)
   - Merktekens aanbrengen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (naald)
De machine in- en omstellen ((industriële) naaimachine, lockmachine)
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Garen plaatsen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Agregaten, maten en/of parameters instellen (geleiders, naald , draad, …)
      - Patroonprogramma/stiksteek instellen
      - De spanning regelen (onderdraad, bovendraad)
      - Rotatiesnelheid en aantal steken instellen
      - Persvoet (de)monteren en instellen
      - …
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (locken, stikken, …)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Proefstuk maken
   - (Zit)meubelstoffen stikken (meubelstof, (kunst)leer)
      - Onderdelen instikken
      - Raffelnaad stikken
      - Plooien stikken
      - Lint opstikken (met geleider, zonder geleider)
      - Sierstikken
      - Modellen stikken
      - …
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
      - Draadgrijper reinigen
      - Steek- en bovenplaat reinigen
      - Smeren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd zetel (karkas), herstofferen, …ODB-1001763-006
Z14 WERKEN MET VULSCHUIM/LIJM spuiten (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
Meubelstoffering uitvoeren (vulschuim bewerken)
   - Materiaal op maat maken
   - Lijm spuiten
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van (zit)meubelstoffering
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Verlijmingstechnieken
Knip- ,snij- en zaagtechnieken
Bewerkingsmethodes
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, …)
   - Zich informeren over de eigenschappen van de materialen ((zachte) polyurethaanschuimen, schuimrubber, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De geschikte lijm selecteren
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Merktekens aanbrengen
(Hand)gereedschap gebruiken
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Meubelstoffering uitvoeren (vulschuim bewerken)
   - Materiaal op maat maken (vulmateriaal/-schuim)
      - Op maat brengen met de daartoe voorziene apparatuur/gereedschap (snijden, knippen, zagen, stansen)
      - Vulmaterialen tot de gewenste vorm opbouwen
         - Vulmaterialen verlijmen
      - Indien nodig, mallen gebruiken
      - Mallen maken
      - Afzuiginstallatie gebruiken
      - De aangewezen machines correct en veilig gebruiken
   - Lijm spuiten
      - Lijmpistool gebruiken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001763-007
Z08 GRIJSWERK/VOORSTOFFEREN Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Karkassen van (zit)meubelen (de)monteren
Meubelstoffering uitvoeren (grijswerk/voorstofferen)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van (zit)meubelstoffering
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Beslag voor (zit)meubelen
Stoffeergereedschappen
Stoffeertechnieken
Bevestigingstechnieken voor grijswerk
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (vulmateriaal, veren/singels, afdekmateriaal, …)
   - Merktekens aanbrengen
(Hand)gereedschap gebruiken
   - Afschrijfgereedschap gebruiken
   - Stoffeergereedschap gebruiken
   - …
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken (nagelpistool, nietpistool, lijmpistool, …)
Karkassen van (zit)meubelen (de)monteren
Meubelstoffering uitvoeren (grijswerk/voorstofferen)
   - Materiaal op maat maken (afdekmateriaal)
   - (Zit)meubelen voorstofferen (platstofferen, hoogstofferen)
      - Zich aan de werkopdracht en de technische fiches houden
      - Plaatmateriaal als zitondersteuning aanbrengen
         - Plaatmateriaal op maat brengen
         - Verluchtingsgaten boren
         - Kanten breken
      - Singels met de juiste spanning aanbrengen
         - Plaats van de singels afschrijven
         - Singel vastzetten
         - Singel aanspannen
         - Singel/veer vastmaken (nieten)
         - Singel op maat snijden
      - Veren met de juiste spanning aanbrengen (golfveren, veersystemen)
         - Veren op maat brengen (knippen, plooien)
         - Plaats van de veren afschrijven
         - Veerbevestiging aanbrengen
         - (Golf)veren aantrekken en vastzetten
         - (Golf)veren, indien nodig, bijbuigen
         - Springveren vastnaaien
         - Veren verbinden
      - Verenbed aanbrengen
         - Verenbed vastmaken
      - Afdekmateriaal aanbrengen
      - Vulmaterialen aanbrengen
      - Karton, bourlets, profielen, … aanbrengen
      - Kwaliteit en maatvoering controleren
Beslag, ... monteren en (af)regelen (relaxsystemen, …)
   - Beslag samenstellen
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001763-008
Z10 LOSSE KUSSENS stofferen Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Meubelstoffering uitvoeren (meubelstof, (kunst)leer)
   - (Kunst)leer schalmen
   - Kussens opvullen
   - Meubelstof aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Stoffeergereedschappen
Stoffeermachines
Stoffeertechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, (kunst)leer, vulmateriaal, …)
(Hand)gereedschap gebruiken
   - Stoffeergereedschap gebruiken
   - …
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Meubelstoffering uitvoeren (meubelstof, (kunst)leer)
   - (Kunst)leer schalmen
   - Kussens opvullen (manueel, machinaal)
      - Machines voor het vullen van kussens gebruiken
   - Meubelstof aanbrengen
      - Bekleding over de te stofferen onderdelen leggen/trekken
      - Bekleding vastzetten of de open naden sluiten (rits, klittenband, (druk)knop, garen)
      - Knoppen aanbrengen
      - Noppen aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd matras, (los) kussen, …ODB-1001763-009
Z24  MATRASSEN stofferen
Z11 (ZIT)MEUBEL stofferen Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Meubelstoffering uitvoeren (meubelstof)
   - Meubelstof aanbrengen (losse onderdelen , vaste zitting, rechte rug, matrassen, …)
Stoffering (zit)meubelen afwerken
   - Afwerkingsmaterialen voor (zit)meubelen aanbrengen (poten, plinten, …)
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van (zit)meubelstoffering
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Beslag voor (zit)meubelen
Stoffeergereedschappen
Stoffeertechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, afdekmateriaal, …)
(Hand)gereedschap gebruiken
   - Stoffeergereedschap gebruiken
   - …
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken (nagelpistool, nietpistool, …)
Meubelstoffering uitvoeren (meubelstof)
   - Meubelstof aanbrengen (losse onderdelen , vaste zitting, rechte rug, matrassen, …)
      - Merktekens op de bekleding aanbrengen
      - Bekleding over de te stofferen onderdelen leggen/trekken
      - Bekleding voorlopig vastzetten
      - Bekleding op spanning brengen
      - Bekleding bijknippen
      - Bekleding vastzetten of de open naden sluiten
      - Materialen op de meest praktische volgorde aanbrengen op het (zit)meubel
      - Stoffeergereedschappen gebruiken
Stoffering (zit)meubelen afwerken
   - Afwerkingsmaterialen voor (zit)meubelen aanbrengen (poten, plinten, …)
   - Andere materialen integeren
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd bed, stoel, matras, (los) kussen, …ODB-1001763-011
Z12 (ZIT)MEUBEL stofferen (vervolmaking) Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Meubelstoffering uitvoeren
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van (zit)meubelstoffering
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Beslag voor (zit)meubelen
Stoffeergereedschappen
Stoffeertechnieken
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, (kunst)leer, afdekmateriaal, …)
(Hand)gereedschap gebruiken
   - Stoffeergereedschap gebruiken
   - …
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken (nagelpistool, nietpistool, …)
Meubelstoffering uitvoeren (meubelstof, (kunst)leer)
   - Meubelstof aanbrengen (vaste zitting, losse holle rug , armligger , modellen, …)
      - Merktekens op de bekleding aanbrengen
      - Bekleding over de te stofferen onderdelen leggen/trekken
      - Bekleding voorlopig vastzetten
      - Bekleding op spanning brengen
      - Plooien zetten
      - Bekleding bijknippen
      - Bekleding vastzetten of de open naden sluiten
      - Biesnaad, meubelkoord, … aanbrengen
      - Knoppen aanbrengen
      - Noppen aanbrengen
      - Materialen op de meest praktische volgorde aanbrengen op het (zit)meubel
      - Stoffeergereedschappen gebruiken
Stoffering (zit)meubelen afwerken
   - Afwerkingsmaterialen voor (zit)meubelen aanbrengen (sierspijkers, koperwerk, poten, plinten, …)
   - Andere materialen integeren
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen (relaxsystemen, …)
   - Beslag samenstellen
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd zetel (karkas), chesterfield, relaxzetel, …ODB-1001763-012
Z15 SPECIFIEKE STOFFEERTECHNIEKEN toepassen Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Meubelstoffering uitvoeren
Speciale stoffeertechnieken toepassen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren Opbouw van (zit)meubelstoffering
Werkdocumenten en tekeningen
Stoffeergereedschappen
Stoffeermachines
Specifieke stoffeertechnieken
Bevestigingstechnieken voor grijswerk
Bevestigingstechnieken voor bekleding
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Verzamelen en kennis nemen van de productiefiches en -voorschriften
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, (kunst)leer, …)
(Hand)gereedschap gebruiken
   - Stoffeergereedschap gebruiken
   - …
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken (capitoneermachine, buttonneermachine, …)
Meubelstoffering uitvoeren
   - (Zit)meubelen voorstofferen
   - Meubelstof aanbrengen
Speciale stoffeertechnieken toepassen ((zit)meubelen, kussens)
   - Capitonneren en buttonneren
      - Knopen uitmeten en aftekenen
      - Stoffeerspelden in de singels of veerlinnen plaatsen
      - Gaten op de plaats van de capitonneerknopen aanbrengen (boren, holpijp )
      - Plooidiepte bepalen
      - Toegift bepalen
      - Benodigde meubelstof bepalen
      - Knoppentouwtjes aanbrengen
      - Vulmaterialen aanbrengen
      - Bekledingsmateriaal aanbrengen
      - Knoppen aantrekken
      - Knoppen vastzetten
      - Vouwen vormen
      - Kwaliteit en maatvoering controleren
      - De aangewezen machines correct en veilig gebruiken (capitonneermachine, buttonneermachine)
   - Bomberen
      - Meubelstof, afdekmateriaal en vulmateriaal verlijmen
      - (Ruit)patroon uitmeten en aftekenen
      - (Ruit)patroon stikken
      - Bekledingsmateriaal aanbrengen
      - Knoppen aantrekken
      - Knoppen vastzetten
      - Kwaliteit en maatvoering controleren
      - De aangewezen machines correct en veilig gebruiken (stikmachine)
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001763-013
Z22 HERSTOFFEREN De werkzaamheden voorbereiden en plannen
(Zit)meubelen om te herstofferen ontmantelen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Restaureren en herstofferen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
Herstellingen uitvoeren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Opbouw van een (zetel)karkas
Opbouw van (zit)meubelstoffering
Meubelstijlen
Grondstoffen
Beslag voor (zit)meubelen
Stoffeergereedschappen
Stoffeertechnieken
Specifieke stoffeertechnieken
Bevestigingstechnieken voor grijswerk
Bevestigingstechnieken voor bekleding
PBM's en CBM's Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - Controleren of de (zit)meubelen/karkassen geschikt zijn voor herstoffering
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (meetstaat, materiaalstaat, …)
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
(Zit)meubelen ontmantellen om te herstofferen
   - (Zit)meubelen ontmantelen
   - (Zit)meubelen klaar maken om te herstofferen
   - Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke
   - Reiningen en waar nodig verstevigen
   - Bepalen welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
   - Verbindingen losmaken
   - Beschadigde en/of aangetaste onderdelen verwijderen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - De te hergebruiken en te verwerken grondstoffen, materialen en elementen controleren
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, (kunst)leer, vulmateriaal, veren/singels, afdekmateriaal, …)
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Merktekens aanbrengen
(Hand)gereedschap gebruiken
   - Afschrijfgereedschap gebruiken
   - Stoffeergereedschap gebruiken
   - …
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Restaureren en herstofferen (platstofferen, hoogstofferen)
   - Voorstoffering/grijswerk vervangen indien nodig
   - Nieuw bekledingsmateriaal aanbrengen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
   - Afwerkingsmaterialen voor (zit)meubelen aanbrengen (sierspijkers, koperwerk, poten, plinten, …)
Onderdelen vergaren
Herstellingen uitvoeren
   - Kleine herstellingen en retouches uitvoeren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001763-014
Z13 MODEL stofferen Werkopdracht analyseren
Tekeningen maken (schetsen, ontwerpen, (werk)tekening, patronen)
Prototype voorbereiden
Prototype maken
Speciale stoffeertechnieken toepassen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het werk controleren
Vastleggen van de definitieve specificaties
Proefserie maken
Vrijgeven voor productieOpbouw van een (zetel)karkas
Opbouw van (zit)meubelstoffering
(Geautomatiseerd) productieproces
Informatiebronnen
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Beslag voor (zit)meubelen
Stoffeergereedschappen
Stoffeermachines
Naaitechnieken (basis)
Stoffeertechnieken
Bevestigingstechnieken voor grijswerk
Bevestigingstechnieken voor bekleding
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Werkopdracht analyseren
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
      - Schetsen maken
      - Maten controleren
      - Verhoudingen controleren
      - Werkvolgorde bepalen
      - Geschiktheid van materialen controleren
(Technische) plannen/tekeningen maken (schetsen, ontwerpen, (werk)tekening, patronen)
   - Nieuwe (werk)tekeningen maken of bestaande aanpassen (CAD, manueel)
Prototype voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (meetstaat, materiaalstaat, …)
   - Afdekmateriaal/onderstoffering bepalen
   - Singels of veren bepalen
   - Schuim(materialen) bepalen
   - Meubelstof bepalen
   - Leder bepalen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
Prototype maken
   - Materiaal op maat maken
   - (Zit)meubelstoffen stikken
   - (Zit)meubelen voorstofferen
   - Meubelstof aanbrengen
Speciale stoffeertechnieken toepassen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het werk controleren
   - Controles op prototype uitvoeren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Vastleggen van de definitieve specificaties
   - Redementsanalyse maken
   - Maten bepalen
   - Materialen bepalen
   - Kwaliteitseisen bepalen (hout, afwerking, duurzaamheid)
   - Toleranties vastleggen
   - Poductiemethode bepalen
   - Stoffeermethode bepalen
   - Stikmethode bepalen
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, werkschema, …)
Proefserie maken
Vrijgeven voor productie
Verloop van het proces registreren en rapporteren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001763-015
Groep: Goederen behandelen  
A15 MAGAZIJN beheren - GOEDEREN opslaan Het magazijn organiseren
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
De voorraad beheren
Goederen opslaan
Laden en lossen Goederenbehandeling
Magazijnorganisatie
Voorraadbeheer
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Grondstoffen en halffabrikaten
Opslagtechnieken
Stapeltechnieken
Verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Het magazijn organiseren
   - Inrichten volgens voorschriften en/of instructies en een logische werkvolgorde
   - Bepalen waar en hoe goederen opgeslagen moeten worden
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Verpakken en beschermen voor transport
   - De lading controleren
   - Laden en lossen conform de richtlijnen
   - Zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde stapelen
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
   - Niet-gemotoriseerde transportmiddelen voor goederenbehandeling gebruiken (transpallet, steekwagen, …)
   - Leestoestellen voor codes gebruiken (scanner, flasher, …)
   - Codes en symbolen lezen
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
De voorraad beheren
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Goederen sorteren
   - Merktekens aanbrengen
   - De voorraad op bij en vult aan
   - Inkomende en uitgaande goederen registreren (computer, …)
   - Materialen / gereedschappen selecteren, controleren en hanteren
   - Actie ondernemen bij afwijkingen (voorraadtekorten, …)
   - Goederen visueel controleren
   - Beschadigde producten en defect materiaal oplijsten
   - Onregelmatigheden aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
   - Documenten voor ontvangst tekenen
   - Nodige documenten doorgeven aan de administratie
Goederen opslaan
   - Opslag voorbereiden
   - Goederen op de voorziene plaats opslaan
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen (stapelen, …)
Laden en lossen
   - Laden en lossen i.f.v. de distributievolgorde/planning conform de richtlijnen
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s
   - Volgens order controleren of alle onderdelen aanwezig zijn
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken
   - Mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden ODB-0002257
A14 ORDERS PICKEN De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), afmetingen, …)
Orders picken
Orders klaarmaken voor transport
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Registreren en rapporteren Goederenbehandeling
Magazijnorganisatie
Voorraadbeheer
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Grondstoffen en halffabrikaten
Opslagtechnieken
Stapeltechnieken
Verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Orderverzamellijst opmaken
   - Een efficiënte route voor het verzamelen van orders kiezen
   - Werkdocumenten en orderbonnen lezen en begrijpen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Verpakken en beschermen voor transport
   - De lading controleren
   - Laden en lossen conform de richtlijnen
   - Zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde stapelen
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
   - Niet-gemotoriseerde transportmiddelen voor goederenbehandeling gebruiken (transpallet, steekwagen, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), afmetingen, …)
   - Materialen / gereedschappen selecteren, controleren en hanteren
Orders picken
   - Leestoestellen voor codes gebruiken (scanner, flasher, …)
   - Locatiecodes lezen
   - Codes en symbolen lezen en begrijpen (transpallet, steekwagen, …)
   - De voorraad controleren en tekorten signaleren
   - Orders verzamelen
   - Grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
Orders klaarmaken voor transport
   - Order samenstellen
   - Controleren of alle onderdelen aanwezig zijn
   - Verpakte goederen voorzien van een identificatie (etiket, barcode, …)
   - Volgens een logische volgorde klaarzetten voor verzending
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Registreren en rapporteren
   - Registratiesystemen gebruiken (voorraadbeheer, …)
   - Mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden ODB-0002319
A25 AUTOMATISCH PLATENMAGAZIJN instellen/bedienen Transport van grondstoffen organiseren en uitvoeren
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie bedienen/sturen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
Verloop van het proces registreren en rapporteren Opbouw van de installatie
De gebruikte software
Plaatmaterialen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Stapeltechnieken
Controle- en meetmethoden en -middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Transport van grondstoffen organiseren en uitvoeren
   - Codes en symbolen lezen
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen (stapelen, klimatiseren, …)
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (plaatmateriaal)
   - Afmetingen en hoeveelheden controleren
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
   - Merktekens aanbrengen (labels)
   - De voorraad op bij en vult aan
De installatie instellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Aantallen instellen
      - Lengte, breedte, dikte instellen
      - …
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
De installatie bedienen/sturen
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit de controlekamer)
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - De uitvoer van grondstoffen verzorgen
   - Informaticatoepassingen voor de opvolging gebruiken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Stapelen en sorteren bewaken
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Afwijkingen, storingen opmerken
   - Basisonderhoud registreren
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken (leveringsdocumenten, voorraadbeheer, planningsformulieren)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling installatie naleven ODB-0002225
A35 AUTOMATISCH MAGAZIJN beheren Transport van grondstoffen organiseren en uitvoeren
De voorraad beheren (aantallen, afmetingen, gebreken)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie bedienen/sturen
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de installatie
Goederenbehandeling
De gebruikte software
Werkdocumenten
Materialen en gereedschappen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Transport van grondstoffen organiseren en uitvoeren (intern)
   - Codes en symbolen lezen
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen
De voorraad beheren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afmetingen en hoeveelheden controleren
   - Merktekens aanbrengen (labels)
   - Tekorten signaleren
   - De voorraad op bij en vult aan
De installatie instellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Aantallen instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie bedienen/sturen
   - Grondstoffen en hulpproducten aan/invoeren
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - Orders picken
   - Informaticatoepassingen voor de opvolging gebruiken
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen, via controlepanelen, …)
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Productie stil leggen indien nodig
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Stapelen en sorteren bewaken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Basisonderhoud registreren
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken (ERP, …)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven ODB-0002237
A16 INTERNE TRANSPORTMIDDELEN bedienen Transportmiddel besturen (heftruck, elektrische transpallet/stapelaar, reachtruck)
De veiligheidsvoorzieningen controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van het transportmiddel
Grondstoffen
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen
Ergonomische hef- en tiltechnieken Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplek proper houden
   - De werkplek opruimen
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Voorzetapparatuur bevestigen
      - Dubbele vorkenklem bevestigen
      - Vatenklem bevestigen
      - Tapijtendoorn bevestigen
Transportmiddel besturen (heftruck, elektrische transpallet/stapelaar, reachtruck)
   - Het transportmiddel controleren
      - Visueel de onderdelen controleren op vloeistoflekken en materiële schade
      - Remmen, lichten en geluidsignalen controleren
      - Meters, controlelichten en errorcodes controleren
   - Het tranportmiddel starten
   - Rijden en parkeren
      - Op veilige afstand van de voorganger of obstakel rijden
      - Rijden volgens de veiligheidsregels en werkinstructies
      - Veilig rijden op een helling
      - Het transportmiddel veilig parkeren
      - De (interne) wegcode respecteren
      - Snelheid matigen wanneer nodig
   - Opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen van een lading (vorkenklem, vatenklem, tapijtendoorn)
      - Het transportmiddel voor de stapel brengen
      - De voorzetapparatuur onder de lading plaatsen
      - De voorzetapparatuur horizontaal bijzetten i.f.v. de lading
      - De lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte plaatsen
      - Stabiele en onbeschadigde paletten opnemen
      - De lading neerzetten op de stapel
      - Voorzetapparatuur vrijmaken
      - achteruit rijden en voorzetapparatuur laten zakken
   - Vrachtwagen laden en lossen
      - Vrachtwagen controleren of het geblokkeerd is alvorens te laden of te lossen
      - Vrachtwagen controleren of het goed gepositioneerd staat
      - Laden en lossen zonder de vrachtwagen binnen te rijden
      - Laden en lossen in de vrachtwagen
   - Het transportmiddel stationeren
      - Parkeerrem opzetten
      - Voorzetapparatuur vlak op de grond plaatsen
      - Contact afzetten
      - Het transportmiddel van de benodigde energie voorzien (tanken, aansluiten op elekticiteitsnet)
   - Laden en lossen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, …)
   - Zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde stapelen
De veiligheidsvoorzieningen controleren (transportmiddel)
   - Onveilige situaties aan de verantwoordelijke melden
   - Lichaamsdelen binnen de kooi houden
   - Voorzetapparatuur op een hoogte van +/- 25 cm bij het rijden positioneren
   - Voorrang geven aan de zwakke weggebruiker
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (transportmiddel)
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Het transportmiddel reinigen
   - Defecten herkennen
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Basisonderhoud registreren
   - Goederen registreren (manueel, geautomatiseerd)
      - Tellen of scannen van voorraden
      - Scancode en locatienummer lezen
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd heftruck, reachtruck, elektrische transpallet/stapelaarODB-1001739-001
A59  INTERNE GEMOTORISEERDE TRANSPORTMIDDELEN besturen
A23 TRANSPORT besturen/begeleiden De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
Transportmiddel besturen
Laden en lossen
Transporteren naar de plaats van bestemming
Leveringen uitvoeren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (voertuig)Opbouw van het transportmiddel
Goederenbehandeling
Werkdocumenten
Randapparatuur
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Etikettering en productidentificatie
Wegcode Zijn vracht veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - De planning doornemen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
Transportmiddel besturen (voertuig, …)
   - Het transportmiddel controleren
   - Niet-gemotoriseerde transportmiddelen voor goederenbehandeling gebruiken (transpallet, …)
   - Leestoestellen voor codes gebruiken (scanner, …)
Laden en lossen
   - Laden en lossen i.f.v. de distributievolgorde/planning conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, …)
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s (zekeren van de lading, …)
      - Gepast bindmateriaal en bindmethode gebruiken
      - Gepaste techniek voor stapelen, laden en lossen toepassen
   - Opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen van een lading
   - Volgens order controleren of alle onderdelen aanwezig zijn
Transporteren naar de plaats van bestemming
   - Randapparatuur gebruiken (GPS, wegenkaart, boordcomputer)
Leveringen uitvoeren
   - Op de plaats van bestemming transporteren (beurzen, tentoonstelling, werf, bij klanten)
   - Geld en andere betaalmiddelen ontvangen en geldigheid ervan controleren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Stapelen en sorteren bewaken
   - Lading controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (voertuig)
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken (leveringsdocumenten)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Omgaan met klanten
   - Effectief en efficiënt communiceren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd laden, leveren, lossenODB-1001826
Groep: (Preventief) basisonderhoud uitvoeren  
A31 BASISONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES uitvoeren (Preventief) basisonderhoud uitvoeren Opbouw van de machine
Smeermiddelen en hun eigenschappen
Werkdocumenten
Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
Werking van de machine(straat), -lijn
Onderhoudstechnieken en -procedures
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - Werktuigen en materieel voorzien voor de uitvoering van de opdracht
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
   - Veiligheidsvoorschriften raadplegen en naleven
   - Veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines uitvoeren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Onveilige situaties aan de verantwoordelijke melden
   - Werkzaamheden stil leggen indien nodig
De kwaliteit van het werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De machines reinigen
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
      - Instellingen controleren
      - Stofafzuiging controleren/reinigen
      - Smeren
      - …
   - Gebruikte machines, gereedschappen, werktuigen schoonmaken en opbergen
   - Handgereedschap gebruiken
   - Afwijkingen, storingen opmerken
   - Problemen aan de technicus of de verantwoordelijke rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren (smeer- en onderhoudsbeurt)
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Voorgeschreven veiligheis- en milieuvoorschriften toepassen
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken ODB-1001836-001
A65  BASISONDERHOUD MACHINESTRAAT/-LIJN/INSTALLATIE uitvoeren
A69  BASISONDERHOUD VOERTUIGEN (HOUT)INDUSTRIE uitvoeren
A10 (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES smeren De kwaliteit van het werk controleren
Smeren
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Smeerpunten selecteren
   - Smeerplan uitvoeren
   - Problemen aan de technicus of de verantwoordelijke rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren Opbouw van een machine-(straat), -lijn
Smeermiddelen en hun eigenschappen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Regels m.b.t. afvalsortering
Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
Werking van de machine(straat), -lijn
Onderhoudstechnieken en -procedures
Meet- en regeltechnieken (basis)
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen De kwaliteit van het werk controleren
Smeren (manueel, (semi)geautomatiseerd)
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Smeerpunten selecteren
   - Smeerplan uitvoeren
      - Smeermethoden met vet toepassen
      - Smeersysteem met olie toepassen
         - Oliepeil controleren
         - Olie aanvullen
   - Problemen aan de technicus of de verantwoordelijke rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren (smeer- en onderhoudsbeurt)
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Voorgeschreven veiligheis- en milieuvoorschriften toepassen ODB-1001836-004
A08 MECHANISCH ONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES uitvoeren algemene kennis van het productieproces
kennis van het machinepark
komt tussen bij storingen en defecten
bepaalt de oorzaken van storingen
herstelt indien mogelijk
monteert wisselstukken
bedient handgereedschap
bedient lasgereedschap
kennis van machinetekeningen
onderhoud en smering van de machines
kennis van onderhoudsschema’s
kennis van de organisatie van de onderhoudsdienst
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid algemene kennis van het productieproces
kennis van het machinepark
komt tussen bij storingen en defecten
bepaalt de oorzaken van storingen
herstelt indien mogelijk
monteert wisselstukken
bedient handgereedschap
bedient lasgereedschap
kennis van machinetekeningen
onderhoud en smering van de machines
kennis van onderhoudsschema’s
kennis van de organisatie van de onderhoudsdienst
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid ODB-1001836-005
A09 ELEKTRISCH ONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES uitvoeren algemene kennis van het productieproces
kennis van het machinepark en de elektriciteitsvoorzieningen
komt tussen bij storingen en defecten
bepaalt de oorzaken van storingen
herstelt indien mogelijk
bedient handgereedschap
raadpleegt elektrische schema’s
monteert wisselstukken
kennis van de organisatie van de onderhoudsdienst
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid algemene kennis van het productieproces
kennis van het machinepark en de elektriciteitsvoorzieningen
komt tussen bij storingen en defecten
bepaalt de oorzaken van storingen
herstelt indien mogelijk
bedient handgereedschap
raadpleegt elektrische schema’s
monteert wisselstukken
kennis van de organisatie van de onderhoudsdienst
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid ODB-1001836-006
A66  HYDRALISCH/PNEUMATISCH ONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES uitvoeren
A11 SNIJGEREEDSCHAP slijpen (Snij)gereedschappen herstellen en slijpen
De machine in- en omstellen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren Kennis
Opbouw van de machine
Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
(Geautomatiseerd) productieproces
Werkdocumenten en tekeningen
Snijgereedschappen
Slijpgereedschappen, -stenen en hulpstoffen
(CNC) slijpmachines
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
(Snij)gereedschappen herstellen en slijpen (zaagblad, zaaglint, (profiel)beitel, zaagketting, …)
   - Technische bronnen raadplegen
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren
      - Lasnaden, scheuren, tanden, … nazien
      - Vastgeklonken delen, klinknagels nazien
      - Regeling van de vertanding nazien
      - Hoogte van de zaagtanden controleren
   - (Snij)gereedschappen herstellen
      - Gebroken messen door soldering aaneenzetten
      - Scheuren herstellen
   - Onderhoud en slijpen zaaglint/ -band
      - Slijpen
      - Stellieteren
         - Zaagtanden opzetten
         - Zaag temperen
      - Egaliseren (vlakken)
      - Stuiken
      - Naslijpen
      - Zaagtanden zetten
   - Onderhoud en slijpen zaagbladen
      - Zaagtanden inlassen
      - Spanning regelen
      - Zaagblad vlakken
      - Tanden zetten
      - Zaagtanden slijpen
   - Onderhoud en slijpen zaagketting
      - Slijpen (manueel, mechanisch)
   - Onderhoud en slijpen (profiel)beitels
      - Maken van een slijpmal
      - Monteren van (profiel)beitels
      - Slijpen van (profiel)beitels
      - Afwetten van (profiel)beitels
   - (Snij)gereedschappen reinigen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De machine in- en omstellen (slijpmachine)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001833
Groep: De kwaliteit en continuďteit van het (eigen) werk controleren  
A17 KWALITEITSCONTROLES uitvoeren Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Kwaliteitszorgsystemen toepassen (ISO, …)
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
Registreren en rapporteren
   - Afwijkingen registreren
   - Gegevens bijhouden en rapporteren van de kwaliteitscontroles (Geautomatiseerd) productieproces
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedures voor kwaliteitscontroles De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - De planning doornemen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Kwaliteitszorgsystemen toepassen (ISO, …)
      - kwaliteitscontroles plannen
      - kwaliteitscontroles toepassen
      - kwaliteitscontroles beheren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
   - Productie stil leggen indien nodig
Registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Gegevens bijhouden en rapporteren van de kwaliteitscontroles
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken ODB-1001838-001
A18 LABOPROEVEN uitvoeren Laboproeven uitvoeren
   - Stalen nemen en labellen
   - Proeven uitvoeren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
Registreren en rapporteren
   - Laboverslagen opmaken
   - Afwijkingen registreren Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Producten
Veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
(Geautomatiseerd) productieproces
Controle- en meetmethoden en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedures voor laboproeven De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - De planning doornemen
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (werkschema, …)
Laboproeven uitvoeren
   - Stalen nemen en labellen
   - Stalen maken
   - Proeven uitvoeren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Controlegegevens interpreteren en analyseren
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
   - Productie stil leggen indien nodig
Registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Laboverslagen opmaken
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Om informatie vragen in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001838-002
A38 GELABELD HOUT beheren/controleren De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Chain of custody methode implementeren
   - Controleren of de klant over de nodige vergunningen beschikt
Het magazijn organiseren
Goederen en producten ontvangen en de levering controleren
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
De voorraad beheren
   - Merktekens aanbrengen (labels, logo, …)
   - Nodige documenten doorgeven aan de administratie
Goederen opslaan
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
Registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Commercieel begeleidend document opmaken
   - Naspeurbaarheid registreren Goederenbehandeling
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen (basis)
Duurzaam bosbeheer en certificering
Procedures voor productcontrole
Etikettering en productidentificatie De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Chain of custody methode implementeren (fysieke scheidingsmethode, percentagemethode)
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Controleren of de klant over de nodige vergunningen beschikt
Het magazijn organiseren
   - Bepalen waar en hoe goederen opgeslagen moeten worden
Goederen en producten ontvangen en de levering controleren
   - Vervoerdocumenten lezen en begrijpen (leveringsdocument )
   - Leveringen in ontvangst nemen en controleren (hoeveelheden, identificatie, gegevens leverancier, …)
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
De voorraad beheren
   - Merktekens aanbrengen (labels, logo, …)
   - Nodige documenten doorgeven aan de administratie
Goederen opslaan
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen
      - Fysiek gescheiden opslaan
         - Materiaal volledig gescheiden opslaan
         - Gescheiden in tijd opslaan
         - Duidelijk geďndentificeerd opslaan
      - Op basis van percentages opslaan
         - Certificatiepercentage berekenen (eenvoudige percentage, doorlopende percentage)
         - Percentage overzetten naar output producten
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
Registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Commercieel begeleidend document opmaken
   - Naspeurbaarheid registreren
   - Registratiesystemen gebruiken
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken FSC, PEFC, …ODB-1001838-003
A21 OMSTELTIJD reduceren (SMED) Omsteltijdreductie toepassen (SMED)
   - Huidige werkmethode observeren
   - Stappen van het omstellen analyseren
   - Interne omstelactiviteiten bepalen
   - Externe omstelactiviteiten bepalen
   - Diagnose stellen
   - Oplossingen zoeken
   - Omsteltijdreductie implementeren
Registreren en rapporteren
   - Procedure registreren Opbouw van de machine(straat)
Bedrijfsorganisatie en afdelingen
(Geautomatiseerd) productieproces
Werkdocumenten
Materialen en gereedschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en -technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine(straat), -lijn
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
SMED methodiek De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
Omsteltijdreductie toepassen (SMED)
   - Huidige werkmethode observeren
   - Stappen van het omstellen analyseren
      - Voorbereiden en controleren
      - Gereedschap plaatsen
      - Gereedschap instellen
      - Afwerken
   - Interne omstelactiviteiten bepalen (actie wanneer productieproces stil ligt)
   - Externe omstelactiviteiten bepalen (actie tijdens productieproces)
   - Diagnose stellen
   - Oplossingen zoeken
      - Waar mogelijk interne omstelactivitieten omzetten naar externe
      - Interne omstelactiviteiten vereenvoudigen
      - externe omstelactiviteiten vereenvoudigen
   - Omsteltijdreductie implementeren
      - Implementatie voorbereiden
      - Verwijderen en plaatsen (vervangen) van gereedschappen en/of onderdelen
      - Instellen van gereedschappen en/of onderdelen en hun parameters
      - Proefdraaien
      - Bijstellen of SMED methodiek herhalen
Registreren en rapporteren
   - Procedure registreren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken ODB-1001834