Heeft u één van uw werknemers ontslagen? Bekijk dan zeker of hij in aanmerking komt voor sectoraal outplacement.

 

Outplacement omvat een professionele begeleiding en kwaliteitsvolle ondersteuning van de ontslagen werknemer in zijn zoektocht naar werk.

Woodwize staat voor de houtsectoren in voor de praktische afhandeling van het outplacement. Om deze begeleiding te kunnen opstarten, moet de werknemer of de werkgever de outplacementbegeleiding aanvragen bij Woodwize.

GA VERDER VOOR ARBEIDERS

 

De op 7 april 2021 in het PC 126 gesloten cao inzake outplacement voor bedienden voorziet drie scenario’s van outplacement:

  • de bijzondere regeling
  • de algemene regeling met toepassing van een opzeggingstermijn
  • de algemene regeling met toepassing van een verbrekingsvergoeding.

GA VERDER VOOR BEDIENDEN