A38 | GELABELD HOUT beheren/controleren

FSC, PEFC, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Chain of custody methode implementeren (fysieke scheidingsmethode, percentagemethode)
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Controleren of de klant over de nodige vergunningen beschikt
Het magazijn organiseren
   - Bepalen waar en hoe goederen opgeslagen moeten worden
Goederen en producten ontvangen en de levering controleren
   - Vervoerdocumenten lezen en begrijpen (leveringsdocument )
   - Leveringen in ontvangst nemen en controleren (hoeveelheden, identificatie, gegevens leverancier, …)
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
De voorraad beheren
   - Merktekens aanbrengen (labels, logo, …)
   - Nodige documenten doorgeven aan de administratie
Goederen opslaan
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen
      - Fysiek gescheiden opslaan
         - Materiaal volledig gescheiden opslaan
         - Gescheiden in tijd opslaan
         - Duidelijk geďndentificeerd opslaan
      - Op basis van percentages opslaan
         - Certificatiepercentage berekenen (eenvoudige percentage, doorlopende percentage)
         - Percentage overzetten naar output producten
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
Registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Commercieel begeleidend document opmaken
   - Naspeurbaarheid registreren
   - Registratiesystemen gebruiken
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken


Kennis

Goederenbehandeling
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen (basis)
Duurzaam bosbeheer en certificering
Procedures voor productcontrole
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.