H16 | WARMTE-KRACHT-INSTALLATIE o.b.v. HOUT instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
   - (Interne)transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is gebruiken (handelingstoestellen)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (beschikbaarheid, tekorten, vochtigheid)
   - Aanvoer brandstoffen organiseren (hout, schors, pellets, )
   - De voorraad op bij en vult aan
De installatie instellen (geautomatiseerd)
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Iconen en menu's lezen en begrijpen
   - Programma controleren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
(Proces)installatie sturen (volgens de instructies)
   - Opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen organiseren en zorgen voor onderlinge afstemming (verbrandingskamer, warmtewisselaar, stoomgenerator, branders, )
   - Procesinstallatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (brandstof , water, lucht, ...)
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit de controlekamer)
   - Gegevens interpreteren en gepast reageren
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - Een zo efficint mogelijk (proces)verloop realiseren
   - De afvoer van restproducten regelen (warme lucht, olie, stoom, as, )
   - De procesinstallatie stoppen
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen, via controlepanelen)
   - Afwijking of nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - (Proces)installatie bijregelen
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, )
   - Proactief anticiperen op afwijkingen en storingen
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Gegevens bijhouden over het gebruik van grondstoffen en materiaal
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven
   - De nodige maatregelen nemen bij brand


Kennis

Opbouw van de installatie
De gebruikte software
Bedrijfsorganisatie en afdelingen
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Veiligheids-, gezondheids-, hygine- en welzijnsvoorschriften
Houtverbrandingsinstallaties
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen
Flux


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.