H05 | BOOMPARK besturen/beheren

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - De verschillende machine(s) binnen het productieproces situeren (zagen, ontschorsen, merken, frezen, …)
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (opdelen)
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (i.f.v. van de werkopdracht)
      - Beschadiging door het vellen/kappen herkennen
      - Beschadiging door wild herkennen
      - Afwijkingen in de structuur herkennen
      - Aantasting door schimmels en insecten herkennen
   - Stamhout optimaal opdelen
      - Gebreken lokaliseren
      - Zaagsnede bepalen
   - Merktekens aanbrengen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, zaagketting, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
Het machinepark in- en omstellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Zaagoptimalisatieprogramma controleren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Hulpstukken en beveiligingen (de)monteren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Het machinepark starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Stamhout afkorten
   - Ontschorsen
   - Materiaal voor detectie van vreemde elementen gebruiken (metaal, …)
   - Schulpen
   - Kantrechten en op breedte zagen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, via beeldschermen)
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
   - Basisonderhoud registreren
   - Gegevens bijhouden over het productieverloop
   - Gegevens bijhouden over het gebruik van grondstoffen en materiaal
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van het machinepark
De gebruikte software
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine
Onderhoudstechnieken en -procedures
Controle- en meetmethoden en –middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.