H05 | BOOMPARK besturen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je grondstoffen controleren, machine(s) opstarten en bedienen, het (geautomatiseerd) proces (bij)sturen en de werkadministratie registreren en/of rapporteren, teneinde verspanende bewerkingen in een boompark veilig uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout)
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Optimaliseert het gebruik van gekapt hout
   - Kort ruw hout af
   - Ontschorst stamhout
   - Detecteert vreemde materialen (metaal, …)
   - Brengt merktekens aan
Start, bedient en stopt de machine
   - Start de machine op
   - Bedient de machine
   - Manipuleert het hout in functie van de zaagswijze en het optimaal uitsmetten
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stopt de machine(straat)
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
Registreert en rapporteert
   - Houdt gegevens bij over het verloop


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Grondige kennis

machine(straat) -lijn (werking, opbouw)


Kennis

interne productieprocedures
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
(werk)documenten
zaagwijzes voor massief hout
handelsafmetingen van hout
relevante besturingssystemen
houtsoorten en zijn eigenschappen
verspaningstechnologie en -technieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

ICT
registratiesystemen
productieproces
opslagtechnieken
stapeltechnieken


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.