W13 | BRANDWERENDE DEUREN plaatsen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, )
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, )
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering controleren op de conformiteit met de betreffende goedkeuring (Benor/ATG)
   - De ruwbouw beoordelen, de vloeren, muren, plafonds controleren
      - Vloer/dorpel controleren
         - Vlakheid/vloerpas controleren
         - Aard van de vloer controleren
         - Holtes onder de vloer controleren
      - Opbouw van de muur controleren
      - Latei controleren (hout, beton, )
   - Verankeringspunten traceren en controleren (muurblokken, )
Binnenschrijnwerk plaatsen (brandwerende deuren)
   - Plaatsing voorbereiden
   - Binnendeur aan de ruwbouw bevestigen
      - Kassement/dagstukken opspien
      - Kassement/dagstukken vastzetten (nagelen, schroeven, )
   - Speling tussen muur en het kassement opvullen (brandwerend PU-schuim, rotswol, )
   - Omlijsting plaatsen
      - Op maat zagen
      - Omlijsting bevestigen
Afwerken
   - Andere materialen integereren ((brandvertragend) glas, brandwerende roosters)
   - Hang- en sluitwerk aanbrengen
   - Label aanbrengen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Tolerantiegrenzen naleven (max. toegelaten speling)
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering, plaatsingsattest)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken


Kennis

Opbouw van brandwerende binnendeuren
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Technische voorschriften voor het plaatsen van brandwerende deuren
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Basisbegrippen van brand en brandveiligheid


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.