sterker door vorming

Woodwize organiseert opleidingen voor iedereen die in de houtsector werkt, en doet dat in het bedrijf zelf of in de streek waar de onderneming zich bevindt.

We hebben een hele lijst van mogelijke opleidingen die betrekking hebben op alle aspecten van de houtsector. Dat gaat van vaktechnische opleidingen zoals CNC-opleidingen of pistoolspuiten, over meer algemene opleidingen als instructies geven of leidinggeven.

Ons uitgebreid aanbod van on-the-job opleidingen (op de werkvloer) omvat nagenoeg alle functies in uw bedrijf.

Omdat we de kwaliteit van de opleiding hoog willen houden, werken we steeds in kleine groepen.

KMO’s kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille om een deel van de kosten te recupereren.

Zowel voor externe opleidingen als voor on-the-job opleidingen is vaak een tussenkomst in de loonkost mogelijk via Betaald Educatief Verlof.

Woodwize, sterker door vorming!