A20 | SPUITROBOT bedienen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je productiegegevens opvolgen en analyseren, de installatie bedienen, opvolgen en (bij)sturen, kwaliteitscontroles uitvoeren, gereedschap/installatie reinigen en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde onderdelen met de spuitrobot volgens de werkopdracht af te werken.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Stuurt de installatie
   - Start de installatie op
   - Verzorgt de toevoer (afwerkingsproducten , grondstoffen)
   - Bedient de installatie
   - Positioneert het werkstuk
   - Organiseert een zo efficiŽnt mogelijk procesverloop
   - Stopt de installatie
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Merkt afwijkingen, storingenÖ of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Regelt de installatie bij
   - Regelt parameters/coŲrdinaten bij
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Reinigt het spuitpistool


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
gebruik van relevante machine specifieke software
gereedschappen
grondstoffen
aard van de ondergrond i.f.v. afwerking
onderhoudsproducten
afwerkingsproducten
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

meet- en regeltechnieken


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.