A20 | SPUITROBOT programmeren/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
Producten voorbereiden
   - Benodigde producten selecteren
   - Producten aanmaken/mengen
De onderdelen verzamelen en controleren
De installatie instellen
   - Robot klaarmaken en instellen
De robot programmeren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma(structuur) lezen en begrijpen
   - Programma selecteren
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma aanmaken
   - Programma simuleren en uittesten
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Nulpunt instellen
      - Pomp instellen
   - Producttoevoer voorzien en controleren
   - Product-/luchtdruk aansluiten/instellen (pomp, compressor)
   - Pistool afstellen
      - Productdruk/-debiet instellen
      - Luchtdruk/-debiet instellen
      - Spuitpatroon afstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
Oppervlakken behandelen
   - De robot starten, bedienen en stoppen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (robot)
   - De installatie reinigen
   - Het spuitpistool reinigen
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de robot
De gebruikte software
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Werking van de installatie
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.