H18 | BRIKETTENPERS instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (vreemde elementen verwijderen)
De installatie instellen ((semi)gestuurd)
   - Parameters instellen
      - Persdruk instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie sturen
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (hout)
   - Informatie opvolgen
   - Gegevens interpreteren en gepast reageren
   - Parameters afstellen
   - Geproduceerde goederen afvoeren
   - Installatie stoppen
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Informatie opvolgen
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Parameters bijregelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Instructies indienststelling installatie naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
Productieproces van briketten
Grondstoffen
Werking van de installatie
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.