W18 | HOUTEN VLOERBEKLEDING plaatsen

massief parket, samengesteld parket, laminaat, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De locatie beoordelen, inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Oude elementen verwijderen
Houten vloerelementen plaatsen
   - De ondergrond voorbereiden (egaliseren, voorstrijken)
   - Onderlaag plaatsen (houten ondervloer, akoestische onderlaag, …)
   - Uitlijnen en uitzetten (legpatroon)
   - Vloerbedekking op basis van hout op de ondergrond bevestigen (gelijmd, genageld, zwevend)
Vloerelementen behandelen (schuren, beitsen, kleuren, boenen, lakken/vernissen, …)
   - Producten voorbereiden
   - Houten vloerbedekking voorbereiden (evalueren, opvullen, schuren)
      - Nagelgaten opstoppen
      - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
      - (Tussen)schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
      - Oppervlak ontvetten/ontstoffen
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen (manueel, borstel, vod, roller, …)
      - Primer/grondlaag aanbrengen
      - Kleur/beits aanbrengen
      - Vernis/lak aanbrengen
      - (Boen)was aanbrengen
      - …
Afwerken
   - Randafwerking plaatsen (plinten, profielen, eind- en tussendorpels, rozetten, …)
   - Kit aanbrengen (indien nodig)
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Opbouw van houten vloerbekleding
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Schuurmaterialen en -technieken
Montagetechnieken
Egalisatie en voorstrijkmiddelen
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Afwerkingsproducten en -technieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.