A02 | OPDEELZAAGMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Een zaagplan opstellen
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen (automatisch platenmagazijn, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (opdelen)
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Plaatmateriaal optimaal indelen (tekening, beschadiging, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, voorrits)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan (zaagoptimalisatie)
   - Zaagoptimalisatieprogramma controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen ((semi)gestuurd)
      - Zaag instellen (hoogte, hoek)
      - Voorritszaag afstellen
      - Toerental instellen
      - Drukbalk instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Laser (plaatsbepaling)
      - Barcodescanner (scannen, printen)
      - Zijaandrukker
      - Beladingsunit voor dunne panelen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap)
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (manueel, automatisch platenmagazijn, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Opdelen (aanzagen, lengte, breedte, verstek, schuin)
   - Merktekens aanbrengen (labels)
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldscherm)
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine
De gebruikte software
Werkdocumenten en tekeningen
Plaatmaterialen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en –middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.