A35 | AUTOMATISCH MAGAZIJN beheren

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Transport van grondstoffen organiseren en uitvoeren (intern)
   - Codes en symbolen lezen
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen
De voorraad beheren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afmetingen en hoeveelheden controleren
   - Merktekens aanbrengen (labels)
   - Tekorten signaleren
   - De voorraad op bij en vult aan
De installatie instellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Aantallen instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie bedienen/sturen
   - Grondstoffen en hulpproducten aan/invoeren
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - Orders picken
   - Informaticatoepassingen voor de opvolging gebruiken
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen, via controlepanelen, …)
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Productie stil leggen indien nodig
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Stapelen en sorteren bewaken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Basisonderhoud registreren
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken (ERP, …)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
Goederenbehandeling
De gebruikte software
Werkdocumenten
Materialen en gereedschappen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.