H14 | STERKTESORTEERINGSINSTALLATIE bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (structuurhout)
   - Meten van onvolkomenheden en gebreken
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal verwerken (sterktesorteren)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - De installatie beladen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen)
   - Afwijking of nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Productie stil leggen indien nodig
   - Proactief anticiperen op afwijkingen en storingen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Regels CE-markering toepassen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering)
   - Commercieel begeleidend document opmaken
   - Naspeurbaarheid registreren
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
Sorteerregels voor structuurhout ((visuele) sterktesortering, …)
Sorteer- en weerstandsklassen
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.