A25 | AUTOMATISCH PLATENMAGAZIJN instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Transport van grondstoffen organiseren en uitvoeren
   - Codes en symbolen lezen
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen (stapelen, klimatiseren, …)
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (plaatmateriaal)
   - Afmetingen en hoeveelheden controleren
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
   - Merktekens aanbrengen (labels)
   - De voorraad op bij en vult aan
De installatie instellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Aantallen instellen
      - Lengte, breedte, dikte instellen
      - …
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
De installatie bedienen/sturen
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit de controlekamer)
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - De uitvoer van grondstoffen verzorgen
   - Informaticatoepassingen voor de opvolging gebruiken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Stapelen en sorteren bewaken
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Afwijkingen, storingen opmerken
   - Basisonderhoud registreren
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken (leveringsdocumenten, voorraadbeheer, planningsformulieren)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling installatie naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
De gebruikte software
Plaatmaterialen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Stapeltechnieken
Controle- en meetmethoden en –middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.