Watch

Onder de noemer WATCH (WorkAbility in Textiel, Confectie, en Hout) werd door Woodwize, IVOC en Cobot een dossier ingediend, waar drie sectoren hun krachten bundelen om het thema werkbaarheid verder uit te diepen.

Naast sectorale analyses van de werkbaarheid op basis van cijfergegevens van de Stichting Innovatie & Arbeid (StIA) van de SERV (voor Ivoc en Cobot), bouwt het WATCH-project vooral verder op bestaand onderzoeksmateriaal, studies en aanbevelingen.  Zowel materiaal dat binnen de sectoren werd ontwikkeld als daarbuiten, vormt de basis van het project.

Omdat voor de houtsectoren geen sectorale analyses beschikbaar waren via het werkbaarheidsonderzoek van StIA, werd er voor de houtsectoren een afzonderlijk project ingediend.  Zo werd er een eigen sectorale bevraging over werkbaarheid gedaan, in 3 fasen:

  • een werknemersbevraging
  • een (online) werkgeversbevraging
  • diepte-interviews in een 10-tal ondernemingen

Goede praktijken

Eén van de acties is het verspreiden van goede voorbeelden van bedrijven uit de 3 sectoren, die werk maken van werkbaar werk.

Hier kan u enkele goede voorbeelden raadplegen

Werkbaarheidsbistro's

Er wordt een reeks workshops uitgewerkt voor zaakvoerders en personeelsverantwoordelijken over competentiebeleid: het hoe en waarom, de kansen en de valkuilen en de concrete stappen die gezet moeten worden bij de invoering.

Deelname is gratis.

Download presentaties