A26 | UITSMETTEN/DEBITEREN

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid)
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout, op bool, gekantrecht, )
   - Grondstoffen selecteren in functie van de werkopdracht (dikte, lengte, breedte)
   - Sorteren naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
Hout uitsmetten
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken, )
   - Uit te zagen onderdelen op het hout of plaatmateriaal uittekenen
   - Onderdelen op de juiste afmeting volgens borderel of zaagplan uitzagen
   - Merktekens aanbrengen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken


Kennis

Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Zaagwijzes voor boomstammen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.