H12 | HOUT KEUREN OP ASPECT

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Op aspect sorteren (visueel)
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Meten van onvolkomenheden en gebreken
   - Sorteren op basis van structuur
      - Sorteerklasse op basis van kwasten bepalen (grootte, vorm, aard, vergroeiing, groepering)
      - Sorteerklasse op basis van vezelverloop bepalen (rechte, scheve, kruis, warrige, golvende draad)
      - Sorteerklasse op basis van jaarringbreedte bepalen
      - Sorteerklasse op basis van wankanten bepalen
      - Sorteerklasse op basis van barsten bepalen
         - Droogscheuren herkennen (ringscheur, valbreuk, vorstscheur, hartscheur, …)
      - Sorteerklasse op basis van spint- en kernhout bepalen
      - Sorteerklasse op basis van harsgallen en tussenschors bepalen
         - Doorgaande van niet doorgaande harsgallen en tussenschors onderscheiden
   - Sorteren op basis van zaagwijze
      - Sorteerklasse op basis van zaagwijze bepalen
         - Kwartier, half kwartier en dosse onderscheiden
         - Door het hart en met ingesloten hart onderscheiden
   - Sorteren op basis van vervorming
      - Sorteerklasse op basis van vervormingen bepalen
         - Soort vervoming bepalen (BOW, SRING, CUP, TWIST)
   - Sorteren op basis van aantasting door insecten en schimmels (wormgaten, boorgangen, houtrot, …)
      - Sorteerklasse op basis van aantasting bepalen
   - Sorteren op basis van kleur (zwarte strepen, merg, andere verkleuring)
   - Kwaliteitsklasse bepalen
   - Merktekens aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Naspeurbaarheid registreren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Sorteerregels
Kwaliteitsklasses
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.