H02 | BOOMZAAG instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Stamhout optimaal opdelen (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaaglint)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De machine(straat) in- en omstellen
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Zaagoptimalisatieprogramma controleren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Hulpstukken en beveiligingen (de)monteren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Informatie opvolgen, (ter plaatse, via beeldschermen)
Hout machinaal bewerken
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Manipuleren i.f.v. de zaagswijze
   - Eerste schaaldeel zagen
   - Op bool zagen
   - Opdelen
   - …
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
   - Basisonderhoud registreren
   - Gegevens bijhouden over het gebruik van grondstoffen en materiaal
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine(straat)
De gebruikte software
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Zaagwijzes voor boomstammen
Werking van de machine
Onderhoudstechnieken en -procedures
Controle- en meetmethoden en –middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.