I02 | AUTOMATISCHE NAGEL- EN NIETMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Nagels, nieten kiezen in functie van de toepassing
   - Nagel-/nietpistool laden/instellen
   - Programma selecteren
   - Programma controleren
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
Onderdelen machinaal verwerken
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Mal gebruiken (indien nodig)
      - Mal bevestigen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
De gebruikte software
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Werking van de machine
Mechanische verbindingen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.