Externe opleidingen 

Woodwize biedt in samenwerking met VDAB, technische scholen en andere professionele opleidingsverstrekkers een uitgebreid scala aan opleidingsmogelijkheden aan. Voor al deze opleidingen is het mogelijk om gebruik te maken van de KMO-portefeuille, waarmee de kosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Bovendien komen veel van de aangeboden opleidingen in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Onze opleidingskalender, met een overzicht van alle beschikbare opleidingen, wordt driemaal per jaar gepubliceerd in ons magazine: Woodwize Informail. Jaarlijks helpt Woodwize meer dan 300 bedrijven bij het vinden van een passende externe training, in totaal goed voor meer dan 12.500 opleidingsuren.

Doelgroep: externe opleidingen

De externe opleidingen zijn beschikbaar voor alle werknemers in de sectoren "Stoffering & Houtbewerking" (PC126) en "Bosexploitatie, Zagerijen en Houthandel" (PC125). Geïnteresseerde werknemers uit andere sectoren zijn ook welkom.

Financiële voordelen en voorwaarden

KMO's kunnen gebruikmaken van de KMO-portefeuille voor betaling (meer info www.kmo-portefeuille.be).

Bedienden in de houtsectoren kunnen profiteren van kortingen via de samenwerking tussen Woodwize en Cevora, mits de opleiding door Cevora goedgekeurd is. Voor bedienden is er ook een intersectoraal aanbod van opleidingen.
Voor bedrijven uit de bouwsector gelden specifieke voordelen die eigen zijn aan hun sector. Neem hiervoor contact op met jouw opleidingsfonds Constructiv.

Arbeiders in PC124, PC125 en PC126 kunnen gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof voor erkende opleidingen.

Inschrijving en Procedures

Bij interesse voor één of meerdere opleidingen, ook niet-vermelde, neem contact op met Woodwize.

Opleidingen uit ons open aanbod:

  • Om kwaliteit te waarborgen, houden we groepen bewust klein; schrijf tijdig in.
  • Bevestiging van inschrijvingen volgt een week voor aanvangsdatum door Woodwize. 
  • Na bevestiging van de inschrijving ontvang je een .csv document per e-mail, voor terugbetaling via het WSE-loket. Dit dient ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding te worden ingediend.
  • Registreer opleidingsuren in de trimestriële DmfA aangifte onder code 5 (eventueel via Sociaal secretariaat).
  • Annuleringen melden minimaal 10 dagen voor start van de opleiding schriftelijk aan Woodwize; bij onaangekondigde afwezigheid wordt de volledige kostprijs in rekening gebracht, behalve bij ziekte met een doktersattest.
  • Na afloop van de opleiding en na betaling van de factuur attesteert Woodwize de opleidingsuren aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE). Deze gegevens worden vergeleken met de input van de werkgever in DmfA.
  • Indien u als bedrijf voldoende kandidaten inschrijft voor dezelfde opleiding, kan hiervoor een afzonderlijke sessie georganiseerd worden.

Interesse in andere opleidingen?

Voor niet-vermelde opleidingen in onze lijsten, neem contact met ons op voor een snelle en kostenefficiënte oplossing. De erkenning van andere opleidingen is mogelijk (wel complexer), mits deze nog niet in ons huidig aanbod voorkomen. Informeer ons minstens 3 maanden voor de start van de opleiding.

Rol van Woodwize: Onze verantwoordelijkheden

Woodwize vervult verschillende taken, waaronder het opstellen van opleidingsprogramma's,het maken van de trimestriële planningen, erkenning en begeleiding van de opleidingsverstrekkers en instructeurs, het afleveren van het getuigschrift van deelname, en het attesteren, van erkende opleidingen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof.

KMO-portefeuille erkenning

Woodwize is erkend als dienstverlener voor de peiler opleiding, met erkenningsnummer DV.O102587. Voor meer informatie kan je terecht op www.kmo-portefeuille.be