Externe opleidingen

In samenwerking met onder andere de VDAB, technische scholen en andere professionele
opleidingsverstrekkers wordt een hele waaier opleidingsmogelijkheden aangeboden.
Voor al deze opleidingen kan u gebruikmaken van de KMO-portefeuille om de kosten te drukken.
Als er minstens 32 uur opleiding wordt gevolgd, kan de opleiding in aanmerking komen voor het Betaald Educatief Verlof.

Opgelet: Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt in Vlaanderen het "Vlaams Opleidingsverlof" in plaats van het "Betaald Educatief Verlof"

Een kalender met de opleidingen wordt u driemaal per jaar aangeboden via Woodwize Informail. Elk jaar helpt Woodwize meer dan 300 bedrijven aan een passende externe training, in totaal goed voor meer dan 10.000 opleidingsuren.

Voor wie

Alle werknemers uit de sectoren "Stoffering & Houtbewerking" en "Bosexploitatie, Zagerijen en Houthandel"

Alle geïnteresseerde werknemers, ook uit andere sectoren, kunnen deelnemen aan de opleidingen. 

Voorwaarden

KMO's kunnen betalen via de KMO-portefeuille (meer info www.kmo-portefeuille.be). Voor arbeiders uit de sector "Stoffering en Houtbewerking" (PC126) - en voor zover er geen andere subsidies zijn - zijn sectorpremies mogelijk.

Bedienden uit de houtsectoren kunnen de door Cevora goedgekeurde opleidingen gratis volgen. Bedrijven uit de bouwsector kunnen genieten van de voordelen eigen aan hun sector. Contacteer hiervoor uw opleidingsfonds Constructiv.

Voor arbeiders uit PC125 en PC126 is betaald educatief verlof mogelijk van zodra het totale opleidingstraject minimum 32 uur omvat.

Hoe

Opleidingen in open aanbod

 • Indien u interesse heeft voor één of meerdere opleidingen, ook indien ze hier niet vermeld worden, gelieve contact op te nemen met Woodwize.
 • Om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen, worden de groepen bewust klein gehouden, gelieve dus tijdig in te schrijven.
 • De inschrijvingen worden een week voor aanvangsdatum door Woodwize bevestigd.
 • Annulaties dienen minimum 10 dagen vóór de start van de opleiding schriftelijk gemeld te worden aan Woodwize (de contactgegevens staan op de bevestigingsbrief van de inschrijving).  In geval van afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging, zijn wij genoodzaakt u de volledige kostprijs per deelnemer aan te rekenen voor de betrokken opleiding.  Enkel bij afwezigheid omwille van ziekte wordt hierop een uitzondering gemaakt.  Deze afwezigheid dient wel ook schriftelijk gemeld en gestaafd te worden met voorlegging van het doktersattest.
 • Na de opleiding ontvangt het bedrijf desgevallend de attesten voor het betaald educatief verlof.
 • Indien een bedrijf voldoende kandidaten inschrijft voor dezelfde opleiding, kan hiervoor een afzonderlijke sessie georganiseerd worden.

Andere opleidingen

 • Voor opleidingen die niet in bijgevoegde lijst vermeld staan, kunt u ons steeds contacteren. Wij zoeken samen met u naar de snelste en goedkoopste oplossing!
 • De procedure ter erkenning van andere opleidingen is veel complexer en bijgevolg langer en kan enkel indien de bedoelde opleiding niet in het aanbod van Woodwize voorkomt. Hiervoor dient u ons minstens 2 maanden voor de start van de opleiding in te lichten.

De rol van Woodwize

 • Opmaken van de programma's
 • Opmaken van een trimestriële planning
 • Erkenning en begeleiding van de opleidingsverstrekkers en instructeurs
 • Afleveren van het getuigschrift van deelname (leerbewijs)
 • Desgevallend afleveren van het getuigschrift van regelmatige inschrijving voor de terugvordering via het Betaald Educatief Verlof

KMO portefeuille

Woodwize is erkend als dienstverlener voor de peiler opleiding. Ons erkenningsnummer is DV.O102587

Voor meer inlichtingen kan u terecht op de site www.kmo-portefeuille.be