S07 | MACHINE(STRAAT), -LIJN opvolgen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine(straat), -lijn binnen het productieproces situeren
Werkopdracht analyseren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Informatie opvolgen
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
   - De voorraad op bij en vult aan
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Informatie opvolgen, (ter plaatse, via beeldschermen, via controlepanelen)
De machine(straat), -lijn starten, bedienen en stoppen (volgens de instructies)
   - Machine(straat), -lijn opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (grondstoffen, hulpproducten )
   - Machine(straat), -lijn bedienen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldschermen, controlepanelen)
   - Gegevens interpreteren en gepast reageren
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop realiseren
   - Machine(straat), -lijn stoppen
   - Informaticatoepassingen voor de opvolging gebruiken
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
(Geautomatiseerde) productieproces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Machineonderdelen bijregelen volgens de analyse
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
   - Nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn opmerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
Verloop van het (productie)proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Procedure registreren
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

(Geautomatiseerd) productieproces
Procedures om de machine-(straat), -lijn te bedienen
Specifieke mechanisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Machinesturingen
Verspaningstechnologie en –technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine(straat), -lijn
Procedures voor productcontrole
Meet- en regeltechnieken
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.