A18 | LABOPROEVEN uitvoeren

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - De planning doornemen
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (werkschema, )
Laboproeven uitvoeren
   - Stalen nemen en labellen
   - Stalen maken
   - Proeven uitvoeren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Controlegegevens interpreteren en analyseren
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
   - Productie stil leggen indien nodig
Registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Laboverslagen opmaken
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, )
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Om informatie vragen in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Producten
Veiligheids-, gezondheids-, hygine- en welzijnsvoorschriften
(Geautomatiseerd) productieproces
Controle- en meetmethoden en middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedures voor laboproeven


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.