I05 | INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN vergaren/samenstellen

palet, kist, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (bodems, zijwanden, deksel, paletten)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, …)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Onderdelen voor transport inkisten (over land, over water, via de lucht)
   - Volgens order, selecteren en controleren of alle in te pakken onderdelen aanwezig zijn
   - Volgens een logische volgorde de onderdelen op de bodemplaat (palet) plaatsen
   - Luchtdichte en vochtwerende bescherming rond de goederen aanbrengen
   - Goederen stutten en ondersteunen
   - Holtes in kisten opvullen
   - De industriële verpakking afsluiten
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
Beslag, ... monteren en (af)regelen (scharnieren, sloten, …)
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag bevestigen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Productieproces van industriële verpakkingen
Planlezen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.