A40 | CAD-tekenen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
(Technische) plannen/tekeningen maken (CAD)
   - (Werk)tekeningen, plannen en lastenboeken lezen en begrijpen
   - Relevante informatie raadplegen en interpreteren
   - Plannen/tekeningen uitwerken
   - Nieuwe (werk)tekeningen maken of bestaande aanpassen
      - Standaardcommando's aanmaken en aanpassen (snap, grid, object snap (tracking))
      - Tekencommando's toepassen (punt, lijn, cirkel, boog, rechthoek, tekst, constructielijn, …)
      - Bewerkingscommando's gebruiken (selecteren, kopiëren, wissen, verplaatsen, knippen, plakken, …)
      - Tekenhulpmiddelen gebruiken (magnetische punten, referentielijnen)
      - Eigenschappen van objecten bewerken (lagen , lijntype, kleur, lijndikte, …)
      - Objecten tekenen
         - Cirkels en bogen tekenen
         - Tekst(attributen)plaatsen
         - Raaklijnen en bogen tekenen
         - …
      - Objecten bewerken
         - Transformeren en trimmen
         - Afronden en afschuinen
         - Doorbrekingen en arceringen plaatsen
         - …
      - Symbolen en bibliotheken gebruiken
      - In lagen tekenen
      - Bematingen instellen en plaatsen
         - Variabelen gebruiken
         - Stijl aanpassen
      - Importeren en exporteren (data, beelden, …)
      - Navigatie gebruiken (zoomen, slepen, roteren, …)
      - Bibliotheken aanmaken
      - Printen en plotten
   - Tekeningen in 2D maken
   - Tekeningen in 3D maken
      - Met dynamische werkvlakken werken
      - 2D tekeningen generen
      - Inkleuren
      - Renderfuncties gebruiken
      - Fotorealistische weergave maken
   - Constructiemethode bepalen
   - (Project)gegevens naar (productie)tekeningen vertalen
   - (Tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering controleren en eventuele problemen oplossen
   - Plannen en tekeningen archiveren
   - Bij onduidelijkheden of tekortkomingen met betrokken overleggen
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
   - Werkzaamheden zonodig afstemmen op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen


Kennis

ICT (basis)
Teken software (CAD)
Informatiebronnen
Planlezen
Tekennormen
Functionele rekenvaardigheden
Driehoeksmeetkunde (basis)
Regels voor conversie van meeteenheden


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.