W17 | WANDEN EN PLAFONDS plaatsen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De ruwbouw beoordelen, de vloeren, muren, plafonds controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Nutsvoorzieningen, … traceren en controleren
   - Grote aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving signaleren aan leidinggevende/verantwoordelijke
Op hoogte werken
Wanden en plafonds plaatsen
   - Uitlijnen en uitzetten (plafondhoogte, wanden)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (nutsvoorzieningen, …)
   - Draagstructuur binnenwand aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen (hout , metaal)
      - Lichte binnenwand plaatsen
   - Draagstructuur verlaagd plafond aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen (hout, metaal)
      - Enkel regelwerk plaatsen
      - Dubbel regelwerk plaatsen
      - Opgehangen plafond plaatsen
      - …
   - Versterkingen aanbrengen (deur, raam , nutsvoorzieningen, …)
   - Bekabeling plaatsen
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (stopcontacten, spots, …)
   - Muur- en plafondbekleding aanbrengen (gipsplaten, planchetten, plaatmateriaal, …)
   - Specifieke wanden plaatsen (modulaire systeemwand, voorzetwand, …)
   - Specifieke plafonds plaatsen (spanplafond, cleanroomplafond, …)
   - Koudebruggen en lekken voorkomen in het lucht- en dampscherm
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
   - De vereiste lucht- en/of dampdichte lagen selecteren
   - Het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Doorbrekingen en integratie van elementen luchtdicht uitvoeren (ramen, installatiekanalen, …)
   - Luchtdichte aansluitingen tussen de stroken en met andere delen van het gebouw maken
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
Afwerken
   - Randafwerking plaatsen (plinten, plafondlijsten, …)
   - Onvolkomenheden bijwerken
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Overleggen en problemen bespreken
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Signalisatie aanbrengen


Kennis

Opbouw van wanden
Opbouw van plafonds
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.