W15 | RECHTE TRAP plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden en trapopeningen voorbereiden, trappen monteren, bevestigen aan de ruwbouw en sluitstukken en leuningen plaatsen, teneinde trappen zoals: rechte steek-, bordes-, keepboom-, kwartdraai- en scheluwe trappen veilig en correct te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Plaatst trappen
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar
      - Stelt trap in trapgat op
      - Verankert aan de ruwbouw (mecchanische verbindingen, (PU)schuim)
      - Plaatst welstuk
      - Bekleedt het trapgat uit
      - …
   - Plaatst leuningen
      - Past de leuning aan
      - Bevestigt de leuning
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw (leiwang, traplatten, …)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Plaatst randafwerking (traplatten, …)
   - Kit af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Grondige kennis

plaatsing- en/of bevestigingsmethodes


Kennis

kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
materialen
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
lijmsoorten
bevestigingsmiddelen
opspansystemen en -technieken
aanslag-, hijs- en hefmiddelen en -technieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

constructie- en verbindingstechnieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.