W15 | TRAPPEN plaatsen

rechte steektrap, kwartdraaitrap, spiltrap, Z-trap, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De locatie beoordelen, inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren
   - Signalisatie aanbrengen
Op hoogte werken
Binnenschrijnwerk plaatsen (trappen)
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (openingen, …)
   - Trap plaatsen
      - Trap samenstellen
      - Trap in trapgat (op)stellen
      - Trap verankeren (mechanische verbindingen, schuim)
      - Welstuk plaatsen
      - …
   - Sluitstukken maken/plaatsen (traplatten, leiwang, …)
   - Leuning plaatsen
      - Leuning aanpassen
      - Leuning bevestigen (lijmen, schroeven, nagelen)
   - Hijstoestellen gebruiken
Afwerken
   - Nagelgaten opstoppen
   - Andere materialen bevestigen (metalen leuning, smeedwerk, …)
   - Onderdelen beschermen (afdekken, afplakken)
   - Onvolkomenheden bijwerken
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Opbouw van trappen
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.