M25 | HOUTDRAAIBANK instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Merktekens aanbrengen (diagonalen op de kopse kanten)
(Snij)gereedschap selecteren en controleren (beitel, guts, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren
De machine in- en omstellen
   - De juiste aanvoersnelheid en toerental instellen
   - Opspanningsysteem bepalen en instellen (meeneemcenter/ -plaat, klauwspaan, …)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Leunspaan instellen
      - Ondersteuningsgeleider instellen/monteren
      - Meeneemcenter/-plaat instellen/monteren
      - Meeloopcenter instellen/monteren
      - Klauwplaat instellen/monteren
      - Langscopieerapparaat instellen
      - Dwarcopieerapparaat instellen (kruisslede)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, …)
Onderdelen machinaal bewerken (houtdraaien, schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Hout draaien (langs , dwars , steken, profiel , conus )
   - Onderdelen maken/kopiëren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Mal gebruiken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap reinigen
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine
Werkdocumenten en tekeningen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Materialen en gereedschappen
Randapparatuur
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.