X03 | (AUDIOVISUELE) RANDAPPARATUUR installeren

projector, projectiescherm, beeldscherm, audio,

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen (plan, elektrische schema's, )
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Op hoogte werken
(Audiovisuele) randapparatuur plaatsen
(Audiovisuele) randapparatuur installeren
   - Montage-instructies lezen en begrijpen
   - Bekabeling aanbrengen
   - (Data)verbindigen maken
   - (Audiovisuele) randapparatuur aansluiten
   - (Audiovisuele) randapparatuur opstarten
      - Testcase opzetten
   - Storingen lokaliseren en oplossen
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
ICT
De gebruikte software
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risicos, veiligheidsvoorzieningen) (basis)
Randapparatuur
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.