Bolster-up 2 project

De meubelindustrie wordt gekenmerkt door innovatie, nieuwe eisen met betrekking tot een duurzame productie, veranderende functieprofielen en constante mobiliteit van werknemers. Hoewel globalisering en concurrentie het gezicht van de Europese meubelindustrie hebben veranderd, blijft de sector competitief. De sector is innovatief op het vlak van ontwerp, materialen, werkorganisatie en productiviteit. Meer concurrentie als gevolg van globalisering, outsourcing en specialisatie, nieuwe technologieën en materialen, verhoogde productieautomatisering, regelgeving met betrekking tot ecologie, gezondheid en veiligheid en een sterkere klantgerichtheid zijn factoren die ook de inhoud van beroepsonderwijs en -opleiding (VET) beïnvloeden. Goed gekwalificeerd personeel is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de hele sector.

De Europese sociale partners in de meubelsector hechten veel belang aan beroepsopleiding. Daarom werd binnen de Europese sociale dialoog voor de meubelsector een speciale werkgroep opgericht voor beroepsonderwijs en -opleiding (VET of vocational education and training). Het Bolster Up 2 project werd vanuit deze paritaire werkgroep geïnitieerd. Woodwize werd aangezocht om de inhoudelijke uitvoering in goede banen te leiden.

Het project wil bijdragen tot de EU-beleidsvorming op het gebied van professionele Europese vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. Hiervoor wordt binnen het project een analyse uitgewerkt van drie beroepen, met name de meubelstoffeerder, de meubelmaker en de machinaal houtbewerker. De aanhoudende veranderingen en toekomstige behoeften, zoals uitgewerkt binnen het Digit-Fur project, www.digit-fur.eu, worden hierbij mee in acht genomen. Het project wordt ook afgestemd op de "Nieuwe vaardigheden agenda voor Europa", met name m.b.t. de initiatieven om van beroepsonderwijs en -opleiding een eerste keuze te maken en om vaardigheden en kwalificaties beter vergelijkbaar te maken.

Bolster Up 2 is gestart in 2018. Het project loopt ten einde op 31 maart 2020. Het finaal resultaat betreft ook een engagement tot wederzijdse erkenning (binnen de betrokken projectlanden BE, BUL, CRO, IT, NL, POR, ROM, SP en SWE) van kwalificaties en competenties voor de drie geanalyseerde beroepen in de (industriële) meubelsector.

De projectresultaten en het uitgebreid eindrapport met de 3 kernprofielen zal worden voorgesteld tijdens een seminarie op woensdag 18 maart 2020 bij de firma Van Hoecke nv te Sint-Niklaas.

MEER INFO