M09 | MODELLEN maken

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Werkopdracht analyseren
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
      - Schetsen maken
      - Maten controleren
      - Verhoudingen controleren
      - Werkvolgorde bepalen
      - Geschiktheid van materialen controleren
(Technische) plannen/tekeningen maken (schetsen, (werk)tekening)
   - Nieuwe (werk)tekeningen maken of bestaande aanpassen (CAD, manueel)
Prototype voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (meetstaat, materiaalstaat, …)
   - Contstructiemethode bepalen
   - Beslag bepalen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
(Hand)gereedschap gebruiken
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, opdelen, aftekenen, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
De (CNC) machine in- en omstellen
Prototype maken
   - Verspanen
   - Verschillende lagen van het paneel samenstellen
   - Verlijmen
   - Persen
   - Afwerken
   - Diverse ondergronden voorbereiden
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen
   - (CNC) houtbewerkingsmachines gebruiken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (schrijnwerk, meubels, …)
   - Andere materialen bevestigen
   - Onvolkomenheden bijwerken
De kwaliteit van het werk controleren
   - Controles op prototype uitvoeren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Vastleggen van de definitieve specificaties
   - Redementsanalyse maken
   - Maten bepalen
   - Materialen bepalen
   - Kwaliteitseisen bepalen (hout, beslag, afwerking, duurzaamheid)
   - Toleranties vastleggen
   - Constructiemethode
   - Poductiemethode bepalen
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, werkschema, …)
Proefserie maken
Vrijgeven voor productie
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Verloop van het proces registreren en rapporteren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken


Kennis

Opbouw van een model
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Productieprocedures
Informatiebronnen
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen (basis)
Beslag, sluit- en schuifmechanismen
Snijgereedschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Verspaningstechnologie en –technieken
Constructie- en verbindingstechnieken
Afwerkingsproducten en -technieken
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.