S06 | MACHINE(STRAAT), -LIJN instellen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Verzamelen en kennis nemen van de productiefiches en -voorschriften
   - De machine(straat), -lijn binnen het productieproces situeren
Werkopdracht analyseren
   - Uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen,… afleiden
   - De productieplanning raadplegen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd)
   - Materiaal en gereedschap verzamelen en de conformiteit ervan beoordelen
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
   - Parameters instellen (manueel, computergestuurd)
   - Meet- en controle-instrumenten kalibreren
De machine(straat) in- en omstellen (manueel, computergestuurd)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Coördinaten uit een werktekening/plan omzetten
   - Programma selecteren
   - Interventies in het programma/receptuur uitvoeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De machine(straat), -lijn starten, bedienen en stoppen (volgens de instructies)
   - Machine(straat), -lijn opstarten
   - Proefdraaien en (al dan niet) vrij geven voor productie
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - Machine(straat), -lijn stoppen
   - Processturingen gebruiken
   - Controles/controlerondes uitvoeren
Machine-(straat), -lijn omstellen
   - Machineonderdelen manueel of computergestuurd omstellen
   - Parameters manueel of computergestuurd instellen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
Registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van een machine-(straat), -lijn
(Geautomatiseerd) productieproces
Opstartprocedures
Specifieke mechanisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Machinesturingen
Verspaningstechnologie en –technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine(straat), -lijn
Meet- en regeltechnieken
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.