A31 | BASISONDERHOUD (HOUT)BEWERKINGSMACHINES

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - Werktuigen en materieel voorzien voor de uitvoering van de opdracht
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
   - Veiligheidsvoorschriften raadplegen en naleven
   - Veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines uitvoeren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Onveilige situaties aan de verantwoordelijke melden
   - Werkzaamheden stil leggen indien nodig
De kwaliteit van het werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De machines reinigen
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
      - Instellingen controleren
      - Stofafzuiging controleren/reinigen
      - Smeren
      -
   - Gebruikte machines, gereedschappen, werktuigen schoonmaken en opbergen
   - Handgereedschap gebruiken
   - Afwijkingen, storingen opmerken
   - Problemen aan de technicus of de verantwoordelijke rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren (smeer- en onderhoudsbeurt)
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Voorgeschreven veiligheis- en milieuvoorschriften toepassen
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken


Kennis

Opbouw van de machine
Smeermiddelen en hun eigenschappen
Werkdocumenten
Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
Werking van de machine(straat), -lijn
Onderhoudstechnieken en -procedures
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.