H09 | HOUT KEUREN OP STERKTE

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Op sterkte sorteren (visueel)
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (structuurhout)
   - Meten van onvolkomenheden en gebreken
   - Sorteren op basis van structuur
      - Sorteerklasse op basis van kwasten bepalen (grootte, vorm, aard, vergroeiing, groepering)
         - Kwasten projecteren
         - KAR methode toepassen
      - Sorteerklasse op basis van vezelverloop bepalen
         - Vezelverloop bepalen
      - Sorteerklasse op basis van jaarringbreedte bepalen
         - Gemiddelde jaarringbreedte berekenen
      - Sorteerklasse op basis van wankanten bepalen
      - Sorteerklasse op basis van barsten bepalen
         - Droogscheuren herkennen (ringscheur, valbreuk, vorstscheur, hartscheur, …)
         - Doorgaande van niet doorgaande barst onderscheiden
         - Lengte van de barst opmeten
      - Sorteerklasse op basis van harsgallen en tussenschors bepalen
         - Doorgaande van niet doorgaande harsgallen en tussenschors onderscheiden
      - Sorteerklasse op basis van drukgroei bepalen
         - Grootte van de drukgroei bepalen
   - Sorteren op basis van vervorming
      - Sorteerklasse op basis van vervormingen bepalen
         - Soort vervoming bepalen (BOW, SRING, CUP, TWIST)
         - Vervoming opmeten
   - Sorteren op basis van aantasting door insecten en schimmels (wormgaten, boorgangen, houtrot, …)
      - Sorteerklasse op basis van aantasting bepalen
   - Sorteren op basis van mechanische beschadiging
      - Sorteerklasse op basis van mechanische beschadiging bepalen
   - Sorteerklasse omzetten naar weerstandsklasse
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering)
   - Commercieel begeleidend document opmaken
   - Naspeurbaarheid registreren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Sorteerregels voor structuurhout ((visuele) sterktesortering, …)
Sorteer- en weerstandsklassen
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.