A12 | VERPAKKINGSMACHINE bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, gebreken)
   - Materialen / gereedschappen selecteren, controleren en hanteren
   - Actie ondernemen bij afwijkingen
   - Beschadigde producten en defect materiaal oplijsten
   - Onregelmatigheden aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Agregaten, en parameters instellen
      - Bindspanning afregelen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal verwerken (verpakken)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
Verpakken
   - Verpakken met het vereiste verpakkingsmateriaal ((plastiek)folie, golfkarton, )
      - Beschermhoeken aanbrengen
      - Karton aanbrengen
      - Inwikkelen met folie
      -
   - Verpakte goederen voorzien van een identificatie (etiket, barcode)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de machine
Werkdocumenten
Materialen en gereedschappen
Werking van de machine
Verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.