M15 | CNC PROGRAMMEREN

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
Bewerkingsprogramma opstellen
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … afleiden
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma(structuur) lezen en begrijpen
   - Programmafuncties gebruiken
   - Tekeningen importeren (DXF, IGES, …)
   - CNC-programma schrijven (machine-specifiek, dialoogsturing, ISO-sturing, …)
      - Basisfuncties uitvoeren
         - Invoegen
         - Lijnen verwijderen
         - Kopieëren/plakken
         - Slaat op
         - …
      - G-en M-codes gebruiken
      - Coördinatensysteem toepassen
      - Met absolute en incrementele maten programmeren
      - In verschillende interpolatie-/werkstukvlakken programmeren
      - Horizontale en verticale boringen programmeren
      - Rechtlijnige bewegingen programmeren
      - Groeven programmeren
      - Circulaire bewegingen programmeren
      - Schuine en afgeronde hoeken programmeren
      - Met veriabelen en parameters programmeren
      - Met onderprogramma's programmeren
      - Met kameringen en macro's programmeren
      - Met verschalen, herhalingen, rotaties en spiegelingen programmeren
      - Geometrische functies gebruiken
      - Gereedschapscompensaties uitvoeren
      - Werkstuknulpunt verschuivingen integreren
      - Voorgeprogrammeerde modules integreren
   - Bestaand CNC-programma aanpassen
   - Programmeerfouten controleren en herstellen
   - Programmatiesoftware gebruiken
CNC gestuurde machines aansturen
   - Relevante informatie raadplegen en interpreteren
   - CNC programma’s genereren
   - CNC programma’s simuleren
   - CNC programma controleren (gereedschapsbaan, verspanningscondities, …)
   - Indien nodig bijsturen
   - CNC programma’s doorsturen naar de machine
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen


Kennis

ICT (basis)
De gebruikte software
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
CNC-programmeertaal
Assen van de machine ( x-z-y-a-b-c)
Machinesturingen
Functionele rekenvaardigheden
Regels voor conversie van meeteenheden


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.