M07 | FREES- en PROFILEERSTRAAT (alleskunner) instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - Stofemissie beperken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen ((profiel)beitel, frees, …)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Verspaningssets samenstellen (snijgereedschapsbussen)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De machine(straat) in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma selecteren
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Barcodescanner (scannen, printen)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schaven, frezen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Langsprofileren
   - …
   - Het (productie)verloop opvolgen
      - Parameters opvolgen
   - Gegevens interpreteren en passend reageren
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine(straat)
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Besturingssystemen van de machine(straat)
Verspaningstechnologie en –technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.