A06 | PISTOOLSPUITEN

pneumatisch , airless, gemengd pneumatisch-airless, elektrostatisch

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De spuitstand inrichten
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Hygrothermische omgevingscondities controleren (binnenklimaat)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De vereiste techniek bepalen
Producten voorbereiden
   - Benodigde producten selecteren
   - Benodigde hoeveelheid bepalen
   - Producten aanmaken/mengen
      - De viscositeit controleren en bijsturen
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), aantallen, )
   - Onderdelen beschermen (afdekken, afplakken)
De installatie instellen
   - Producttoevoer voorzien en controleren (onderbeker, bovenbeker, drukvat)
   - Product-/luchtdruk aansluiten/instellen (pomp, compressor)
   - Spuitmond (nozzle) selecteren/vervangen/afstellen
   - Pistool afstellen
      - Productdruk/-debiet instellen
      - Luchtdruk/-debiet instellen
      - Spuitpatroon afstellen
Oppervlakken behandelen (spuiten)
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - Diverse ondergronden voorbereiden
      - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
      - Oppervlak herstellen
      - (Tussen)schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
      - Oppervlak ontvetten/ontstoffen
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen ((semi)machinaal)
      - Primer/grondlaag aanbrengen
      - Kleur/beits aanbrengen
      - Vernis/lak aanbrengen
   - Speciale toepassingen uitvoeren
      - Speciale technieken toepassen
      - Patineren
      -
   - (Visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakte controleren
      - Gebruikt meet- en controle-instrumenten en interpreteert de resultaten
   - Afgewerkte werkstukken opslaan en beschermen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (installatie)
   - De installatie reinigen
   - Het spuitpistool reinigen
   - Eigen werkzaamheden registreren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
(Geautomatiseerd) productieproces
Schuurmaterialen en -technieken
Afwerkingsproducten en -technieken
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 140


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.