A39 | WERKVOORBEREIDING (basis)

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
Werkopdracht analyseren
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, bouwplan, …)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De planning doornemen
(Technische) plannen/tekeningen maken (schetsen, (werk)tekening, …)
Werkopdracht/ productie voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (houtstaat, meetstaat, materiaalstaat)
   - Een zaagplan opstellen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De te gebruiken machines bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De vereiste techniek bepalen
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren (beschikbaarheid, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Tekorten signaleren
   - De voorraad op bij en vult aan
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht oveleggen
   - Efficiënt samenwerken met collega's
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Aanwijzingen aan collega’s en medewerkers geven in functie van het productieproces
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
   - Werkzaamheden zonodig afstemmen op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen


Kennis

Informatiebronnen
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.