B07 | SPANTENPERS instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Aanslagen/klossen plaatsen
   - Programma selecteren
   - Programma controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Persdruk instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Laser (plaatsbepaling)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
Onderdelen machinaal verwerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Opbouw van de installatie
Produtieproces van (geďndustrialiseerde) spanten
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
Werking van de machine
Mechanische verbindingen
Montagetechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.