A41 | CAM programmeren

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
Bewerkingsprogramma opstellen
   - Uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … afleiden
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma(structuur) lezen en begrijpen
   - Programmafuncties gebruiken
   - Tekeningen importeren (DXF, IGES, …)
   - Zet tekeningen om in bewerkingen (CAD-CAM)
      - Overgangen en aanpassingen aan tekening controleren (in- en uitloop, voor- en nabewerkingen)
      - Contouren aanmaken
      - Gereedschappen oproepen en correcties invoeren
         - De eigenschappen van het gereedschap onderscheiden
      - Freesbaan definiëren
      - Gereedschap afsluiten
      - Programma's aanpassen
   - Met bibliotheken werken
   - Programma's optimaliseren
   - Programmeerfouten controleren en herstellen
CNC gestuurde machines aansturen
   - CNC programma’s genereren
   - CNC programma’s simuleren
   - CNC programma’s doorsturen naar de machine
   - Gebruikt Computer-Aided Manufacturing (CAM)
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
   - Werkzaamheden zonodig afstemmen op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen


Kennis

ICT (basis)
Teken software (CAD)
Planlezen
CAM (Computer-aided manufacturing)
CNC-sturing (basis)
CNC-programmeertaal (basis)
Assen van de machine ( x-z-y-a-b-c)
Genereren van CNC-programma’s
Functionele rekenvaardigheden
Driehoeksmeetkunde (basis)
Regels voor conversie van meeteenheden


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.