B08 | GEĎNDUSTRIALISEERDE SPANTEN samenstellen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Materialen kiezen ((metalen) verbindingsplaten)
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (sterkte)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen vergaren (nagelen, persen)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Persmachines gebruiken (nagelplatenpers)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, …)
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Verticaal opslaan
      - Steunblokken plaatsen
   - Horizontaal opslaan
      - Rustbalken plaatsen
      - Ventilatielatten plaatsen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Produtieproces van (geďndustrialiseerde) spanten
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Constructie- en verbindingstechnieken
Mechanische verbindingen
Montagetechnieken
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.