A16 | INTERNE TRANSPORTMIDDELEN BESTUREN

heftruck, reachtruck, elektrische transpallet/stapelaar

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplek proper houden
   - De werkplek opruimen
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, )
   - Voorzetapparatuur bevestigen ((elektro)mechanisch;)
      - Dubbele vorkenklem bevestigen
      - Vatenklem bevestigen
      - Tapijtendoorn bevestigen
Transportmiddel besturen (heftruck, elektrische transpallet/stapelaar, reachtruck)
   - Het transportmiddel controleren
      - Visueel de onderdelen controleren op vloeistoflekken en materile schade
      - Remmen, lichten en geluidsignalen controleren
      - Meters, controlelichten en errorcodes controleren
   - Het tranportmiddel starten
   - Rijden en parkeren
      - Op veilige afstand van de voorganger of obstakel rijden
      - Rijden volgens de veiligheidsregels en werkinstructies
      - Veilig rijden op een helling
      - Het transportmiddel veilig parkeren
      - De (interne) wegcode respecteren
      - Snelheid matigen wanneer nodig
   - Opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen van een lading (vorkenklem, vatenklem, tapijtendoorn)
      - Het transportmiddel voor de stapel brengen
      - De voorzetapparatuur onder de lading plaatsen
      - De voorzetapparatuur horizontaal bijzetten i.f.v. de lading
      - De lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte plaatsen
      - Stabiele en onbeschadigde paletten opnemen
      - De lading neerzetten op de stapel
      - Voorzetapparatuur vrijmaken
      - achteruit rijden en voorzetapparatuur laten zakken
   - Vrachtwagen laden en lossen
      - Vrachtwagen controleren of het geblokkeerd is alvorens te laden of te lossen
      - Vrachtwagen controleren of het goed gepositioneerd staat
      - Laden en lossen zonder de vrachtwagen binnen te rijden
      - Laden en lossen in de vrachtwagen
   - Het transportmiddel stationeren
      - Parkeerrem opzetten
      - Voorzetapparatuur vlak op de grond plaatsen
      - Contact afzetten
      - Het transportmiddel van de benodigde energie voorzien (tanken, aansluiten op elekticiteitsnet)
   - Laden en lossen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, )
   - Zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde stapelen
De veiligheidsvoorzieningen controleren (transportmiddel)
   - Onveilige situaties aan de verantwoordelijke melden
   - Lichaamsdelen binnen de kooi houden
   - Voorzetapparatuur op een hoogte van +/- 25 cm bij het rijden positioneren
   - Voorrang geven aan de zwakke weggebruiker
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (transportmiddel)
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Het transportmiddel reinigen
   - Defecten herkennen
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Basisonderhoud registreren
   - Goederen registreren (manueel, geautomatiseerd)
      - Tellen of scannen van voorraden
      - Scancode en locatienummer lezen
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Opbouw van het transportmiddel
Grondstoffen
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen
Ergonomische hef- en tiltechnieken


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.