S08 | PROCESINSTALLATIE instellen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Verzamelen en kennis nemen van de productiefiches en -voorschriften
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht analyseren
   - Uit de aangereikte werkdocumenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, afleiden
   - De productieplanning raadplegen
De installatie instellen (manueel, computergestuurd)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Receptuur selecteren
   - Programma selecteren
   - Interventies in het programma/receptuur uitvoeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen (volgens de instructies)
   - Procesinstallatie opstarten
   - Proefdraaien en (al dan niet) vrij geven voor productie
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - De procesinstallatie stoppen
   - Processturingen gebruiken
   - Controles/controlerondes uitvoeren
(Proces)installatie omstellen
   - (Proces)installatieonderdelen manueel of computergestuurd omstellen
   - Parameters manueel of computergestuurd instellen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven


Kennis

Opbouw van een procesinstallatie
(Geautomatiseerd) productieproces
Opstartprocedures
Specifieke mechanisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Specifieke chemisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de (proces)installatie
Meet- en regeltechnieken
Storingsanalyse (basis)
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.