M19 | PANEELZAAGMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Een zaagplan opstellen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, opdelen, aftekenen, …)
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool hout gehaald kunnen worden
   - Plaatmateriaal optimaal indelen (tekening, beschadiging, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, voorrits)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - (Haaks)geleider instellen
      - Langsgeleider afstellen
      - Hulpgeleider (verstek, schuin, …)
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Zaag instellen (hoogte, hoek)
      - Voorritszaag afstellen
      - Aanslag afstellen
      - Toerental instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen (beschermkap, spouwmes)
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Kantrechten en op breedte zagen
   - Afkorten (haaks, op lengte)
   - Verstek en schuin zagen
   - Opdelen (aanzagen, lengte, breedte, verstek, schuin)
   - Complexe bewerkingen uitvoeren (spie, pen, …, korte, dunne werkstukken)
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Hulpmiddelen gebruiken indien nodig (duwhout)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en –middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.