Hout 2X Duaal

combinatielogo_esf.pngDit ESF-project zal samen lopen met het reeds goedgekeurde ESF-project uit de oproep 411 "Werkplekken Duaal Leren" - projectvoorstel 7437 - CHECK op de WERKPLEK 2.0.

Met het ESF-project CHECK op de WERKPLEK 2.0 focussen wij ons op de taken van de bedrijven/sector. Dit nieuwe project legt de focus op de opvolging en (traject)begeleiding door de opleidingsinstellingen in samenwerking met de sectororganisatie voor de hout- en meubelsectoren, WOODWIZE.

Uit het ESF-project CHECK op de WERKPLEK (oproep 330) hebben we geleerd dat de ontwikkeling, voorbereiding en organisatie van duale leertrajecten heel wat voorbereidings- en uitvoeringtijd in beslag neemt. Met de middelen van dit ESF-project willen we de opleidingsinstellingen, die willen starten met duaal leren, ondersteunen in hun taken zoals:

  • het implementeren van duaal leren in de school;
  • het voorbereiden van duale leertrajecten;
  • de screening en matching van leerlingen;
  • de realisatie van duale leertrajecten;
  • het afstemmen van de opleiding in de school en de opleiding in het bedrijf (cognitieve en psychomotorische vaardigheden);
  • opvolging en evaluatie.

De processen, instrumenten, ervaringen, conclusies… uit het ESF project CHECK op de WERKPLEK zullen zo veel mogelijk gebruikt worden. Waar nodig wordt een vertaalslag gemaakt naar de context en toepassing van deze twee nieuwe duale leertrajecten.

Professionaliseren van de trajectbegeleiding en duaal leren implementeren in de opleidingsinstellingen

Uit onze ervaringen met CHECK op de WERKPLEK weten we dat een degelijke voorbereiding en een goede trajectbegeleiding de sleutels tot succes vormen.

Voor voltijdse scholen, die instappen in één van de twee duale leertrajecten in het kader van de proeftuinen, is zo’n trajectbegeleiding nieuw. Maar ook voor de centra leren en werken is het vernieuwde concept van duaal leren nieuw.

Wij willen de scholen en centra ondersteunen door samen de eerste stappen te zetten. Hiervoor wordt onder meer een leidraad uitgewerkt (op basis van het eindrapport CHECK op de WERKPLEK) hoe duaal leren kan geïmplementeerd worden in de school/centrum en hoe dit praktisch aangepakt kan worden.

De trajectbegeleiding zelf vormt het zwaartepunt in dit projectvoorstel. Vanuit WOODWIZE streven wij er naar dat de trajectbegeleiders en/of vakleerkrachten van de deelnemende scholen en centra minimaal 1 keer per maand de werkplek bezoeken.

Leertrajecten realiseren

Bedrijven zijn zeer geschikt om competenties aan te leren. Aanbieden van (theoretische) leerstof is voor hen minder evident. Tijdens dit project willen we - samen met de partners - onderzoeken welke leermiddelen die transfer kunnen bevorderen (bvb via opdrachten op papier, e-learning, mooc’s…).

  • Nagaan welke didactische leermiddelen er nodig zijn op de werkvloer;
  • Hoe bestaand leermateriaal omzetten, zodat het bruikbaar is op de werkplek en in de school;
  • Testen van het aangepaste lesmateriaal;

Niet elk bedrijf zal alle competenties kunnen aanbieden. In eerste instantie zal gekeken worden of de competenties, die niet in het bedrijf aangeleerd kunnen worden, voldoende in de opleidingsinstelling aangeleerd kunnen worden. Voor competenties die moeilijk te realiseren zijn op de werkplek of in de opleidingsinstelling, zullen we de mogelijkheden bekijken om hiervoor externe opleiders (VDAB, RTC…) in te schakelen.

Opvolgen en evalueren

Een bijzonder aandachtspunt is het opvolgen en evalueren van de leerling. De evaluatiemethodiek uit CHECK op de WERKPLEK zal met de geïnteresseerde scholen verder verfijnd en uitgetest worden. Zo kunnen de op de werkplek aangeleerde en ingeoefende competenties opgevolgd, geëvalueerd en gevalideerd worden.