A17 | KWALITEITSCONTROLES uitvoeren

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - De planning doornemen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Kwaliteitszorgsystemen toepassen (ISO, …)
      - kwaliteitscontroles plannen
      - kwaliteitscontroles toepassen
      - kwaliteitscontroles beheren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
   - Productie stil leggen indien nodig
Registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Gegevens bijhouden en rapporteren van de kwaliteitscontroles
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken


Kennis

(Geautomatiseerd) productieproces
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedures voor kwaliteitscontroles


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.