M01 | AFWERKINGSSTRAAT instellen/bedienen

spuiten, gieten, walsen, drogen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Hygrothermische omgevingscondities controleren (binnenklimaat)
Producten voorbereiden
   - Benodigde producten selecteren
   - Producten aanmaken/mengen
De onderdelen verzamelen en controleren (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, dosering , mengeling, conformiteit, …)
De afwerkingsstraat in- en omstellen
   - Receptuur selecteren
   - Programma selecteren
   - Aanpassingen in een programma uitvoeren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
Onderdelen machinaal bewerken (walsen, spuiten, gieten, drogen, …)
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Proefdraaien
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen, via controlepanelen)
   - Parameters/coördinaten bijregelen
Oppervlakken behandelen
   - Diverse ondergronden voorbereiden (ontstoffen, …)
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De installatie reinigen
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de machine
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Werking van de installatie
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.