M03 | CNC BOVENFREES instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - Stofemissie beperken
   - De eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen (labels)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen in de gereedschapshouder monteren ((K)SK kolf, hydro-opspanhouder, …)
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - Gereedschapsmagazijn beheren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Meet- en controle-instrumenten kalibreren
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Opspanningsysteem bepalen en instellen (vlakke tafel met losse cups, rastertafel, m.b.v. mal, pneumatisch, …)
   - Ijkt de machine
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren (snijgereedschapbaan, verspaningscondities, …)
   - Programma simuleren en uittesten
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Laser (plaatsbepaling)
      - Barcodescanner (scannen, printen)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen, …)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen (mechanisch, pneumatisch)
   - Gaten boren
   - Uitsparingen voorzien voor beslag, …
   - Profileringen aanbrengen
   - Nesten
   - Mal gebruiken (indien nodig)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldscherm)
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine, de gebruikte software
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Randapparatuur, snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Werking van de machine, opspansystemen en -technieken
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften, PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.