H13 | FINEER sorteren

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Op aspect sorteren (visueel)
   - Fineer herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Sorteren op basis van afmetingen
   - Sorteren op basis van structuur (gebreken, drukgroei, vezelverloop, …)
   - Sorteren op basis van zaagwijze
      - Sorteerklasse op basis van zaagwijze bepalen
         - Kwartier, half kwartier en dosse onderscheiden
   - Sorteren op basis van kleur (zwarte strepen, merg, andere verkleuring)
   - Kwaliteitsklasse bepalen
   - Zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde stapelen
   - Merktekens aanbrengen (labels, identificatie, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Sorteerregels
Kwaliteitsklasses
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.