S09 | PROCESINSTALLATIE opvolgen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden van de vorige ploeg overnemen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht analyseren
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit controlekamer)
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
   - De voorraad op bij en vult aan
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Informatie opvolgen, (ter plaatse, via beeldschermen, via controlepanelen, vanuit de controlekamer)
   - Veiligheidscontroles/controlerondes uitvoeren
   - Risicoanalyses uitvoeren
(Proces)installatie sturen (volgens de instructies)
   - Procesinstallatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (grondstoffen, hulpproducten )
   - Intallatie bedienen/sturen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit de controlekamer, beeldschermen, controlepanelen)
   - Gegevens interpreteren en gepast reageren
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - De procesinstallatie stoppen
   - Informaticatoepassingen voor de opvolging gebruiken
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - De procesinstallatie bijregelen volgens de analyse
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
   - Nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn opmerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Procedure registreren
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

(Geautomatiseerd) productieproces
Procedures om de procesinstallatie te bedienen
Specifieke mechanisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Specifieke chemisch-fysische bewerkingen tijdens een productieproces
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de (proces)installatie
Procedures voor productcontrole
Meet- en regeltechnieken
Storingsanalyse (basis)
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.